eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w grudniu 2021 wyższa o 16,7% r/r

Produkcja przemysłowa w grudniu 2021 wyższa o 16,7% r/r

2022-01-21 12:09

Produkcja przemysłowa w grudniu 2021 wyższa o 16,7% r/r

Produkcja przemysłowa w grudniu 2021 wyższa o 16,7% r/r © fot. mat. prasowe

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w grudniu 2021 była wyższa o 16,7% w porównaniu z grudniem poprzedniego roku. W porównaniu do listopada spadła o 2,9%. W całym 2021 roku była o 14,9% wyższa niż w 2020. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 14,2% r/r i o 0,8% w porównaniu do listopada 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 7,6% r/r i o 1% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 wyższa o 15,2% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 13,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2020 r. i o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem 2021 r.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w grudniu 2021 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 39,4%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 17,6%, dóbr inwestycyjnych – o 12,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,7% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,2%.

Według wstępnych danych w grudniu 2021 r., w stosunku do grudnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 42,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 33,8%, napojów – o 22,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 23,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 21,7%, wyrobów z metali – o 18,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 17,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2020 r., wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży – o 9,7%.

W porównaniu z listopadem 2021 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2021 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 14,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,2%, w produkcji metali – o 10,1%, wyrobów z metali – o 8,8%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2021 r., wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 51,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 19,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 17,0%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,4%.

fot. mat. prasowe

Produkcja przemysłowa w grudniu 2021 wyższa o 16,7% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 14,2% r/r i o 0,8% w porównaniu do listopada 2021.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 r. wzrosły w stosunku do listopada 2021 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 14,2%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 r. były o 0,8% wyższe niż w listopadzie 2021 r. Największy wzrost cen zaobserwowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 5,4%.

Podniesiono także ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,2%, w tym najbardziej w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,0%). Wzrosły także ceny produkcji, m.in.: artykułów spożywczych (o 1,8%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,1%), wyrobów tytoniowych (o 0,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,8%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,6%), maszyn i urządzeń (o 0,4%), urządzeń elektrycznych i mebli (po 0,3%), napojów (o 0,2%), wyrobów tekstylnych, jak również wyrobów z metali (po 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,1%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,2%), odzieży, jak również pozostałego sprzętu transportowego (po 0,3%), metali (o 0,8%), skór i wyrobów skórzanych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,9%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,7%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 0,2%, natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie obniżyły się- o 0,7%, w tym w górnictwie rud metali - o 3,3%, przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,7%.

W grudniu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z grudniem 2020 r. podniesiono o 14,2%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 22,5%, w tym w górnictwie rud metali - o 27,9%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 21,5%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono w skali roku o 16,2%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 13,7%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 65,1%).

Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 37,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 27,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 16,0%), artykułów spożywczych (o 13,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 12,2%), wyrobów z metali (o 11,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 8,0%), mebli (o 7,6%), urządzeń elektrycznych (o 5,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,1%), napojów (o 3,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,2%), wyrobów tekstylnych (o 3,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,7%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,1%), wyrobów tytoniowych oraz maszyn i urządzeń (po 1,9%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,5%). Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,7%) oraz odzieży (o 3,4%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły w skali roku - o 4,0%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2021


Według wstępnych danych, w grudniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,6%, a w porównaniu z listopadem 2021 r. - o 1,0%.

W grudniu 2021 r. w stosunku do listopada 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 1,0%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 0,9%.

W porównaniu z grudniem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 7,8%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,6% oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 6,5%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: