eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa w maju 2021 wyższa o 29,8% r/r

GUS: produkcja przemysłowa w maju 2021 wyższa o 29,8% r/r

2021-06-21 11:04

GUS: produkcja przemysłowa w maju 2021 wyższa o 29,8% r/r

Produkcja przemysłowa w maju 2021 wyższa o 29,8% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował w swoim komunikacie, że produkcja przemysłowa w maju 2021 była wyższa o 29,8% w porównaniu z majem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,8%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 6,5 r/r i o 0,8% w porównaniu do kwietnia 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3,3% r/r i o 0,5% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 wyższa o 44,5% r/r

W okresie od stycznia do maja 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 18,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 7,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 29,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w maju br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku, po spadkach notowanych w ub. roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 51,3% (wobec znacznego spadku o 38,4% przed rokiem), dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 49,4% (wobec spadku o 13,6%), dóbr zaopatrzeniowych – o 34,2% (wobec spadku o 13,4%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 12,0% (wobec spadku o 8,6%), a dóbr związanych z energią – o 8,8% (wobec spadku o 9,9%).

Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 103,9% (wobec spadku o 57,8% przed rokiem), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 70,2% (wobec spadku o 9,6%), urządzeń elektrycznych – o 46,1% (wobec wzrostu o 1,1%), mebli – o 41,8% (wobec spadku o 19,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 41,2% (wobec spadku o 16,8%), wyrobów z metali – o 37,7% (wobec spadku o 16,5%), maszyn i urządzeń – o 36,2% (wobec spadku o 26,3%), metali – o 34,1% (wobec spadku o 18,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 30,9% (wobec spadku o 11,8%).

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w maju 2021 wyższa o 29,8% r/r

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w maju br. wyniósł 29,7% w skali roku.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 0,6%.

W porównaniu z kwietniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,5%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – po 6,3%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 5,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,2%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 14 działach, w tym m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 11,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 9,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 3,8%, artykułów spożywczych – o 3,7%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 r. wzrosły w stosunku do kwietnia 2021 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 6,5%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 r. były o 0,8% wyższe niż w kwietniu 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 3,5%, w tym w górnictwie rud metali - o 5,9%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,8%.

Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 0,7%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,1%). Wzrosły także ceny produkcji m.in.: metali (o 2,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,9%), papieru i wyrobów z papieru oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,8%), artykułów spożywczych (o 0,7%), wyrobów z metali (o 0,6%), napojów (o 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, a także urządzeń elektrycznych (po 0,2%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów tytoniowych i wyrobów tekstylnych, a także mebli (po 0,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,2%), odzieży, jak również wyrobów farmaceutycznych (po 0,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%). Ceny w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły odpowiednio o 0,5% i o 0,4%.

W maju 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z majem 2020 r. podniesiono o 6,5%. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 25,0%, w tym w górnictwie rud metali - o 64,6%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,4%.

Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 6,3%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 70,6%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji m.in.: metali (o 19,6%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 10,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 6,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,1%), artykułów spożywczych (o 3,5%), wyrobów z metali (o 3,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 2,6%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,3%), napojów oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,5%), mebli (o 1,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, jak również urządzeń elektrycznych (po 0,9%). Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 0,4%), wyrobów tekstylnych (o 0,5%), maszyn i urządzeń (o 0,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,2%), wyrobów tytoniowych (o 1,4%). Największy spadek cen w porównaniu z majem 2020 r. odnotowano w produkcji odzieży (o 3,5%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podwyższono w skali roku o 3,6%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,1%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2021


Według wstępnych danych, w maju 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,3%, a w porównaniu z kwietniem 2021 r. - o 0,5%.

W maju 2021 r. w stosunku do kwietnia 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,5%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,4%.

W porównaniu z majem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 3,7% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,4%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 2,6%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: