eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa w marcu 2021 wyższa o 18,9% r/r

GUS: produkcja przemysłowa w marcu 2021 wyższa o 18,9% r/r

2021-04-21 12:06

GUS: produkcja przemysłowa w marcu 2021 wyższa o 18,9% r/r

Produkcja wzrosła © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował w swoim komunikacie, że produkcja przemysłowa w marcu 2021 była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 18,6%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 3,9% r/r i o 1,3 % w porównaniu do lutego 2021. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,6% r/r i o 0,4% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w lutym 2021 wyższa o 2,7% r/r

W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9 % wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,3% wyższym w porównaniu z lutym br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 52,1%, dóbr inwestycyjnych – o 26,6%, dóbr zaopatrzeniowych – o 21,9%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,8%, a dóbr związanych z energią – o 0,4%.

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 57,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 54,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 51,1%, mebli – o 35,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 31,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 28,3%, wyrobów z metali – o 20,3%, maszyn i urządzeń – o 16,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,1%.

fot. pixabay.com

Produkcja wzrosła

Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ub. roku.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 16,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,1%.

W porównaniu z lutym br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w marcu br. odnotowano w 32 działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 45,6%, napojów – o 40,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 25,0%, metali – o 23,9%, maszyn i urządzeń – o 23,8%, artykułów spożywczych – o 22,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 21,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po 19,8%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym br., wystąpił w 2 działach, w tym w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,9%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. wzrosły w stosunku do lutego 2021 r. o 1,3 %, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 3,9%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. były o 1,3% wyższe niż w lutym 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 4,1%, w tym w górnictwie rud metali - o 8,7%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,5%.

Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 1,3%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,8%). Wzrosły także ceny produkcji m.in.: metali (o 3,2%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,4%), artykułów spożywczych (o 1,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z metali (po 1,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,8%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,7%), mebli (o 0,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, jak również urządzeń elektrycznych, a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,5%), maszyn i urządzeń oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), wyrobów tekstylnych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,2%). Spadły natomiast ceny produkcji m.in. wyrobów tytoniowych, a także wyrobów farmaceutycznych (po 0,1%), napojów (o 0,2%), odzieży (o 0,3%) oraz skór i wyrobów skórzanych (o 0,8%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 0,5%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,2%.

W marcu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z marcem 2020 r. podniesiono o 3,9%. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 23,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 63,4%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,4%. Podwyższono także ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 3,5%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 3,3%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 41,9%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji m.in.: metali (o 12,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,0%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,8%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,6%), wyrobów z metali (o 2,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,6%), urządzeń elektrycznych (o 1,2%), maszyn i urządzeń (o 0,8%), skór i wyrobów skórzanych oraz papieru i wyrobów z papieru, a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,7%), napojów (o 0,6%), wyrobów tytoniowych (o 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz mebli (po 0,2%). Ceny produkcji artykułów spożywczych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed rokiem. Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych (o 0,9%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,0%). Największy spadek cen w porównaniu z marcem 2020 r. odnotowano w produkcji odzieży (o 2,2%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 2,3%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021


Według wstępnych danych, w marcu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z lutym 2021 r. - o 0,4%.

W marcu 2021 r. w stosunku do lutego 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,4%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,2%.

W porównaniu z marcem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 3,0% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,6%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 2,0%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: