eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › aktywizacja zawodowa
 • Do pracy w Polsce bliżej z Nepalu niż z Szydłowca

  Do pracy w Polsce bliżej z Nepalu niż z Szydłowca

  13:47 24.07.2018

  ... udało się zaktywizować choćby 10 proc., czyli 520 tys. osób, zniknąłby problem szacowanej na 425 tys. liczby wolnych miejsc pracy. Aktywizacja osób niepracujących wymagałaby z pewnością pewnego wysiłku i poniesienia kosztów, głównie ze strony administracji rządowej, a prawdopodobnie także ze strony przedsiębiorców, ale wydaje ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, praca w Polsce, zatrudnianie cudzoziemców, praca dla cudzoziemców
 • Młodzi Polacy na rynku pracy. Potencjał, którego nie ma?

  Młodzi Polacy na rynku pracy. Potencjał, którego nie ma?

  12:30 27.11.2017

  ... , obniżeniem wieku emerytalnego czy niską aktywnością zawodową kobiet bez wyższego wykształcenia. Tym rozwiązaniem może być aktywizacja osób młodych, często studentów, którzy wyraźnie nie garną się do pracy. Aktywizacja NEET-ów nie rozwiąże problemu Kilka lat temu w Unii Europejskiej odbyła się szeroka dyskusja na ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, bezrobocie, aktywność zawodowa, młodzi Polacy
 • Refundacja kosztów zatrudnienia młodych osób

  Refundacja kosztów zatrudnienia młodych osób

  09:24 03.02.2016

  Pracodawcy mogą już skorzystać z refundacji kosztów, jakie ponoszą zatrudniając młodych pracowników, czyli osoby do 30-tego roku życia. Taką możliwość przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W latach 2016 - 2018 pracodawcy będą mogli uzyskać ze środków Funduszu Pracy pieniądze na zatrudnianie młodych osób. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty zatrudnienia, refundacja kosztów zatrudnienia, Fundusz Pracy, osoby bezrobotne
 • Aktywna polityka rynku pracy

  Aktywna polityka rynku pracy

  14:32 24.11.2014

  Działania podejmowane przez poszczególne państwa w celu rozwiązania problemów strukturalnych rynku pracy za pomocą instrumentów mikroekonomicznych (polityka zatrudnienia dla odmiany wykorzystuje instrumenty makroekonomiczne). Do instrumentów mikroekonomicznych zaliczyć można: pożyczki i dotacje udzielane osobom bezrobotnym, które stanowią ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, aktywna polityka rynku pracy, polityka rynku pracy, instrumenty mikroekonomiczne
 • Migracja a potrzeby rynku pracy

  Migracja a potrzeby rynku pracy

  11:00 24.09.2014

  Aby zaradzić skutkom starzenia się społeczeństwa, UE będzie musiała zlikwidować różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć aktywność zawodową młodych i starszych osób. Kluczową rolę do odegrania mają jednak także mobilność i migracja. Takie są główne ustalenia wspólnego sprawozdania Komisji i OECD na temat dopasowania migracji ... WIĘCEJ

  Tematy: migracje, rynek pracy, tendencje na rynku pracy, starzenie się społeczeństwa
 • Masz 50 lat i pomysł na biznes? Do dzieła!

  Masz 50 lat i pomysł na biznes? Do dzieła!

  00:36 13.09.2014

  Henri Nestlé założył swoją firmę w wieku 51 lat. Gordon Bowker również po 50-tce założył firmę Starbucks, natomiast IBM uruchomił 61-letni Charles Flint. To tylko kilka dowodów na to, że dojrzały wiek to żadna przeszkoda w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie – zgromadzone przez lata doświadczenie oraz pasja mogą być ... WIĘCEJ

  Tematy: jak założyć działalność gospodarczą, jak otworzyć działalność gospodarczą, własna działalność gospodarcza, aktywizacja zawodowa 50+
 • Walka z bezrobociem: są nowe rozwiązania

  Walka z bezrobociem: są nowe rozwiązania

  00:20 09.05.2014

  ... – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, rynek pracy, bezrobotni, tworzenie miejsc pracy
 • Pokolenie 50+ narażone na depresję

  Pokolenie 50+ narażone na depresję

  10:59 01.07.2013

  ... . Zdrowie, sytuacja materialna, aktywność i relacje społeczne to zazębiające się elementy, które wspólnie przyczyniają się do lepszej jakości życia. Aktywność – zarówno zawodowa jak i pozazawodowa – z jednej strony jest wyrazem sprawności i dobrego stanu zdrowia, a z drugiej może istotnie przyczynić się do poprawy samopoczucia na przyszłość ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie osób starszych, aktywizacja zawodowa, praca po 50-tce, bezrobotni po 50
 • Aktywne formy walki z bezrobociem

  Aktywne formy walki z bezrobociem

  14:00 28.02.2013

  Walka z bezrobociem jest jednym z kluczowych zadań państwa. Politykę wpływania na rynek pracy prowadzi się na wielu płaszczyznach: gospodarki, finansów, tworzenia prawa oraz oczywiście w ramach polityki pracy i polityki społecznej. Za działania z zakresu tych ostatnich sektorów w Polsce odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które za ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie, przeciwdziałanie bezrobociu, bezrobotni, urzędy pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych u osób 50+

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych u osób 50+

  11:48 05.09.2012

  Wraz z podpisaniem ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego ponownie rozgorzała dyskusja na temat małych szans znalezienia pracy przez osoby w wieku okołoemerytalnym, a co za tym idzie wcześniejszego odchodzenia na emeryturę. Pracodawcy jako główny powód takie stanu rzeczy wymieniają brak kompetencji u osób w wieku 50+ oraz ich niedopasowanie do ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, osoby starsze na rynku pracy

 

1 2 ... 4

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: