eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 wyższa o 44,5% r/r

GUS: produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 wyższa o 44,5% r/r

2021-05-24 11:43

GUS: produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 wyższa o 44,5% r/r

Produkcja wyższa o 44,5% r/r © fot. mat. prasowe

Główny Urząd Statystyczny poinformował w swoim komunikacie, że produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 była wyższa o 44,5% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 9,2%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 5,3 r/r i o 0,5% w porównaniu do marca 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,9% r/r i o 0,5% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w marcu 2021 wyższa o 18,9% r/r

W okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 5,6%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 44,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% niższym w porównaniu z produkcja przemysłowa w marcu 2021 wyższa o 18,9% r/r marcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w kwietniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 146,3% (wobec dużego spadku o 48,0% przed rokiem), dóbr inwestycyjnych – o 109,5% (wobec znacznego spadku o 51,0% przed rokiem), dóbr zaopatrzeniowych – o 43,3% (wobec spadku o 18,3% przed rokiem), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 14,1% (wobec spadku o 14,7%), a dóbr związanych z energią – o 7,6% (wobec spadku o 10,6% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Produkcja wyższa o 44,5% r/r

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 44,5% w porównaniu z kwietniem ub. roku.


Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 370,5% (wobec spadku o 78,9% przed rokiem), mebli – o 125,8% (wobec spadku o 50,2%), urządzeń elektrycznych – o 111,0% (wobec spadku o 28,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 90,4% (wobec spadku o 21,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 63,6% (wobec spadku o 26,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 58,5% (wobec spadku o 25,6%), maszyn i urządzeń – o 51,3% (wobec spadku o 34,2%).

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 2 działach sekcji Górnictwo i wydobywanie.

W porównaniu z marcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w kwietniu br. odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji artykułów spożywczych – o 15,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,8%, urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń – po 10,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,6%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,3%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem br., wystąpił w 4 działach, w tym m.in. w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 2,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 r. wzrosły w stosunku do marca 2021 r. o 0,5 %, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 5,3%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 r. były o 0,5% wyższe niż w marcu 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,6%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Ceny produkcji metali wzrosły o 2,1%.

Podwyższono także ceny produkcji m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,9%), wyrobów tekstylnych (o 1,1%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,8%), wyrobów tytoniowych, a także wyrobów z metali (po 0,7%), artykułów spożywczych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,5%), urządzeń elektrycznych (o 0,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz mebli (po 0,2%), jak również maszyn i urządzeń (o 0,1%). Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%), napojów, a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%), odzieży (o 0,4%) oraz skór i wyrobów skórzanych (o 0,5%). Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie podwyższono o 0,2%, w tym w górnictwie rud metali - o 1,0%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,6%. Ceny w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły po 0,1%.

W kwietniu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z kwietniem 2020 r. podniesiono o 5,3%. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 22,1%, w tym w górnictwie rud metali - o 60,1%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 2,3%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 5,0%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 70,7%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji m.in.: metali (o 14,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 7,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,4%), wyrobów z metali (o 2,5%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,2%), artykułów spożywczych (o 1,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,6%), papieru i wyrobów z papieru, a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 1,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,2%), urządzeń elektrycznych (o 1,1%), napojów (o 1,0%), mebli (o 0,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,4%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed rokiem. Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%), wyrobów tytoniowych (o 0,5%), wyrobów tekstylnych (o 0,6%). Największy spadek cen w porównaniu z kwietniem 2020 r. odnotowano w produkcji odzieży (o 3,6%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podwyższono w skali roku o 3,3%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,5%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021


Według wstępnych danych, w kwietniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,9%, a w porównaniu z marcem 2021 r. - o 0,5%.

W kwietniu 2021 r. w stosunku do marca 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,5%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,3%.

W porównaniu z kwietniem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 3,3% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,0%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 2,2%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: