eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 wyższa o 13,2% r/r

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 wyższa o 13,2% r/r

2021-09-20 10:48

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 wyższa o 13,2% r/r

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 wyższa o 13,2% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował w swoim najnowszym komunikacie, że produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 była wyższa o 13,2% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 2,5%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 9,5% r/r i o 0,6% w porównaniu do lipca 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 4,4% r/r i o 0,7% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 wyższa o 18,4% r/r

W okresie od stycznia do sierpnia br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 4,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z lipcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 19,3%, dóbr związanych z energią – o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 10,6%, dóbr inwestycyjnych – o 6,9%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,3%.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 28,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 25,3%, maszyn i urządzeń – o 24,9%, metali – o 24,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 23,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 18,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 18,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,1%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 wyższa o 13,2% r/r

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,9%.

W porównaniu z lipcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 26,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 12,1%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 11,8%, napojów – o 7,3%, pozostałego sprzętu transportowego – o 6,8%, maszyn i urządzeń – o 5,0%, metali – o 4,2%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji mebli – o 8,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 3,9%, artykułów spożywczych – o 3,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 r. wzrosły w stosunku do lipca 2021 r. o 0,6%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 9,5%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 r. były o 0,6% wyższe niż w lipcu 2021 r. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,7%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 0,6%. Zróżnicowane zmiany cen odnotowano w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. Najbardziej podniesiono ceny produkcji metali (o 4,4%). Wzrosły również ceny produkcji, m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 1,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych i wyrobów z metali (po 0,8%), urządzeń elektrycznych (o 0,6%), wyrobów tekstylnych, jak również papieru i wyrobów z papieru oraz wyrobów farmaceutycznych (po 0,4%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3%), maszyn i urządzeń, a także pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%), artykułów spożywczych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: napojów (o 0,1%), mebli (o 0,2%), wyrobów tytoniowych (o 0,4%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,6%) oraz odzieży (o 0,8%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny wzrosły o 0,3%. Spadły natomiast ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 0,4%, w tym w górnictwie rud metali - o 0,9%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,3%.

W sierpniu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z sierpniem 2020 r. podniesiono o 9,5%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 17,7%, w tym w górnictwie rud metali - o 36,8%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 4,0%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 9,7%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 55,3%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 41,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 17,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 14,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 9,1%), wyrobów z metali (o 9,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,2%), artykułów spożywczych (o 5,9%), mebli (o 4,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,6%), urządzeń elektrycznych (o 2,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,8%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,5%), wyrobów tekstylnych (o 2,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,0%), napojów (o 1,8 %) oraz maszyn i urządzeń (o 1,0%). Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: wyrobów tytoniowych (o 1,2%), odzieży (o 3,2%), a także poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 3,4%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono w skali roku o 4,7%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 4,2%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021


Według wstępnych danych GUS, w sierpniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 4,4%, a w porównaniu z lipcem 2021 r. - o 0,7%.

W sierpniu 2021 r. w stosunku do lipca 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,7%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,6%.

W porównaniu z sierpniem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 5,1%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 4,5%, a robót budowlanych specjalistycznych o 3,7%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: