eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w styczniu 2022 wyższa o 19,2% r/r

Produkcja przemysłowa w styczniu 2022 wyższa o 19,2% r/r

2022-02-18 12:10

Produkcja przemysłowa w styczniu 2022 wyższa o 19,2% r/r

Przemysł nie zwalnia © fot. mat. prasowe

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w styczniu 2022 była wyższa o 19,2% w porównaniu ze styczniem poprzedniego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 14,8% r/r i o 1,3% w porównaniu do grudnia 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 8,3% r/r i o 1,1% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w grudniu 2021 wyższa o 16,7% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 16,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,2% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w styczniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 39,2%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 19,0%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 15,9%, dóbr inwestycyjnych – o 11,5% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 10,4%.

Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 40,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 34,9%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 32,5%, maszyn i urządzeń – o 28,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 27,5%, wyrobów z metali – o 25,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,2%, papieru i wyrobów z papieru – o 19,9%.

fot. mat. prasowe

Przemysł nie zwalnia

Produkcja przemysłowa w styczniu 2022 wyższa o 19,2% r/r.


W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 22 działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 27,5%, maszyn i urządzeń – o 14,0%, urządzeń elektrycznych – o 12,1%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 9,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,4%, artykułów spożywczych – o 4,8%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 19,1%, w produkcji metali – o 14,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,3%, papieru i wyrobów z papieru – o 6,7%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2021 r. o 1,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 14,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 r. w porównaniu z grudniem 2021 r.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 r. były o 1,3% wyższe niż w grudniu 2021 r. Ceny podniesiono we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen zaobserwowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 4,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 8,1% oraz w górnictwie rud metali - o 1,6%. Podniesiono także ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,8%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 1,1%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,9%). Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 2,6%), artykułów spożywczych (o 1,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,0%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,9%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8%), papieru i wyrobów z papieru oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,7%), napojów, a także skór i wyrobów skórzanych (po 0,6%), wyrobów z metali i urządzeń elektrycznych (po 0,5%), wyrobów tekstylnych (o 0,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, jak również pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%).

Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: wyrobów tytoniowych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, jak również mebli (po 0,1%), maszyn i urządzeń (o 0,3%), odzieży (o 0,4%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 0,4%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r.
W styczniu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu ze styczniem 2021 r. podniesiono o 14,8%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 24,4%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 29,3%, a w górnictwie rud metali - o 22,8%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono w skali roku o 19,7%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 13,8%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 59,5%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 37,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 26,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 17,1%), artykułów spożywczych (o 14,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 12,6%), wyrobów z metali (o 11,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 8,9%), mebli (o 7,0%), urządzeń elektrycznych (o 6,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,6%), napojów (o 3,7%), wyrobów tytoniowych (o 3,6%), wyrobów tekstylnych (o 3,1%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,9%), maszyn i urządzeń (o 2,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,7%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,0%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 0,7%). Spadły natomiast ceny produkcji odzieży (o 3,0%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły w skali roku - o 4,3%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022


Według wstępnych danych, w styczniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,3%, a w porównaniu z grudniem 2021 r. - o 1,1%.

W styczniu 2022 r. w stosunku do grudnia 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 1,1%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 1,2%.

W porównaniu ze styczniem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 8,7%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 8,5% oraz robót budowlanych specjalistycznych – o 7,5%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: