eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 wyższa o 8,8% r/r

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 wyższa o 8,8% r/r

2021-10-20 11:20

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 wyższa o 8,8% r/r

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 wyższa o 8,8% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 była wyższa o 8,8% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 11%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 10,2% r/r i o 0,7% w porównaniu do sierpnia 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 4,9% r/r i o 0,7% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 wyższa o 13,2% r/r

GUS podaje, że od stycznia do września br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,2%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 14,0%, dóbr zaopatrzeniowych – o 13,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 5,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,8%. Nieznacznie zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych – o 0,8%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 wyższa o 8,8% r/r

W stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu.


Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 22,1%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 18,7%, wyrobów z metali – o 16,6%, maszyn i urządzeń – o 15,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 14,9%, metali – o 14,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,3%.

W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 39,2%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 33,6%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 24,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 18,6%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 15,2%, mebli – o 13,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji napojów – o 14,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 1,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 r. wzrosły w stosunku do sierpnia 2021 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 10,2%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 r. były o 0,7% wyższe niż w sierpniu 2021 r. Największy wzrost cen zaobserwowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 0,8%. Zróżnicowane zmiany cen odnotowano w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,3%). Wzrosły również ceny produkcji, m.in.: metali (o 1,8%), skór i wyrobów skórzanych oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, jak również chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 1,0%), wyrobów z metali (o 0,9%), odzieży (o 0,8%), artykułów spożywczych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,7%), papieru i wyrobów z papieru, a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,6%), wyrobów tekstylnych, jak również wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,5%), urządzeń elektrycznych (o 0,4%), mebli (o 0,1%). Ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych pozostały na zbliżonym poziomie do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: napojów oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%), wyrobów tytoniowych, jak również maszyn i urządzeń (po 0,2%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%). W sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny wzrosły odpowiednio o 0,6% i o 0,1%. Spadły natomiast ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 0,4%, w tym w górnictwie rud metali - o 1,4%, przy wzroście cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,1%.

We wrześniu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z wrześniem 2020 r. podniesiono o 10,2%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 14,9%, w tym w górnictwie rud metali - o 27,5%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 5,3%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 10,6%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 68,6%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 42,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 18,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 14,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 10,4%), wyrobów z metali (o 10,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,6%), artykułów spożywczych (o 6,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,3%), mebli (o 5,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,6%), wyrobów tekstylnych oraz urządzeń elektrycznych (po 3,7%), napojów (o 3,0 %), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,4%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed rokiem. Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: wyrobów tytoniowych (o 1,9%), odzieży oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 2,5%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono w skali roku o 5,5%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 3,9%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021


Według wstępnych danych, we wrześniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 4,9%, a w porównaniu z sierpniem 2021 r. - o 0,7%.

We wrześniu 2021 r. w stosunku do sierpnia 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,7%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,6%.

W porównaniu z wrześniem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 5,5%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,0%, a robót budowlanych specjalistycznych - o 4,1%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: