eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w marcu 2022 wyższa o 17,3% r/r

Produkcja przemysłowa w marcu 2022 wyższa o 17,3% r/r

2022-04-21 11:08

Produkcja przemysłowa w marcu 2022 wyższa o 17,3% r/r

Przemysł nie zwalnia © fot. mat. prasowe

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w marcu 2022 była wyższa o 17,3% w porównaniu z marcem ubiegłego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 18,2%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 20% r/r i o 4,9% w porównaniu do lutego. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 10,4% r/r i o 1,4% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w lutym 2022 wyższa o 17,6% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 17,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% wyższym w porównaniu z lutym br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 57,3%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 15,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,9% oraz dóbr inwestycyjnych – o 5,9%.

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 44,5%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,5%, w produkcji wyrobów z metali – o 29,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 25,4%, metali – o 24,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,9%, maszyn i urządzeń – o 17,8%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,7%, urządzeń elektrycznych – o 5,7%.

fot. mat. prasowe

Przemysł nie zwalnia

Produkcja przemysłowa w marcu 2022 wyższa o 17,3% r/r


W porównaniu z lutym br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w marcu br. odnotowano w 33 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 41,0%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 30,0%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 27,2%, w produkcji artykułów spożywczych – o 25,3%, wyrobów z metali – o 23,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 19,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 18,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym br., wystąpił w jednym dziale, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 1,0%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 r. wzrosły w stosunku do lutego 2022 r. o 4,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 20,0%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 r. w porównaniu z lutym 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 r. były o 4,9% wyższe niż w lutym 2022 r. Ceny podniesiono we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 9,0%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 5,9%, w tym w górnictwie rud metali - o 11,4%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 2,6%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 4,3%. Najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 29,7%). Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 4,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,2%), artykułów spożywczych (o 3,0%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 1,6%), wyrobów z metali (o 1,4%), maszyn i urządzeń (o 1,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, jak również mebli (po 1,1%), wyrobów tytoniowych, a także poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,0%), napojów i odzieży (po 0,9%), urządzeń elektrycznych (o 0,8%), wyrobów tekstylnych (o 0,4%), oraz wyrobów farmaceutycznych (o 0,1%). Podniesiono również ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,0%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 r. w porównaniu z marcem 2021 r.


W marcu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z marcem 2021 r. podniesiono o 20,0%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 37,3%. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły - o 24,2%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 31,4%, a w górnictwie rud metali - o 21,6%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 17,5%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 89,4%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 33,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 27,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 23,0%), papieru i wyrobów z papieru (o 21,0%), artykułów spożywczych (o 16,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 13,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,2%), wyrobów z metali (o 12,7%), mebli (o 8,8%), urządzeń elektrycznych (o 7,7%), wyrobów tytoniowych (o 6,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 5,8%), napojów (o 5,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,5%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,4%), wyrobów tekstylnych (o 2,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,2%), maszyn i urządzeń (o 1,8%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,2%) oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,3%). Spadły natomiast ceny produkcji odzieży (o 2,4%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły w skali roku - o 5,4%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2022


Według wstępnych danych, w marcu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,4%, a w porównaniu z lutym 2022 r. - o 1,4%.

W marcu 2022 r. w stosunku do lutego 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 1,4%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 1,3%.

W porównaniu z marcem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 10,8%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 10,6% oraz robót budowlanych specjalistycznych – o 9,6%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: