eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Czy COVID-19 zmienił podejście do zmian klimatycznych?

Czy COVID-19 zmienił podejście do zmian klimatycznych?

2021-01-12 09:42

Czy COVID-19 zmienił podejście do zmian klimatycznych?

Najłatwiej nam zrezygnować z latania samolotem © Sailorr - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Wybuch pandemii i wynikające z tego ograniczenia w przemieszczaniu się po świecie niewątpliwie przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. Nie oznacza to jednak, że dyskusja na temat ekologii i zgubnych dla nas zmian klimatycznych traci swoją aktualność. Kolejnym do niej przyczynkiem może być druga już edycja ankiety zrealizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Oto, jakie podejście do zmian klimatu charakteryzuje Polaków i inne narodowości.

Przeczytaj także: Klienci oczekują od firm walki ze zmianą klimatu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak obywatele zamierzają przeciwdziałać zmianie klimatu w 2021 roku?
  • Z czego gotowi jesteśmy zrezygnować, aby przezwyciężyć kryzys klimatyczny?
  • Jakie zwyczaje związane z podróżowaniem są w stanie przeciwdziałać zmianie klimatu?
  • Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na zwyczaje związane z podróżowaniem i zamiary w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym?


Odpowiedzi udzielone przez respondentów z Polski wskazują, że w walce ze zmianami klimatycznymi są bardziej skłonni zrezygnować z latania samolotem niż ze spożywania mięsa, kupowania nowych ubrań, posiadania samochodu czy korzystania z usług strumieniowej transmisji wideo.

fot. mat. prasowe

Z czego najłatwiej byłoby Polakom zrezygnować w ramach przeciwdziałania zmianom klimatu

Podróże lotnicze - z tego Polakom jest najłatwiej zrezygnować w obronie klimatu.


Rezygnacja z podróżowania samolotem byłaby najłatwiejszą opcją dla blisko połowy badanych (46%). Z kolei dla 41% najtrudniejsza byłaby rezygnacja z posiadania samochodu. Jako drugą pod względem trudności opcję respondenci wymieniają rezygnację ze spożycia mięsa (29%).

Obywatele polscy znajdują się w czołówce pod względem walki ze zmianą klimatu: 75% ankietowanych uważa, że wpływa ona na ich życie codzienne i że ich osobiste działania na rzecz klimatu mają znaczenie. Co więcej, 26% respondentów (głównie kobiety, rodzice oraz osoby w wieku 50–64 lat) twierdzi, że wprowadza radykalne zmiany w swoim stylu życia, aby w mniejszym stopniu przyczyniać się do zmiany klimatu. Odsetek ten jest o siedem punktów procentowych wyższy, niż wynosi średnia europejska (19%).

fot. mat. prasowe

Czy własne zachowanie jest istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zmianie klimatu?

Twierdzącej odpowiedzi na tak postawione pytanie udziela większość Europejczyków.


fot. mat. prasowe

Kryzys klimatyczny a styl życia

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu swój styl życia zmienił co 4. Polak.


Plany związane z podróżowaniem będą kształtowane przez obawy związane zarówno z pandemią, jak i ze zmianą klimatu


48% respondentów z Polski twierdzi, że po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu związanych z pandemią COVID-19 będzie unikać podróżowania samolotem ze względu na obawy związane ze zmianą klimatu, a 53% spędziłoby wakacje w Polsce lub w kraju leżącym w pobliżu, aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla. 19% Polaków odpowiedziało, że zacznie znów podróżować samolotem, tak jak robiło to przed pandemią.

fot. mat. prasowe

Unikanie transportu publicznego

Większość Europejczyków w obawie o zdrowie rezygnuje z transportu publicznego.


W odpowiedzi na pytanie związane z COVID-19 i transportem publicznym 62% ankietowanych Polaków stwierdziło, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego, gdyż obawiają się o swoje zdrowie.

Większość Polaków (55%) bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się COVID-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu. Odsetek ten jest wyższy wśród osób w wieku 65 lat lub starszych (69%), natomiast w grupie wiekowej 15–29 lat wynosi 39%.

Porównanie globalne – różnice w postrzeganiu sytuacji w Europie, Ameryce i Chinach


Niezależnie od miejsca zamieszkania respondenci uważają, że w celu przeciwdziałania zmianie klimatu najłatwiej byłoby im zrezygnować z podróżowania samolotem (Europejczycy – 40%, Amerykanie – 38%, Chińczycy – 43%).

Przekrojowy charakter mają też obawy dotyczące zdrowia: 75% Amerykanów, 71% obywateli Chin i 67% Europejczyków twierdzi, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego, gdyż obawiają się o swoje zdrowie ze względu na COVID-19.

fot. mat. prasowe

Co groźniejsze: COVID-19 czy zmiany klimatu?

Badani bardziej obawiają się długofalowych skutków COVID-19.


Mimo że większość respondentów bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się COVID-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu (79% obywateli Chin, 67% Amerykanów i 58% Europejczyków), ankietowani nadal uważają, że ich wybory i działania mogą przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu: opinię taką wyraża 75% Polaków, co jest wynikiem o trzy punkty procentowe wyższym, niż wynoszą średnia europejska i amerykańska (w obu przypadkach: 72%), oraz o dziewięć punktów procentowych niższym od średniej w Chinach (84%). Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na to pytanie, wzrosła wszędzie w porównaniu z rokiem 2019, przy czym w UE wzrost ten wyniósł trzy punkty procentowe, w USA – siedem punktów, a w Chinach – 12 punktów.

Młodsi respondenci w Europie i USA znacznie częściej niż starsi twierdzą, że ich zachowanie ma znaczenie w kontekście przeciwdziałania zmianie klimatu, natomiast w Chinach nie zaobserwowano takiego zróżnicowania. Jak wynika z ankiety, w UE 77% respondentów w wieku 15–29 lat uważa, że ich zachowanie związane z klimatem ma znaczenie, natomiast wśród osób w wieku 65 lat i starszych pogląd ten podziela 64% ankietowanych. W USA odsetek ten wynosi 75% wśród osób w wieku 15–29 lat oraz 56% wśród osób w wieku 65 lat i starszych.
Okres po zakończeniu pandemii COVID-19 będzie okazją do poprawy jakości działań na rzecz przejścia na niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu gospodarkę. Ekologiczna odbudowa gospodarki pomogłaby nam w szybszym i bardziej znaczącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, które musi nastąpić do roku 2030. Na całym świecie obywatele są świadomi tego, że ich indywidualne postępowanie ma znaczenie. Rolą EBI jako banku klimatycznego UE jest przyspieszenie tej zielonej transformacji poprzez finansowanie czystej energii, rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności oraz innowacji, które umożliwią obywatelom zmianę przyzwyczajeń w celu przeciwdziałania zmianie klimatu - komentuje Ambroise Fayolle, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: