eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w październiku 2021 wyższa o 7,8% r/r

Produkcja przemysłowa w październiku 2021 wyższa o 7,8% r/r

2021-11-22 11:43

Produkcja przemysłowa w październiku 2021 wyższa o 7,8% r/r

Produkcja przemysłowa wyższa o 7,8% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w październiku 2021 była wyższa o 7,8% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 2,3%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 11,8% r/r i o 1,8% w porównaniu do września 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 5,5% r/r i o 0,8% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 wyższa o 8,8% r/r

GUS podał, że od stycznia do października br. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w październiku br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 27,3%, w mniejszym stopniu dóbr zaopatrzeniowych – o 9,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,4% i dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 3,4%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa wyższa o 7,8% r/r

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w październiku br. wyniósł 9,8% w skali roku


Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,9%, maszyn i urządzeń – o 18,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 13,8%, wyrobów z metali – o 13,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,9%, w produkcji metali – o 11,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 19,5%, urządzeń elektrycznych – o 3,1%.

W porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 18 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,7%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 16 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 21,6%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,6%, napojów – o 3,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 2,3%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 r. wzrosły w stosunku do września 2021 r. o 1,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 11,8%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 r. były o 1,8% wyższe niż we wrześniu 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen zaobserwowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 6,5%, w tym w górnictwie rud metali - o 7,8%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 7,6%, a w pozostałym górnictwie i wydobywaniu – o 0,8%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono o 2,4%. Wzrosły również ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,6%. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 13,1%). Wzrosły także ceny produkcji, m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,9%), wyrobów tytoniowych (o 1,3%), artykułów spożywczych oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,8%), wyrobów z metali (o 0,7%), napojów, jak i wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, jak również metali i mebli (po 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,3%), odzieży oraz
poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, a także urządzeń elektrycznych (po 0,2%), wyrobów tekstylnych, skór i wyrobów skórzanych, jak również pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%). Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podwyższono o 0,1%.

W październiku 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z październikiem 2020 r. podniesiono o 11,8%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 23,2%, w tym w górnictwie rud metali - o 36,7%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 15,4%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 11,9%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 86,3%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 40,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 18,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 17,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 11,8%), wyrobów z metali (o 10,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,6%), artykułów spożywczych (o 7,6%), mebli (o 6,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 5,2%), urządzeń elektrycznych (o 3,6%), wyrobów tekstylnych (o 2,9%), napojów (o 2,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,6%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,0%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,3%). Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: maszyn i urządzeń (o 0,1%), wyrobów tytoniowych (o 1,9%), odzieży (o 2,2%) oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,5%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono w skali roku o 8,5%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 3,8%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021


Według wstępnych danych, w październiku 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 5,5%, a w porównaniu z wrześniem 2021 r. - o 0,8%.

W październiku 2021 r. w stosunku do września 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,8%, a także budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych - po 0,7%.

W porównaniu z październikiem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 6,1%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,6%, a robót budowlanych specjalistycznych - o 4,8%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: