eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Kultura fizyczna w Polsce w 2018 roku

Kultura fizyczna w Polsce w 2018 roku

2019-08-09 08:45

Kultura fizyczna w Polsce w 2018 roku

Piłka nożna © pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

GUS prezentuje dane odnośnie kultury fizycznej w Polsce. Wynika z nich m.in., że w minionym roku na terenie naszego kraju działały 14772 kluby sportowe, czyli o 86 mniej niż w raportowanym ostatnio roku 2016. Liczyły sobie one 1045,5 tys. członków, a ćwiczyło w nich 1056,1 tys. osób. W ich strukturach dominowały uczniowskie kluby sportowe (38 proc.). W opracowaniu znajdziemy również informacje odnośnie najczęściej uprawianych dyscyplin, medalistów mistrzostw świata i mistrzostw Europy oraz obiektów sportowych.

Przeczytaj także: Jaki sport uprawiają Polacy?

Kluby sportowe


Najwięcej klubów sportowych działało w województwach: śląskim (10,4%), mazowieckim (10,3%), wielkopolskim (9,8%) oraz małopolskim (9,5%). Najmniejsza natomiast liczba klubów sportowych była w województwach: świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, a ich udział wynosił odpowiednio 2,3%, 3,1% oraz 3,3%. W 2018 r. kluby sportowe liczyły 1045,5 tys. członków, a ćwiczyło w nich 1056,1 tys. osób (wzrost o 2,5% w stosunku do 2016 r.). Podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowaną większość ćwiczących stanowili mężczyźni – 74,5%. Niezmiennie wśród ćwiczących dominuje młodzież do 18 lat – 71,2%.

W strukturze klubów sportowych największy udział mają uczniowskie kluby sportowe – 38,0%. Ich liczba jednak zmniejszyła się w stosunku do 2016 r. o 6,3%. Również nieznacznie zmalała (o 0,4%) liczba klubów sportowych należących do Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”,
a ich udział w liczbie klubów ogółem wyniósł 17,7%. Kluby sportowe, które nie zadeklarowały przynależności do żadnego pionu sportowego, stanowiły 42,9% i ich liczba wzrosła o 5,0%.

fot. mat. prasowe

Kluby sportowe i ćwiczący w klubach sportowych

W stosunku do 2016 r. liczba klubów sportowych spadła o 0,6%


Niezmiennie w Polsce, wśród ćwiczących, najpopularniejsze są sporty drużynowe (56,3% osób ćwiczących), a między nimi piłka nożna, którą uprawiało 39,4% ćwiczących (bez piłki nożnej plażowej i halowej). Liczba ćwiczących tę dyscyplinę sportu wzrosła w stosunku do 2016 r. o 2,5%.

Piłka siatkowa zajmowała drugie miejsce – 6,5% osób ćwiczących (łącznie z piłką siatkową plażową – 6,7%), ale zanotowała spadek liczby ćwiczących w stosunku do 2016 r. o 10,6%.

fot. mat. prasowe

Ćwiczący w klubach sportowych według wybranych rodzajów sportów

Sporty walki ogółem trenowało 11,2% ćwiczących


Kolejne miejsca, pod względem liczby ćwiczących, zajmowały: pływanie i karate (łącznie z karate tradycyjnym) - po 4,3% oraz strzelectwo sportowe, lekkoatletyka i koszykówka (po 3,7%).

Sporty walki ogółem trenowało 11,2% ćwiczących. Spośród nich najpopularniejsze, oprócz karate, było judo. Sporty wodne uprawiało 5,8% osób, natomiast sporty zimowe – 1,3% osób.

W 2018 r. w klubach sportowych pracowało (łącznie z pracującymi społecznie) 55,6 tys. osób kadry szkoleniowej, w tym tylko 16,4% kobiet. Trenerzy stanowili 50,4%, instruktorzy - 35,1%, a inne osoby prowadzące zajęcia sportowe – 14,5%. W stosunku do 2016 r. zwiększyła się liczba kadry szkoleniowej o 2,0%, a także zmieniła się jej struktura. Wzrosła liczba trenerów (o 13,8%), natomiast liczba instruktorów zmniejszyła się o 7,4%. Liczba innych osób prowadzących zajęcia sportowe spadła o 8,2%.

Najwięcej trenerów i instruktorów pracowało w klubach sportowych w województwie śląskim (odpowiednio 13,1% i 11,5%) oraz województwie mazowieckim (11,7% i 12,2%), najmniej natomiast w województwach świętokrzyskim (2,0% i 2,2%), lubuskim (3,1% i 2,9%) oraz opolskim (3,7% i 2,4%).

Na 100 ćwiczących w Polsce przypadało 5,3 członków kadry szkoleniowej (instruktorów, trenerów lub innych osób prowadzących zajęcia sportowe) - wskaźnik ten pozostał na takim samym poziomie jak w 2016 r. Najwyższą wartość osiągnął on w woj. podlaskim - 6,0, natomiast najniższą w woj. mazowieckim - 4,7.

Liczba ćwiczących na 1000 ludności Polski wyniosła w 2018 r. 27 i pozostała na tym samym poziomie, co w 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższą wartość odnotowano w województwie podkarpackim (36), a najniższą w województwie świętokrzyskim (18). Powyżej średniej (oprócz województwa podkarpackiego) znalazło się jeszcze osiem województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

fot. mat. prasowe

Ćwiczący w klubach sportowych na 1000 ludności według województw w 2018 r.

Liczba ćwiczących na 1000 ludności Polski wyniosła w 2018 r. 27 i pozostała na tym samym poziomie, co w 2016 r.


Polskie związki sportowe


W 2018 r. w Polsce działało łącznie 69 związków sportowych oraz 538 okręgowych związków sportowych. W porównaniu do roku 2017 liczba związków sportowych zmieniła się - status polskiego związku sportowego uzyskały Polski Związek Squasha oraz Polski Związek Sportowy Cheerleadingu.

W 2018 roku polskie związki sportowe wyłoniły 10573 członków kadry narodowej, spośród których 38,7% stanowiły kobiety. Odsetek juniorów i juniorek wyniósł ponad 50%. W porównaniu z 2017 r. nastąpił spadek liczby reprezentantów Polski o 0,9%.

Największą liczbę członków kadry narodowej w 2018 r. miały: Polski Związek Piłki Siatkowej (790 reprezentantów), Polski Związek Pływacki (581) oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki (500). W 2017 r. również najliczniejsza była reprezentacja Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W 2018 r. w polskich związkach sportowych zarejestrowanych było 39,8 tys. (44,6 tys. w 2017 r.) sędziów, w tym 4,2% z klasą międzynarodową. Kobiety stanowiły 22,6% ogólnej liczby sędziów (24,2% sędziów z klasą międzynarodową). Największy odsetek sędziów w 2018 r. zarejestrowano w Polskim Związku Piłki Nożnej (22,1% ogólnej liczby), Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (13,1%) oraz Polskim Związku Pływackim (8,4%).

Medaliści mistrzostw świata i mistrzostw Europy

W 2018 r. polska reprezentacja na mistrzostwach świata liczyła łącznie 2370 zawodników, a Polacy 431 razy zdobywali miejsca medalowe (w 2017 r. – 354). Wywalczyli oni 112 złotych, 145 srebrnych i 174 brązowe medale. Najwięcej miejsc medalowych w 2018 r. Polacy zdobyli w konkurencjach: karate tradycyjne (66 medali), taniec sportowy (54 medale) i kick-boxing (51 medali). Znacznie więcej zawodników reprezentowało Polskę na imprezach sportowych rangi mistrzostw Europy – polska reprezentacja liczyła 3001 osób. Polacy w 2018 r. zdobyli łącznie 603 medale mistrzostw Europy (698 w 2017 r.), w tym: 158 złotych, 194 srebrne i 251 brązowych. Najwięcej medali mistrzostw Europy wywalczono w konkurencjach: karate (83 medale), sumo (52 medale) i ju-jitsu (47 medali). Sportowcy niepełnosprawni zdobyli ogółem 47 medali mistrzostw świata (12 złotych, 18 srebrnych, 17 brązowych) oraz 211 medali mistrzostw Europy (70 złotych, 67 srebrnych i 74 brązowe).

fot. mat. prasowe

Reprezentanci Polski w 2018 r.

W 2018 r. polskie związki sportowe wyłoniły 10573 członków kadry narodowej


Organizacje kultury fizycznej


W 2018 r., tak jak w latach poprzednich, badaniem objęto następujące organizacje kultury fizycznej: Akademicki Związek Sportowy, Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Organizacje te wykazały łącznie 2,3 tys. jednostek organizacyjnych (bez zmian w stosunku do 2017 r.), 161,8 tys. członków (185,9 tys. w 2017 r.) oraz 188,2 tys. ćwiczących (180,7 tys. w 2017 r.). Najbardziej liczne, zarówno pod względem liczby członków, jak i osób aktywnie ćwiczących, było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (68,0 tys. członków, 104,6 tys. ćwiczących). Liczną bazę członkowską posiadało też Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” (49,1 tys. członków, 41,6 tys. ćwiczących). Akademicki Związek Sportowy wykazał 42,5 tys. członków oraz 38,7 tys. ćwiczących. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z kolei – 2,2 tys. członków oraz 3,3 tys. ćwiczących. Największą liczbę członków organizacji kultury fizycznej odnotowano w województwach: śląskim (16,9% członków) oraz mazowieckim (11,9%). Najwięcej osób aktywnie ćwiczących zarejestrowano w województwach wielkopolskim (20,4%) oraz śląskim (17,3%).

Obiekty sportowe


W 2018 r. w Polsce sportowcy mieli do dyspozycji 2368 stadionów sportowych (o 0,8% mniej niż w 2014 r.), spośród których 57,1% stanowiły stadiony piłkarskie, 39,5% stadiony wielofunkcyjne, 2,5% lekkoatletyczne a 0,9% żużlowe i do rugby. Najwięcej stadionów funkcjonowało w południowych województwach Polski – podkarpackim (13,0%), małopolskim (11,1%), śląskim (9,0%) oraz w województwach dolnośląskim (8,9%) i wielkopolskim (9,5%). Wśród stadionów dominowały te, które posiadały widownię do 3000 miejsc siedzących (86,9%). Ponad trzykrotnie więcej niż stadionów było w Polsce boisk do gier wielkich (7229, wzrost w stosunku do 2014 r. o 9,6%). Podobnie jak w 2014 r., niemal wszystkie to boiska piłkarskie (99,3%).

fot. mat. prasowe

Stadiony i boiska do gier wielkich na 10 tys. mieszkańców według województw w 2018 r.

W 2018 r. w odniesieniu do 2014 r. liczba boisk do gier wielkich wzrosła o 9,6%, liczba hal i sal sportowych zwiększyła się o 9,5%


W 2018 r. funkcjonowały także 3343 boiska do gier małych (do koszykówki, piłki ręcznej, piłki ręcznej plażowej, piłki siatkowej i piłki siatkowej plażowej), 3367 boisk uniwersalnych-wielozadaniowych i 2262 korty tenisowe. W Polsce w 2018 r były 633 duże hale sportowe wielofunkcyjne (o wymiarach 44x22 m lub większych). Najwięcej hal tego typu znajdowało się w województwie wielkopolskim – 89, a najmniej w województwie podlaskim – 11. Hale sportowe i sale gimnastyczne o mniejszych wymiarach dominowały w województwie mazowieckim (14,0%), najmniej było ich natomiast w województwie świętokrzyskim – 1,9%. Widownią z liczbą miejsc powyżej 3000 dysponowało 31 dużych hal sportowych.

W stosunku do 2014 r. liczba hal i sal sportowych zwiększyła się o 9,5%. W 2018 r. w Polsce funkcjonowało 579 pływalni krytych oraz 274 pływalnie otwarte. Najwięcej pływalni krytych znajdowało się w województwach mazowieckim (14,5%) oraz śląskim (13,0%). W stosunku do 2014 r. przybyło 11,1% obiektów tego typu. Miłośnicy sportów zimowych mieli do dyspozycji 301 lodowisk sztucznie mrożonych, 21 skoczni narciarskich, 13 torów saneczkowych, 7 torów łyżwiarskich oraz 300,2 km narciarskich tras zjazdowych i 841 km tras biegowych.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: