eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › tajemnica przedsiębiorstwa
 • Prawo nie nadąża za cloud computing

  Prawo nie nadąża za cloud computing

  09:57 04.09.2014

  Popularność cloud computing wzrasta praktycznie z dnia na dzień. To wygodne rozwiązanie nie powinno być jednak stosowane przy realizacji newralgicznych dla firmy procesów - ostrzegają prawnicy z kancelarii Gajek i Wspólnicy. Powodem, dla którego należy tu zachować szczególną ostrożność są przepisy prawne, które nie nadążają jeszcze za rozwojem ... WIĘCEJ

  Tematy: cloud computing, przetwarzanie w chmurze, chmura, ochrona danych
 • Zakaz konkurencji dopuszczalny przy umowie cywilnoprawnej?

  Zakaz konkurencji dopuszczalny przy umowie cywilnoprawnej?

  00:50 24.01.2014

  ... bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Zgodnie treścią takiej umowy, pracownik ma obowiązek zachować dla siebie wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Utrzymanie zakazu także po ustaniu stosunku pracy, możliwe jest jednak jedynie za zapłatą stosownego odszkodowania. Kwestia stosowania ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, okres zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, umowa cywilnoprawna
 • Umowa o zachowaniu poufności

  Umowa o zachowaniu poufności

  00:55 29.09.2013

  Negocjacje niemal zawsze wiążą się z ujawnieniem informacji na temat sposobu działania partnerów biznesowych, którzy prowadzą ze sobą rozmowy. Dane mogą się różnić pod względem szczegółowości oraz istotności, jednak bez względu na to, warto pamiętać, że dopóki umowa nie zostanie zawarta, negocjacje mogą zostać zerwane, a niedoszły kontrahent może ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica firmowa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, obowiązek zachowania poufności
 • Nieuczciwa konkurencja w Internecie

  Nieuczciwa konkurencja w Internecie

  00:26 14.09.2013

  ... z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.): wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa konkurencja
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  11:02 19.03.2013

  ... może być zakwalifikowana jako tajemnica przedsiębiorstwa. Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa sformułowano w art. 11 ust. 4 uznk, zgodnie z którym, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa konkurencja
 • Odtajnienie oferty a tajemnica przedsiębiorstwa

  Odtajnienie oferty a tajemnica przedsiębiorstwa

  12:41 07.12.2012

  ... do ograniczenia dostępu do informacji ujętych w ofercie jedynie w przypadku, gdy zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby ustalić, czy oferta obiektywnie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, zamawiający musi zbadać szczegółowo treść oferty i uzyskać od wykonawcy szczegółowe wyjaśnienia. W omawianej sprawie KIO ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, udzielanie zamówień publicznych
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

  Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

  12:17 16.06.2011

  ... , chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Tajemnica przedsiębiorstwa Powołana ustawa wyjaśnia, iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica firmowa, zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica zawodowa
 • Pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy

  Pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy

  13:29 12.10.2010

  ... , które udzieliły informacji statystycznych; 4. Tajemnica przedsiębiorstwa, czyli, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503) nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica państwowa, tajemnica firmowa, tajemnica służbowa, tajemnica zawodowa

poprzednia  

1 2Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: