eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › zatrudnianie bezrobotnych
 • Zatrudnianie bezrobotnych 50+

  Zatrudnianie bezrobotnych 50+

  00:25 28.05.2012

  ... w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50. roku życia do wykonywania pracy ... unijnych. Przykładowo, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy" i przyjmuje wnioski na staż od ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie bezrobotnych, bezrobotni, przeciwdziałanie bezrobociu, staż
 • Programy stażowe opłacalne dla firm

  Programy stażowe opłacalne dla firm

  11:37 26.08.2011

  ... stanowisk pracy i rodzaj kwalifikacji, jakie nabędą stażyści. Zobowiązani są także wskazać, czy po zakończeniu stażu zamierzają zatrudnić skierowanych do nich bezrobotnych. Wnioski nie zostaną poddane ocenie merytorycznej, jeżeli będą miały uchybienia formalne. Dlatego należy wypełnić wniosek bardzo dokładnie, nie omijając żadnego ... WIĘCEJ

  Tematy: staż, staż z urzędu pracy, zatrudnianie bezrobotnych, zatrudnienie bezrobotnego
 • Formy promocji zatrudnienia

  Formy promocji zatrudnienia

  12:54 03.06.2011

  ... ubezpieczeniowych z tytułu zatrudnienia na pełny etat bezrobotnych do 25. roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy nie podjęli pracy ... wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia za każdego skierowanego. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Państwo jest zainteresowane wspieraniem zatrudniania osób ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, zatrudnianie bezrobotnych, przeciwdziałanie bezrobociu, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Zatrudnienie bezrobotnego korzystne dla przedsiębiorcy

  Zatrudnienie bezrobotnego korzystne dla przedsiębiorcy

  11:12 31.05.2011

  ... wynagrodzenia. Jeżeli okres zatrudnienia będzie dłuższy, a bezrobotni będą należeć do ściśle określonej grupy, inna będzie podstawa takiej refundacji. Zatrudnianie bezrobotnych 50+ Starosta może skierować bezrobotnych, powyżej 50. roku życia, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie bezrobotnych, zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, prace interwencyjne
 • Zmiany w promocji zatrudnienia

  Zmiany w promocji zatrudnienia

  13:48 01.03.2011

  ... zmianę decyzji w sprawie zezwolenia na pracę. Ustalono, iż świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych i zasady ich finansowania dotyczą nie tylko bezrobotnych, lecz także skierowanych do tych prac osób, które są uczestnikami kontraktów socjalnych, indywidualnych programów usamodzielniania, lokalnych programów pomocy społecznej czy ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, zatrudnianie bezrobotnych, status bezrobotnego
 • Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

  Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

  01:58 05.01.2010

  ... któregoś z powyższych warunków skutkuje- co do zasady- koniecznością zwrotu refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych (w omawianej sytuacji byłoby to zatem 87,5 proc. środków otrzymanych z Funduszu Pracy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie bezrobotnych, zatrudnienie bezrobotnego, refundacja kosztów, promocja zatrudnienia
 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  11:31 01.07.2009

  ... zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych, wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, którym powinni sprostać skierowani, podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie bezrobotnego, refundacja kosztów, zatrudnianie pracowników, zatrudnianie bezrobotnych
 • Promocja zatrudnienia: mniejsze obowiązki pracodawcy

  Promocja zatrudnienia: mniejsze obowiązki pracodawcy

  12:16 26.04.2009

  ... podjęciu zatrudnienia spoczywa jedynie na barkach bezrobotnego. 1 rok bez składek za bezrobotnych 50+… Kolejna z ważnych zmian, którą przewidują znowelizowane przepisy, ma na ... ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Co ważne, zwolnienie, o którym tu mowa, znajduje ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób starszych, obowiązki pracodawcy, zatrudnianie bezrobotnych
 • Pozakodeksowe obowiązki pracodawcy wobec PUP

  Pozakodeksowe obowiązki pracodawcy wobec PUP

  13:54 23.12.2008

  ... przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej ma obowiązek uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Osoba, która podejmuje pracę jest obowiązana złożyć takie oświadczenie. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby posiadającej status ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, PUP, urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych rozszerzona

  Aktywizacja zawodowa bezrobotnych rozszerzona

  13:56 04.12.2008

  ... i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona nie tylko rozszerzenie działań w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, ale także większe ulgi dla pracodawców, którzy zdecydują się zatrudniać lub przyuczać do zawodu bezrobotnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma m.in. obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wolnych ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, programy wspierania rynku pracy, urzędy pracy

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: