eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w lutym 2022 wyższa o 17,6% r/r

Produkcja przemysłowa w lutym 2022 wyższa o 17,6% r/r

2022-03-18 12:23

Produkcja przemysłowa w lutym 2022 wyższa o 17,6% r/r

Produkcja przemysłowa w lutym 2022 wyższa o 17,6% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w lutym 2022 była wyższa o 17,6% w porównaniu z lutym poprzedniego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3,6%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 15,9% r/r i o 0,9% w porównaniu do stycznia. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 9,3% r/r i o 1,2% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w styczniu 2022 wyższa o 19,2% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 17,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% wyższym w porównaniu ze styczniem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w lutym br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 32,7%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 19,0%, dóbr inwestycyjnych – o 13,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 11,6% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 9,9%.

Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 60,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 34,3%, w produkcji metali – o 33,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 32,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 27,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 26,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 24,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,2%, wyrobów z metali – o 21,6%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,0%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w lutym 2022 wyższa o 17,6% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2022 r. wzrosły w stosunku do stycznia 2022 r. o 0,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 15,9%.


W porównaniu ze styczniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lutym br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 25,9%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 10,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,5%, wyrobów z metali – o 9,0%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,8%, urządzeń elektrycznych – o 6,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,1%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 2,8%, pozostałego sprzętu transportowego – o 2,6%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2022 r. wzrosły w stosunku do stycznia 2022 r. o 0,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 15,9%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2022 r. w porównaniu ze styczniem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2022 r. były o 0,9% wyższe niż w styczniu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 1,3%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji. Najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,5%).

Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji, m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,5%), artykułów spożywczych (o 1,4%), napojów (o 1,3%), skór i wyrobów skórzanych, a także chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 1,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,7%), metali (o 0,6%), urządzeń elektrycznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, jak również mebli (po 0,5%), wyrobów tytoniowych i wyrobów z metali (po 0,4%) oraz pozostałego sprzętu transportowego (o 0,2%).

Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,1%), wyrobów tekstylnych (o 0,3%), maszyn i urządzeń (o 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,7%), odzieży (o 0,8%), a także wyrobów farmaceutycznych (o 0,9%). W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 0,7%, w tym w górnictwie rud metali - o 1,3%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,1%. Podniesiono także ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,4%. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,5%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2022 r. w porównaniu z lutym 2021 r.


W lutym 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z lutym 2021 r. podniesiono o 15,9%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 26,6%. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły - o 22,3%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 29,3%, a w górnictwie rud metali - o 18,6%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 14,2%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 58,6%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 32,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 27,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 21,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 19,3%), artykułów spożywczych (o 14,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,7%), wyrobów z metali (o 12,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 10,9%), mebli (o 8,5%), urządzeń elektrycznych (o 6,6%), wyrobów tytoniowych (o 4,8%), napojów (o 4,5%), wyrobów tekstylnych (o 4,1%), skór i wyrobów skórzanych, jak również komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 2,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 2,4%), maszyn i urządzeń (o 0,8%) oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%). Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 0,2%) oraz odzieży (o 3,8%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły w skali roku - o 4,6%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2022


Według wstępnych danych, w lutym 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 9,3%, a w porównaniu ze styczniem 2022 r. - o 1,2%.

W lutym 2022 r. w stosunku do stycznia 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 1,2%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 1,1%.

W porównaniu z lutym 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 9,7%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,6% oraz robót budowlanych specjalistycznych – o 8,5%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: