eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › doręczenie w postępowaniu administracyjnym
 • Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  13:22 10.05.2023

  ... postać egzekucji z pieniędzy. Stosując się do zaleceń sądu kasacyjnego WSA w Łodzi przypomniał o regulacji art. 26 § 5 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego, albo zawiadomienia o zajęciu wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, egzekucja komornicza
 • Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

  Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

  00:03 26.01.2023

  ... pozostałych współdłużników, w wysokości w jakiej byli zobowiązani do spełnienia długu. Doręczenie decyzji za granicą W sierpniu 2021 r. organ podatkowy ustalił ... W takiej sytuacji organ ma obowiązek powiadomienia o wniesionym odwołaniu i toczącym się postępowaniu pozostałe podmioty będące stroną. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako organ II ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa, postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania
 • Błędy doręczeń poczty obciążają skarbówkę. Były członek zarządu spółki wygrał z fiskusem w sprawie o 1,5 mln zł

  Błędy doręczeń poczty obciążają skarbówkę. Były członek zarządu spółki wygrał z fiskusem w sprawie o 1,5 mln zł

  09:22 24.11.2022

  ... wskazanego w art. 150a O.p. Zgodnie z tym przepisem, na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. A w sytuacji ... przedsiębiorców, czy jak w tym przypadku członków zarządów spółek, do czynnego udziału w postępowaniu celem zagwarantowania ich pełnego prawa do obrony. Gra może bowiem toczyć się o ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, doręczenie zastępcze, pismo z urzędu, fikcja doręczenia
 • Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  09:43 20.10.2021

  Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320). Ustawa nakłada obowiązek nadawania korespondencji przez podmioty publiczne i niepubliczne, w ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych, postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne
 • Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  00:22 10.05.2021

  ... kilka zasadniczych zmian, które można byłoby bez większej przesady określić jako rewolucyjne. Podstawowe założenia Doręczenie elektroniczne, również w sprawach podatkowych, ma stać się zasadą, a „tradycyjne” doręczenie papierowe - wyjątkiem. Nowo tworzony system ma w założeniach zastąpić obecnie stosowaną komunikację za pośrednictwem platformy ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie elektroniczne, doręczenie pisma, doręczenie w postępowaniu administracyjnym, sąd administracyjny
 • (Nie)skuteczne doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

  (Nie)skuteczne doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

  10:20 28.04.2015

  ... omawiane regulacje nie dotyczą samych sądów. Uwagę zwraca bowiem brak równowagi w przepisach odnośnie doręczeń pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zgodnie bowiem z art. 65. § 1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przez swoich pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, skuteczne doręczenie pisma, doręczenie w postępowaniu administracyjnym, postępowanie administracyjne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: