eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-IV 2021: saldo wyniosło 16 mld PLN

Handel zagraniczny I-IV 2021: saldo wyniosło 16 mld PLN

2021-06-15 11:19

Handel zagraniczny I-IV 2021: saldo wyniosło 16 mld PLN

Saldo w handlu zagranicznym wyniosło 16 mld PLN © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny podsumował obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku. Obroty w tym okresie wyniosły 408,4 mld PLN w eksporcie oraz 392,3 mld PLN w imporcie. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku eksport wzrósł o 25,6%, a import o 22%. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 16 mld PLN, w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosło 3,4 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-III 2021: saldo na poziomie 10,9 mld PLN

GUS zwraca uwagę na znaczący wzrost dynamiki zarówno w eksporcie, jak i imporcie. W ubiegłym roku na wyniki handlu zagranicznego miał wpływ wybuch pandemii i związane z tym lockdowny w większości państw.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 108,4 mld USD, a import 104,2 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 30,3%, a w imporcie o 26,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 0,9 mld USD. Eksport wyrażony w euro wyniósł 90,0 mld EUR, a import 86,5 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 19,0%, a w imporcie o 15,6%). Dodatnie saldo wyniosło 3,5 mld EUR, w styczniu - kwietniu 2020 r. 0,8 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 75,0%), a w imporcie – 64,1% (w tym UE 55,6%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 73,5%) i 65,3% (w tym UE 55,1%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6%, a w imporcie 6,7%, wobec odpowiednio 5,8% i 7,1% w analogicznym okresie 2020 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 81,3 mld PLN (minus 21,6 mld USD, minus 17,9 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 3,6 mld PLN (minus 1,0 mld USD, minus 0,8 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 100,9 mld PLN (26,8 mld USD, 22,2 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 88,4 mld PLN (23,5 mld USD, 19,5 mld EUR).

fot. pixabay.com

Saldo w handlu zagranicznym wyniosło 16 mld PLN

GUS zwraca uwagę na znaczący wzrost dynamiki zarówno w eksporcie, jak i imporcie.


Obroty towarowe według ważniejszych krajów


Po czterech miesiącach 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie, a w imporcie tylko ze Stanów Zjednoczonych.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65, 6%), a importu ogółem – 64,7% (wobec 63,4% w styczniu - kwietniu 2020 r.).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie o 0,3 p. proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 32,2 mld PLN (8,6 mld USD, 7,0 mld EUR) wobec 22,3 mld PLN (5,7 mld USD, 5,1 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 287,9 mld PLN, w tym z UE – 267,3 mld PLN, wobec odpowiednio 237,5 mld PLN, w tym z UE 214,9 mld PLN w analogicznym okresie ub. roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,5 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,2 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,7 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

Po czterech miesiącach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost w prawie wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył maszyn i urządzeń transportowych (o 34,0%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 32,5%), różnych wyrobów przemysłowych (o 30,7%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 28,1%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 23,6%), chemii i produktach pokrewnych (o 18,9%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 11,6%) żywności i zwierząt żywych (o 8,9%) oraz napojów i tytoniu (o 1,4%), natomiast spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 25,9%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 62,9%), różnych wyrobach przemysłowych (o 26,0%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 25,9%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 25,7%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 23,4%), w chemii i produktach pokrewnych (o 19,7%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 6,4%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 6,1%), w napojach i tytoniu (o 5,4%) oraz w zwierzętach żywych i tytoniu (o 4,8%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: