eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 wyższa o 18,4% r/r

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 wyższa o 18,4% r/r

2021-07-20 11:53

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 wyższa o 18,4% r/r

Produkcja przemysłowa wzrosła © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował w swoim komunikacie, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 była wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 4%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 7% r/r i o 0,7% w porównaniu do maja 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3,7% r/r i o 0,6% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w maju 2021 wyższa o 29,8% r/r

W okresie od stycznia do czerwca br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,3%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 18,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z majem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w czerwcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 24,7%, dóbr zaopatrzeniowych – o 23,9%, dóbr inwestycyjnych – o 18,8%, dóbr związanych z energią – o 13,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,8%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 47,5%, urządzeń elektrycznych – o 38,6%, metali – o 30,6%, wyrobów z metali – o 24,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 23,1%, papieru i wyrobów z papieru – o 22,3%, maszyn i urządzeń – o 20,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 19,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 6,9%.

W porównaniu z majem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 28 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 41,5%, w produkcji napojów – o 23,7%, pozostałego sprzętu transportowego – o 20,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 8,0%, maszyn i urządzeń – o 7,4%, urządzeń elektrycznych – o 7,1%, mebli – o 6,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 6 działach, w tym m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,0%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 1,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. wzrosły w stosunku do maja 2021 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 7,0%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. były o 0,7% wyższe niż w maju 2021 r. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,8%. Ceny w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły odpowiednio o 0,5% i o 0,4%. Różnokierunkowe zmiany cen odnotowano w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,9%). Wzrosły również ceny produkcji, m.in.: metali (o 2,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,2%), wyrobów z metali (o 0,9%), artykułów spożywczych, napojów, jak również komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,7%), odzieży (o 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz urządzeń elektrycznych (po 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,3%), wyrobów tekstylnych (o 0,2%), wyrobów tytoniowych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: skór i wyrobów skórzanych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również mebli (po 0,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,2%), a także wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%). Spadek cen odnotowano również w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 2,2%, w tym w górnictwie rud metali - o 5,1%, przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,7%.

W czerwcu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z czerwcem 2020 r. podniesiono o 7,0%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 19,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 47,6%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,5%.

Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 6,9%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 53,0%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 25,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 11,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 9,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,6%), wyrobów z metali (o 5,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,2%), artykułów spożywczych (o 4,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 3,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,3%), mebli (o 1,9%), napojów, jak również pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,5%), urządzeń elektrycznych (o 1,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,8%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,7%), wyrobów tekstylnych (o 0,6%). Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: maszyn i urządzeń (o 0,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,1%), wyrobów tytoniowych (o 1,9%). Największy spadek cen w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano w produkcji odzieży (o 2,5%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podwyższono w skali roku o 3,8%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,5%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021


Według wstępnych danych, w czerwcu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,7%, a w porównaniu z majem 2021 r. - o 0,6%.


W czerwcu 2021 r. w stosunku do maja 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,6%, budowy budynków – o 0,5%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,4%.

W porównaniu z czerwcem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 4,1%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 3,8%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 2,9%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: