eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS o PKB w III kw. 2016 r.

GUS o PKB w III kw. 2016 r.

2016-11-30 12:09

GUS o PKB w III kw. 2016 r.

GUS o PKB © Kwangmoo - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Mamy wstępny szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2016 r. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w obu przypadkach (PKB wyrównany i niewyrównany sezonowo) osiągnięte wyniki okazały się lepsze niż przed rokiem. Motorem polskiej gospodarki pozostawał popyt krajowy. Rozczarowujące okazują się nakłady na inwestycje.

Przeczytaj także: PKB bez szans na 3,8 proc.? Zobacz zaskakująco złą prognozę

Według danych opublikowanych właśnie przez GUS, w III kwartale bieżącego roku produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zanotował realny wzrost o 0,2% względem II kwartału i był o 2,2% wyższy niż rok wcześniej.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrósł realnie o 2,5 %. Jeśli porównać go z opublikowanym 15 listopada 2016 r. szybkim szacunkiem PKB dla III kwartału 2016 r., to okaże się, że nie uległ on zmianie.

W analizowanym okresie odnotowano wzrost popytu krajowego, który sięgnął 2,9% i okazał się wyższy od notowanego w II kwartale 2016 r. (2,2%). Za taki obrót spraw odpowiada w największej mierze pokaźny wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,1% (wobec 3,4 % w II kwartale br.) oraz - mniejszy niż w II kwartale - spadek akumulacji brutto o 1,7% (spadek o 2,8 % w II kwartale br.).

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 3,9 % w skali roku i było wyższe niż w II kwartale 2016 r. (3,3 %). Na spadek akumulacji brutto w III kwartale br. wpłynął znaczny spadek nakładów brutto na środki trwałe (o 7,7 %). W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +2,8 pkt. proc. (wobec 2,1 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,1 pkt. proc. (wobec +2,6 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,3 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 pkt. proc. (odpowiednio w II kwartale: +1,9 pkt. proc. i +0,7 pkt. proc.).

fot. mat. prasowe

PKB wyrównany i niewyrównany sezonowo

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,5 %


W III kwartale pogłębił się ujemny wpływ popytu inwestycyjnego (-1,4 pkt. proc.) w stosunku do notowanego w II kwartale tego roku (-0,9 pkt. proc.) co, mimo pozytywnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,1 pkt. proc.), przełożyło się na negatywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.). W III kwartale zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt. proc. wobec +1,0 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.

fot. mat. prasowe

PKB i PKB wyrównany sezonowo - dynamika realna

W III kwartale 2016 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 2,9% i był wyższy od notowanego w II kwartale 2016 r. (2,2%).


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni =100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010).


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w III kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 0,2%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 0,5%.

W przemyśle wartość dodana brutto w III kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 0,8%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w III kwartale 2016 r. zmniejszyła się realnie o 4,6%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,1%, wartość dodana w transporcie zmniejszyła się realnie o 0,7%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrost wartości dodanej wyniósł 4,3%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2016 r. wzrosła o 0,5%.

Popyt krajowy w III kwartale 2016 r. wzrósł realnie o 1,6%.

Spożycie ogółem w III kwartale 2016 r. wzrosło realnie o 1,2%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,4%.

Akumulacja w III kwartale 2016 r. zwiększyła się realnie o 0,2%.

Nakłady brutto na środki trwałe w III kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 2,4%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego).

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

Wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,9%


Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w III kwartale 2016 r. był realnie wyższy o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., była wyższa o 2,4%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., natomiast w budownictwie była niższa odpowiednio o 16,5%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 6,0%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 5,2% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 7,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2016 r. wzrosła w skali roku o 2,3%.

Popyt krajowy w III kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., był wyższy o 2,9%.

Spożycie ogółem w III kwartale 2016 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,1%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,9%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,9%.

Akumulacja brutto w III kwartale 2016 r. zmniejszyła się o 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 7,7%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 17,3% wobec 19,3% przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PKB, Produkt krajowy brutto

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: