eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Grupy przedsiębiorstw w 2009 roku

Grupy przedsiębiorstw w 2009 roku

2011-01-31 12:32

Grupy przedsiębiorstw w 2009 roku

Wykres 1. Podmioty krajowe należące do grup przedsiębiorstw według sekcji PKD © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Badaniem grup przedsiębiorstw za 2009 r. objęto 14682 podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski. Na podstawie informacji zebranych w badaniu zidentyfikowano 14037 krajowych przedsiębiorstw powiązanych w grupy, z których 38,9% stanowiły podmioty o liczbie pracujących do 9 osób, 23,9% - o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, 24,3% - od 50 do 249 osób, a 12,9% - w których liczba pracujących wynosiła 250 osób i więcej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Grupy przedsiębiorstw w 2008 roku

1. Podmioty powiązane w grupy przedsiębiorstw

Ze względu na podstawowy rodzaj działalności (według PKD 2007) prowadzonej przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład grup, największy udział miały przedsiębiorstwa związane z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (25,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (24,8%).

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Podmioty krajowe należące do grup przedsiębiorstw według sekcji PKD

Wykres 1. Podmioty krajowe należące do grup przedsiębiorstw według sekcji PKD


Grupę przedsiębiorstw tworzą przedsiębiorstwa samodzielne pod względem prawnym, jednak wzajemnie od siebie zależne gospodarczo ze względu na istniejące między nimi powiązania w zakresie kontroli i/lub własności. W ramach grupy wyodrębnia się powiązania pomiędzy jednostką dominującą a jednostkami zależnymi. Grupa przedsiębiorstw może powstać zarówno w wyniku ukształtowania się określonych stosunków prawnych, jak i w wyniku wywierania przez jedno przedsiębiorstwo decydującego wpływu na działalność innego, w tym na skutek zawarcia umowy.

2. Grupy przedsiębiorstw

Identyfikacja powiązań między jednostkami wchodzącymi w skład grup przedsiębiorstw pozwoliła na wyodrębnienie 1996 grup, w których jednostki dominujące najwyższego lub pośredniego szczebla miały siedzibę na terenie Polski.

Wśród ogółu grup przedsiębiorstw 1114 stanowiły grupy krajowe, a 882 – tzw. grupy okrojone3. Większość grup okrojonych (61,3%) znajdowała się pod kontrolą kapitału zagranicznego, co oznacza, że rolę jednostek dominujących pośredniego szczebla pełniły w nich podmioty polskie, a jednostek dominujących najwyższego szczebla – podmioty mające siedziby w innych krajach. Pozostałe 38,7% stanowiły grupy okrojone pod kontrolą kapitału polskiego, tj. takie, w których jednostki dominujące najwyższego szczebla miały siedziby na terenie Polski, a za granicą zlokalizowane były wyłącznie podmioty od nich zależne.

Dla grup okrojonych pod kontrolą kapitału zagranicznego jednostkami dominującymi najwyższego szczebla były podmioty mające siedziby w 36 krajach, w tym 87,4% w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponad połowa (51,6%) z nich zlokalizowana była w czterech państwach europejskich: Niemczech (19,2%), Niderlandach (16,5%), Francji (8,7%) oraz Luksemburgu (7,2%).

fot. mat. prasowe

Wykres 2. Grupy przedsiębiorstw według typów grup i sekcji PKD

Wykres 2. Grupy przedsiębiorstw według typów grup i sekcji PKD

Zagraniczne podmioty bezpośrednio zależne od polskich jednostek dominujących zlokalizowane były łącznie w 66 krajach, w tym 58,4% w krajach Unii Europejskiej. Ponad połowa jednostek zależnych miała siedzibę na terenie siedmiu krajów sąsiadujących z Polską – najwięcej tego typu podmiotów znajdowało się na Ukrainie (14,4%), w Rosji (9,7%), w Republice Czeskiej (9,4%) oraz w Niemczech (8,5%).

Podstawowym rodzajem działalności większości badanych grup przedsiębiorstw było przetwórstwo przemysłowe (31,6%) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych (20,5%).

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: