eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Lewiatan: sektor małych i średnich przedsiębiorstw 2007

Lewiatan: sektor małych i średnich przedsiębiorstw 2007

2007-10-22 11:11

Lewiatan: sektor małych i średnich przedsiębiorstw 2007

W co inwestowano w 2005 i 2006 r. (łączne wskazanie czterech głównych obszarów w %) © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Z siódmej edycji badań PKPP Lewiatan "Monitoring kondycji sektora MSP 2007" wynika, że małe i średnie firmy korzystają z dobrej koniunktury, ale koncentrują się na planach krótkookresowych. Nie planują długookresowo, ponieważ postrzegają ramy prawne, w których działają, za nieprzewidywalne, niestabilne, a tym samym podnoszące ryzyko działalności gospodarczej. Dodatkowo uważają, że procedury administracyjne i praca urzędów wzmacniają negatywne skutki złego, ciągle zmieniającego się prawa.

Przeczytaj także: Lewiatan: sektor małych i średnich przedsiębiorstw 2008

Rok 2006 był dla MSP udany. Ponad 46% firm zwiększyła przychody ze sprzedaży i zyski. Tylko 5,3% firm stwierdziło, że ich udziały w rynku spadły, mniej firm niż w 2005 r. odczuło wzrost liczby konkurentów.

fot. mat. prasowe

W co inwestowano w 2005 i 2006 r. (łączne wskazanie czterech głównych obszarów w %)

W co inwestowano w 2005 i 2006 r. (łączne wskazanie czterech głównych obszarów w %)

MSP zdecydowanie koncentrują się jednak na krótkim okresie – chcą wykorzystać dobrą koniunkturę gospodarczą. Jeżeli inwestują, to przede wszystkim w aktywa pozwalające im zwiększyć produkcję i świadczenie usług. Rezygnują z wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, co w krótkim okresie poprawia ich rentowność. Wycofują się z eksportu opuszczając rynki, które z takim trudem zdobywały w okresie słabej koniunktury gospodarczej. Decyzje podejmowane przez MSP w 2006 r. nie były jednak dobre dla gospodarki. Dość istotnie wzrósł – i tak wysoki – odsetek MSP niezainteresowanych eksportem.

Inwestycje słabną

Zmniejszyła się skłonność MSP do inwestowania. Tylko 19,8% małych i średnich firm podjęło w 2006 r. działania o charakterze inwestycyjnym. Plany na 2007 r. nie wskazują, by skłonność MSP do inwestycji rosła. Tylko 38,9% MSP realizuje lub planuje realizację inwestycji w 2007 r. (57% w 2005 r., 52% w 2006 r.). Mniej MSP niż w 2005 r. zainwestowało w majątek trwały, mniej przedsiębiorstw zdecydowało się na zaoferowanie nowych produktów i usług. Zmniejszył się odsetek MSP inwestujących w badania i rozwój, zwiększył się odsetek MSP, które stwierdziły, że inwestycje takie ich nie dotyczą.

fot. mat. prasowe

Z jakich źródeł firma finansowała inwestycje w latach 2005-2006?

Z jakich źródeł firma finansowała inwestycje w latach 2005-2006?

Kredyt jest ciągle najważniejszym, choć tracącym pozycję, źródłem zewnętrznego finansowania inwestycji. Łatwiejszy stał się dostęp do wszystkich źródeł kapitału obcego. MSP coraz chętniej wybierają też leasing. Rośnie znaczenie funduszy unijnych, a także pożyczek od rodziny lub znajomych. Z funduszy strukturalnych chciało skorzystać 7,2% MSP. Dofinansowanie otrzymała prawie połowa z nich.

Znacznie większy odsetek MSP ma możliwość zaciągnięcia lub zwiększenia zadłużenia długoterminowego, jednak znacznie mniej firm niż w 2005 r. korzystało w 2006 r. z kredytu lub pożyczki. Działo się to mimo tego, iż instytucje finansowe w mniejszym zakresie niż w latach poprzednich wymagały zabezpieczeń lub depozytu. Nastąpiło wręcz nieprawdopodobne zmniejszenie zadłużenia MSP. Na koniec 2005 r. tylko 2,3% małych i średnich firm nie miało zadłużenia, a w połowie 2007 r. aż 64,2% przebadanych firm finansowało swoją działalność w całości środkami własnymi.

Konkurencja i strategia

Cena ciągle jest najważniejszym czynnikiem, na którym MSP budują swoją pozycję konkurencyjną, jednak nie ma już tak silnej pozycji, jak w latach poprzednich. Rośnie znaczenie innych czynników. MSP dostrzegają efektywność stosowania strategii niszowej (wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejętności). Bardzo istotny w budowaniu pozycji konkurencyjnej staje się wizerunek przedsiębiorstwa, a także kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy.

 

1 2 3

następna

Reklama radiowa IX 2007

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: