eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 wyższa o 15,2% r/r

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 wyższa o 15,2% r/r

2021-12-20 11:02

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 wyższa o 15,2% r/r

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 wyższa o 15,2% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 była wyższa o 15,2% w porównaniu z listopadem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 5,3%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 13,2% r/r i o 1% w porównaniu do października 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 6,7% r/r i o 1,2% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w październiku 2021 wyższa o 7,8% r/r

W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 2,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 6,5% wyższym w porównaniu z październikiem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w listopadzie br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 31,3% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 17,0%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,7%, dóbr inwestycyjnych – o 9,5% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 8,3%.

Według wstępnych danych w listopadzie br., w stosunku do listopada ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 47,6%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 28,6%, metali – o 26,7%, maszyn i urządzeń – o 20,4%, papieru i wyrobów z papieru – o 19,9%, wyrobów z metali – o 17,4%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 wyższa o 15,2% r/r

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w listopadzie br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 8,5%.

W porównaniu z październikiem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w listopadzie br. odnotowano w 22 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 32,9%, pozostałego sprzętu transportowego – o 24,7%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 16,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,2%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 10,1%, napojów – o 9,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem br., wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 8,7%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 3,2%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,4%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 r. wzrosły w stosunku do października 2021 r. o 1,0%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 13,2%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 r. były o 1,0% wyższe niż w październiku 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen zaobserwowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 2,8%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,8%, a w górnictwie rud metali - o 1,8%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe zwiększyły się o 1,1%. Najbardziej podniesiono ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,7%). Wzrosły także ceny produkcji, m.in.: koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,4%), artykułów spożywczych(o 1,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, jak również metali (po 1,0%), wyrobów tytoniowych oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,8%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,7%), napojów i urządzeń elektrycznych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%), wyrobów tekstylnych, a także wyrobów farmaceutycznych (po 0,5%), maszyn i urządzeń oraz mebli (po 0,4%), wyrobów z metali (o 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,2%), odzieży, jak również komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 0,6%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podwyższono o 0,4%. Wzrosły również ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,1%.

W listopadzie 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z listopadem 2020 r. podniesiono o 13,2%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 25,7%, w tym w górnictwie rud metali - o 36,5%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 21,1%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 13,4%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 88,6%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 41,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 22,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 13,5%), wyrobów z metali (o 10,7%), artykułów spożywczych (o 10,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,1%), mebli (o 6,7%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 6,5%), urządzeń elektrycznych (o 5,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,7%), napojów (o 3,9%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,4%), wyrobów tekstylnych (o 2,3%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,9%), maszyn i urządzeń (o 1,6%), wyrobów tytoniowych (o 0,7%), a także wyrobów farmaceutycznych (o 0,6%). Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,4%) oraz odzieży (o 2,1%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono w skali roku o 8,4%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 4,0%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021


Według wstępnych danych, w listopadzie 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 6,7%, a w porównaniu z październikiem 2021 r. - o 1,2%.

W listopadzie 2021 r. w stosunku do października 2021 r. zanotowano wzrost cen robót budowlanych specjalistycznych o 1,7%, budowy budynków - o 1,4% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,7%.

W porównaniu z listopadem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 7,5%, robót budowlanych specjalistycznych - o 6,5%, a także budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 6,2%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: