eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Sztuczna inteligencja - narzędzie walki ze zmianami klimatu?

Sztuczna inteligencja - narzędzie walki ze zmianami klimatu?

2020-12-05 00:20

Sztuczna inteligencja - narzędzie walki ze zmianami klimatu?

Sztuczna inteligencja narzędziem w walce ze zmianami klimatu © trahko - Fotolia.com

Sztuczna inteligencja może być skutecznym narzędziem w walce ze zmianami klimatu - dowodzi raport opracowany przez firmę Capgemini. Firmy, które sięgną po tę technologię, mają szansę zrealizować blisko połowę wszystkich, określonych w Porozumieniu Paryskim, celów dotyczących redukcji emisji CO2. Potencjał AI w tym zakresie jest ogromny, przy czym jej wdrożenia ciągle pozostają na stosunkowo niskim poziomie.

Przeczytaj także: Polacy a zmiany klimatu i inne problemy ekologiczne

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaki odsetek firm stawia sobie długoterminowe cele biznesowe w walce ze zmianami klimatu?
  • Jakie bariery należy pokonać przy wdrażaniu rozwiązań AI?
  • Jak wykorzystać pełny potencjał działania sztucznej inteligencji dla klimatu?


Aby wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w działaniach na rzecz klimatu, stało się możliwe, konieczne jest zarówno podjęcie działań edukacyjnych, jak i zwiększanie świadomości i podnoszenie kompetencji - wynika z badania, któremu Capgemini poddało 800 dyrektorów z 400 organizacji.

Polskie firmy mają na tym polu sporo do nadrobienia. W minionym roku 28 polskich spółek giełdowych wyemitowało do atmosfery 28,2 mln ton gazów cieplarnianych. Jednocześnie dane o emisji CO2 raportuje zaledwie 1% spółek z GPW. Warto podkreślić, że w nadchodzącym roku będzie to już koniecznością.

fot. trahko - Fotolia.com

Sztuczna inteligencja narzędziem w walce ze zmianami klimatu

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz klimatu może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów, dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, określonych w Porozumieniu Paryskim.


Dwie trzecie (67 proc.) spośród badanych organizacji postawiło sobie długoterminowe cele biznesowe w walce ze zmianami klimatu. Rośnie także adaptacja – ponad połowa organizacji (53 proc.) we wdrażaniu AI wychodzi poza ramy programów pilotażowych. W wyniku zastosowania sztucznej inteligencji, badane firmy zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych o 12,9 proc., poprawiły efektywność energetyczną o 10,9 proc. i zminimalizowały ilość odpadów o 11,7 proc. w przeciągu ostatnich trzech lat.

Potencjalny pozytywny wpływ sztucznej inteligencji jest niezwykle znaczący. Organizacje mogą spodziewać się ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 16 proc. w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, dzięki projektom działań na rzecz klimatu opartym na AI. Raport wykazał, że we wszystkich badanych sektorach sztuczna inteligencja może pomóc zrealizować aż do 45 proc. wymogów Porozumienia Paryskiego do 2030 roku.
Analiza ponad 70 przypadków wykorzystania sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz klimatu, pozwoliła nam zidentyfikować 10 działań o największym wpływie. Szczegółowo opisane w raporcie, obejmują one m.in. platformy nadzorujące i optymalizujące zużycie energii, algorytmy
do automatycznej identyfikacji defektów i przewidywania awarii bez przerywania operacji czy śledzenie wycieków w obiektach przemysłowych – mówi Paweł Szwajkos, menadżer w dziale transformacji chmurowych i cyfrowych w Capgemini Polska.

Udane wdrożenie wymaga pokonania barier


Przeciwdziałanie zmianom klimatu staje się obowiązkiem każdego z nas, ale tylko niewielka część organizacji aktywnie wykorzystuje dziś tę technologię w pełnym zakresie.
Również w przypadku działań na rzecz klimatu, realizacja zaczyna się od góry organizacji, włączając wykorzystanie danych i AI do strategii firmy. Bez takiego jasno wyznaczonego kierunku, brakuje powiązania między ideą i ustalaniem priorytetów technologicznych, a ich realizacją. Istnieją obecnie programy edukacyjne, budujące świadomość, ustanawiające skalowalne modele operacyjne, aby zapewnić namacalne wyniki biznesowe dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji do działań na rzecz klimatu. Oczywiście wymaga to odpowiedniego zaprojektowania, wdrożenia, monitorowania
i realizacji zgodnej z zasadami zrównoważonego projektowania, aby zapewnić ogólny pozytywny wpływ na środowisko – dodaje Paweł Szwajkos.

Pomimo znacznego potencjału AI w walce ze zmianami klimatu stopień jej przyjęcia pozostaje niski. Może to wynikać z kilku przeszkód:
  • Ponad osiem na dziesięć organizacji przeznacza mniej niż 5 proc. inwestycji związanych ze zmianą klimatu na sztuczną inteligencję i śledzenie danych.
  • Połowa firm (54 proc.) ma mniej niż 5 proc. pracowników posiadających umiejętności umożliwiające przyjmowanie ról związanych z danymi i sztuczną inteligencją.
  • Ponad jedna trzecia (37 proc.) dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju spowolniła swoje cele klimatyczne z powodu pandemii, przy czym największe spowolnienie odnotowano w branży energetycznej i użyteczności publicznej.
  • 38 proc. wszystkich organizacji wstrzymało wydatki kapitałowe przeznaczone na inicjatywy klimatyczne.

Europejscy liderzy klimatycznego AI przewodzą zmianom


Tylko 13 proc. organizacji dostosowało swoją wizję i strategię klimatyczną do swoich możliwości w zakresie sztucznej inteligencji. To właśnie te firmy Capgemini określa jako championów klimatycznej sztucznej inteligencji. Dwie piąte z nich pochodzi z Europy, a następnie z obu Ameryk oraz Azji i Pacyfiku. Championi klimatycznego AI są bliżej wymagań Porozumienia Paryskiego w porównaniu z pozostałymi, osiągnęli oni także znaczne korzyści dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji do redukcji emisji bezpośrednich.

Pojawia się również wyraźna luka w wiedzy, ponieważ 84 proc. dyrektorów wolałoby raczej skompensować (lub zrównoważyć) swój ślad węglowy niż wdrożyć rozwiązania technologiczne pozwalające go minimalizować (16 proc.) w dłuższej perspektywie. Sugeruje to brak świadomości potencjału działania AI w zakresie klimatu. Wg raportu organizacje muszą inwestować w zespoły, zajmujące się sztuczną inteligencją i badaniami danych, aby zrozumieć, jak najlepiej wdrożyć te rozwiązania i wykorzystać je pozytywnie dla zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystaj pełny potencjał działania sztucznej inteligencji dla klimatu


Pomimo postępów technologicznych systemy i rozwiązania AI mogą potencjalnie zużywać dużo energii i generować znaczne ilości emisji dwutlenku węgla, powodując zmianę klimatu. Przed rozpoczęciem wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję organizacje muszą dokładnie ocenić ich wpływ na środowisko, zwiększyć świadomość i wdrożyć je w zgodzie z podstawowymi zasadami projektowania w taki sposób, żeby korzyści z wdrożenia AI przewyższyły „koszt” emisji.

Metodologia
Instytut Badawczy Capgemini we współpracy ze start-upem right. based on science przebadał 800 menedżerów z 400 organizacji. Każdą organizację reprezentowało dwóch respondentów: dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i dyrektor ds. biznesu lub technologii. Oprócz badania dyrektorów, przeprowadzono ankietę wśród 300 ekspertów: przedstawicieli organów regulacyjnych, naukowców i ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ankiety zostały uzupełnione o pogłębione wywiady z ponad 40 ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju, ekspertami biznesowymi/technicznymi, praktykami AI i przedstawicielami start-upów, think tanków i naukowcami zajmującymi się sztuczną inteligencją i/lub zmianami klimatu. Raport współopracowano z right. based on science, ze względu na doświadczenie w metodologii modelu XDC, w celu oszacowania i ilościowego określenia wpływu sztucznej inteligencji na emisje gazów cieplarnianych organizacji.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: