eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jak walczyć ze zmianą klimatu? Polacy chcą zacząć od siebie

Jak walczyć ze zmianą klimatu? Polacy chcą zacząć od siebie

2021-03-11 11:18

Jak walczyć ze zmianą klimatu? Polacy chcą zacząć od siebie

Jak walczyć ze zmianą klimatu? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Wprawdzie na skutek pandemii zmiana klimatu stała się tematem, który nieco usunął się w cień, to jednak niewątpliwie pozostaje ona jednym z największych, środowiskowych problemów naszych czasów. Jak jej przeciwdziałać? Kolejna już partia wyników ankiety przeprowadzonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dowodzi, że szans na zmianę Polacy upatrują przede wszystkim w zmianie indywidualnych przyzwyczajeń. Pomogłyby w tym usprawnienie systemów recyklingu, zakaz sprzedaży produktów generujących najwyższą emisję gazów cieplarnianych oraz uświadamianie najmłodszej części społeczeństwa.

Przeczytaj także: Polacy a globalne ocieplenie: obawy czy obojętność?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie sposoby uważamy za najlepszy sposób na przeciwdziałanie zmianie klimatu?
  • Za jakimi metodami opowiadają się Polacy, a za jakimi Norwegowie?
  • Jakie korzyści wynikają z mniejszego uzależnienia Polski od paliw kopalnych?


Metamorfoza zachowań i rozwój techniki. Tak według Polaków należy walczyć ze zmianą klimatu


Z najnowszej ankiety EBI wynika, że więcej niż co 3. Polak uważa, że ze zmianą klimatu należy walczyć przede wszystkim poprzez zmianę indywidualnych przyzwyczajeń w zakresie konsumpcji i transportu. Kolejne pozycje należą do:
  • innowacji technicznych i technologicznych (31%) oraz
  • kierowania dużych środków publicznych i prywatnych na realizację inwestycji przyjaznych dla klimatu (22%).

Warto podkreślić, że o drugiej z wymienionych wyżej kwestii Polak mówi częściej niż przeciętny Europejczyk (Polaka ma trzy punkty procentowe powyżej średniej w UE).

fot. mat. prasowe

Czy OZE w walce ze zmianami klimatu to priorytet?

Aż 67% respondentów uważa, że działania na rzecz klimatu powinny skupiać się przede wszystkim na OZE.


Jedynie 12% Polaków uważa, że najważniejsze dla przeciwdziałania zmianie klimatu są uregulowania prawne.

Zaobserwowano również znaczne zróżnicowanie odpowiedzi w zależności od płci: o ile Polki stawiają przede wszystkim na radykalną zmianę własnych przyzwyczajeń w celu przeciwdziałania zmianie klimatu (42%), o tyle Polacy wolą liczyć na udoskonalone rozwiązania techniczne i technologiczne (36%). Ponadto osoby mające dzieci są bardziej przekonane co do konieczności zmiany zachowań niż pozostali obywatele (40%).

Jednoznaczne korzyści wynikające z mniejszego uzależnienia Polski od paliw kopalnych: ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i złagodzenie skutków zmiany klimatu


Zdaniem 30% polskich respondentów główną korzyścią wynikającą z mniejszego uzależnienia od paliw kopalnych będzie ograniczenie zanieczyszczenia środowiska w skali lokalnej, zwłaszcza w miastach. Odsetek ten jest wyższy o sześć punktów procentowych od średniej w UE.

Polacy są również bardziej świadomi tego, jak ważne jest budowanie odporności na zmianę klimatu – 26% ankietowanych deklaruje, że wolałoby ograniczyć zużycie paliw kopalnych. Wartość ta jest o cztery punkty procentowe wyższa niż w innych państwach europejskich. Ponadto na korzyść tę częściej wskazują mężczyźni (29%) oraz osoby w wieku 65 lat i starsze (35%).

Na trzecim miejscu znalazło się zwiększenie gotowości Polski do korzystania z alternatywnych źródeł energii w momencie, gdy wyczerpią się światowe rezerwy paliw kopalnych (24%).

fot. mat. prasowe

Najważniejsze sposoby na powstrzymanie lub radykalne ograniczenie zmiany klimatu

Na pierwszym miejscu respondenci wymieniają radykalne zmiany w indywidualnym zachowaniu.


W Polsce, w której koszyk energetyczny jest oparty w dużej mierze na węglu, oczekuje się rozwijania odnawialnych źródeł energii


O ile Europejczycy są dość mocno podzieleni w kwestii tego, jakie obszary należy potraktować priorytetowo w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, o tyle Polacy są w tej kwestii dużo bardziej zgodni.

Aż 67% respondentów uważa, że działania na rzecz klimatu powinny skupiać się przede wszystkim na energetyce, a konkretnie na szerszym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Odsetek ten jest znacznie wyższy niż średnia dla państw UE-27 (49%), przy czym działania takie popierają zwłaszcza osoby w wieku 65 lat i starsze (85%) oraz osoby mające większe dochody (72%). Kolejnym sektorem, na którym należy się skoncentrować, jest transport. Działania w tym obszarze są priorytetem dla 35% ankietowanych, jednak odsetek ten jest niższy od średniej w UE (38%).

Polacy domagają się lepszych systemów recyklingu, które pomogą rozwiązać problem nadmiernej konsumpcji


W kwestii konsumpcji Polacy mają jednoznaczne priorytety: 59% ankietowanych oczekuje usprawnienia systemów recyklingu odpadów, co jest wartością o dziewięć punktów procentowych wyższą od średniej unijnej. Podobnie jak w innych państwach europejskich, na drugim miejscu na liście priorytetowych działań znalazł się zakaz sprzedaży produktów i usług powodujących największą emisję gazów cieplarnianych (43%), a na kolejnej pozycji – uświadamianie uczniom znaczenia zrównoważonej konsumpcji (38%). Działania edukacyjne popierają zwłaszcza osoby w wieku 15–29 lat (44%).

W kontekście zrównoważonej konsumpcji głównym priorytetem jest usprawnienie systemów recyklingu odpadów, przy czym kwestia ta jest podnoszona częściej niż w pozostałych krajach europejskich (65% w Polsce kontra 57% w Unii Europejskiej). Kolejne działania, które cieszą się w Polsce znacznym poparciem, to zaprzestanie wytwarzania produktów nietrwałych lub nienadających się do naprawy (Polska: 56%, średnia w UE: 48%) oraz obniżenie cen zrównoważonych produktów (52% osób w wieku 20–29 lat i 52% respondentów zagrożonych wykluczeniem społecznym).

fot. mat. prasowe

Europa o przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Norwegia największą wagę przypisuje innowacjom technologicznym.


Dopłaty do korzystania z samochodów elektrycznych jako jeden z głównych priorytetów


Jeśli chodzi o transport, najważniejszym sposobem na przeciwdziałanie zmianie klimatu są według Polaków dopłaty do korzystania z samochodów elektrycznych (54%). Wynik ten jest o 14 punktów procentowych wyższy od średniej w państwach EU-27 i stanowi dodatkowe potwierdzenie, że Polacy chcą ograniczać korzystanie z paliw kopalnych. Wśród priorytetów znalazły się również zwiększanie możliwości pracy zdalnej (35%) oraz rozbudowa transportu publicznego (34%, w tym 38% wśród mieszkańców miast).

Polacy chcą usprawnienia sieci transportu publicznego i zwiększenia liczby ścieżek rowerowych


Polacy mieszkający w miastach mają dwa priorytety: zwiększenie efektywności transportu publicznego (47%) oraz budowę kolejnych ścieżek rowerowych (46%). Zainteresowanie infrastrukturą rowerową jest znacznie większe niż w pozostałych państwach Europy (33%), a ponadto kwestia ta jest głównym priorytetem dla osób w wieku 15–29 lat (57%) i mieszkańców obszarów wiejskich (56%). Trzecie miejsce wśród priorytetów zajęło wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów wysokoemisyjnych w centrach miast (35%).

fot. mat. prasowe

Jaki jest najlepszy sposób, żeby przezwyciężyć

Amerykanie mniejszą wagę przykładają do zmian w indywidualnym zachowaniu.


Polacy rzadziej niż inni Europejczycy uważają, że polityka klimatyczna powinna uwzględniać problem nierówności społecznych


Zdaniem 69% Polaków, bez względu na to, jakie działania zostaną podjęte, kluczem do ich powodzenia będzie uwzględnienie problemów zróżnicowania wynagrodzeń i nierówności społecznych. Warunek ten wydaje się jednak mniej istotny niż w pozostałych państwach europejskich, ponieważ niemal co trzeci polski respondent (31%) uważa, że polityka klimatyczna może przynieść sukces nawet wtedy, gdy nie będzie uwzględniała powyższych aspektów. Odsetek ten jest o osiem punktów procentowych wyższy od średniej w państwach EU-27. Wśród osób w wieku 65 lat i starszych zdanie to podziela 38% ankietowanych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: