eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Zarządzanie wiedzą w firmie

Zarządzanie wiedzą w firmie

2011-09-14 13:21

Zarządzanie wiedzą w firmie

© fot. mat. prasowe

Menedżerowie mają kłopoty z wiedzą. Niby można nadać jej realny kształt (np. przez szkolenie), dzięki czemu da się nią zarządzać. Niby wiadomo że ma ona ogromny wpływ na sukces lub porażkę (np. gdy sprzedawca nie potrafi wytłumaczyć klientowi różnic w produkcie jego firmy w stosunku do produktu konkurencji), więc możliwe jest jej podnoszenie w klimacie zrozumienia i poparcia przez decydentów.

Przeczytaj także: Wiedza jako czynnik strategiczny w organizacji

Mimo to gdy spytać o konkretną strategię zarządzania wiedzą w firmie czy w zespole, odpowiedzią jest albo pusty wyraz twarzy, albo zdawkowe „Mamy ważniejsze rzeczy na głowie”.

Jednak wiedza – w przeciwieństwie do np. kultury, komunikacji i relacji – nie powstaje sama z siebie. Tworzenie wiedzy musi być świadomym działaniem, w przeciwnym razie nie posiada ona praktycznej wartości – chyba że ktoś naprawdę lubi być zaskakiwany przez życie. W normalnych warunkach nikt rozsądny nie będzie robił czegoś na czym w swoim mniemaniu kompletnie się nie zna, w czym nie ma doświadczenia i w czym nie czuje się dostatecznie wyszkolony. Może podjąć ryzyko i spróbować – ale wtedy nie można mówić o zarządzaniu ani o efektywnym działaniu.

Wiedza zmieniła się od czasu rewolucji przemysłowej. Najlepiej widać to, gdy przyjrzymy się dwóm jej obszarom: charakterowi zadań wykonywanych przez pracowników oraz podmiotom posiadającym wiedzę w firmie lub w zespole.

W faktoriach przemysłowych zadania pracowników miały charakter rutynowy, powtarzalny i prawie całkowicie określony przez kierownictwo. Wraz z rozwojem przedsiębiorczości, rynków finansowych oraz stosunków społecznych zadania nabierały charakteru problemowego: jak osiągnąć zamierzony efekt przy użyciu dostępnych narzędzi, materiałów, procedur? Wiedza przestała być wyłącznie domeną kierownictwa. Przeszła w ręce doświadczonych pracowników (niekoniecznie menedżerów), którzy potrafili wskazać skuteczne rozwiązania i nauczyć ich młodszych kolegów. Tempo rozwoju technologicznego jednak przyspieszyło tak bardzo, że sprawdzone rozwiązania straciły swoją skuteczność i efektywność kosztową. Klienci żądali nowych efektów, które często miały się nijak do tego co potrafili robić pracownicy. Nadeszły czasy innowacji – gdy faktycznie nie istnieje monopol na wiedzę, a tworzy się ją w razie potrzeby, zgodnie z aktualną specyfikacją.

W takich warunkach funkcjonują obecnie firmy. Nie wszystkie, może nawet nie przez większość kontaktów z klientami. Jednak to te właśnie nieliczne projekty niosą w sobie zapowiedź przyszłości firmy – czy jest ona w stanie podołać wymaganiom rynku i czy potrafi sterować wymaganiami rynku zgodnie ze swoimi silnymi stronami. Jeśli tego nie potrafi lub nie zwraca na to dostatecznej uwagi, otwiera drogę konkurencji – zarówno tej istniejącej na rynku, jak i tej która na rynku niedługo się pojawi. Popyt napędza podaż.

Istnieje sześć głównych cech, które powinna posiadać firma stawiająca na przyszłość.

Po pierwsze – celem działania firmy jest wymiana dóbr (produktów, usług, informacji) ze swoimi klientami w zamian za wynagrodzenie. Nacisk na jakość funkcjonowania środowiska wewnętrznego jest ważny, ale jeśli ta jakość nie ma przełożenia na reakcję klientów, jest zbyteczna.

Po drugie – wprowadzanie usprawnień powinno przybrać postać łatwą do zrozumienia: listy warunkowej „w zależności od wartości X, wtedy Y; X1, wtedy Y1; X2, wtedy Y2 itd.” lub notatki „przed-i-po” opisującej stan procedury lub produktu przed i po usprawnieniu wraz z uzyskanymi efektami.

Po trzecie – rozwiązaniom technicznym muszą towarzyszyć rozwiązania w sferze społecznej, ułatwiające testowanie nowych rozwiązań i nabywanie w nich biegłości.

Po czwarte – źródła wiedzy nie są tak ważne jak jej treść. Firma może czerpać inspirację ze swojej branży oraz z innych branż. Tak długo jak pomysły mają wartość praktyczną, powinny być akceptowane, adaptowane w razie potrzeb i wdrażane.

Po piąte – firma jest więcej niż zbiorem usankcjonowanych tradycją rozwiązań. Firma to indywidualny twór, który przetwarza zasoby w efekty, uzyskując w zamian wynagrodzenie i uznanie klientów. Jeśli są potrzebne nowe sposoby, należy je wdrożyć – albo zamknąć działalność.

Po szóste – firma powinna aktywnie wymieniać zasoby i informacje ze swoim otoczeniem. Dzięki temu firma pozyskuje informację zwrotną na temat swojej działalności, co pozwala na bieżąco wprowadzać drobne usprawnienia dla bieżących klientów oraz testować innowacyjne rozwiązania.

Aby firma wykształciła w sobie powyższe cechy, konieczne jest zaangażowanie menedżerów w trzech obszarach zarządzania: inspirowaniu, mediacji, organizacji.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: