eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › PUP
 • Wyposażenie sfinansowane dotacją jest kosztem podatkowym

  Wyposażenie sfinansowane dotacją jest kosztem podatkowym

  Nabyte składniki majątku, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł - a sfinansowane z otrzymanej dotacji otrzymanej na otwarcie firmy, mogą nie być zaklasyfikowane do środków trwałych i w efekcie trafić do kosztów uzyskania przychodu - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.11.2017 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Zabezpieczenie dotacji

  Zabezpieczenie dotacji PORADA

  Witam, czy otrzymam zgodę w PUP o dotację, jeżeli nie posiadam żadnego majątku, a podpiszę akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika? Urząd pracy zezwala na taką opcje zabezpieczenia. WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, zabezpieczenie dotacji, Urząd Pracy, dofinansowanie z PUP
 • Kara dla pracodawcy. Czy to możliwe?

  Kara dla pracodawcy. Czy to możliwe? PORADA

  Odbywałam staż z Urzędu Pracy (z Funduszy Europejskich), po którym pracodawca zobowiązał się (w umowie z PUP) przyjąć mnie na okres 4 miesięcy. Staż się zakończył, umowy nie przyjęłam, wcześniej zostałam powiadomiona przez PUP, że jeśli nie doniosę innej umowy (z innym ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, PUP, urząd pracy, koszty stażu
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

  Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka PORADA

  Dzień dobry, pracowałam na umowę zastępstwo do końca czerwca 2016 r. W czerwcu dostarczyłam do zakładu pracy zwolnienie lekarskie, ponieważ jestem w ciąży. Obecnie nie pracuję i dostaję zasiłek chorobowy z ZUS-u przysługujący mi do dnia porodu. Po porodzie zamierzam zarejestrować ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, zasiłek chorobowy, L4 w ciąży, ciąża
 • Pobieram zasiłek. Co się stanie kiedy zajdę w ciążę będąc zarejestrowana w PUP?

  Pobieram zasiłek. Co się stanie kiedy zajdę w ciążę będąc zarejestrowana w PUP? PORADA

  Witam, nurtuje mnie pytanie: co się stanie jeśli zajdę w ciążę pobierając zasiłek dla bezrobotnych? Czy dalej będzie mi on przysługiwał i jak to się ma do oferowanych ofert pracy? Czy będę mogła z nich zrezygnować bez utraty prawa do zasiłku? WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja w urzędzie pracy, PUP, ciąża, zasiłek dla bezrobotnych
 • Zamknięcie firmy, a umowa o pracę

  Zamknięcie firmy, a umowa o pracę PORADA

  Witam, zakończyłam działalność gospodarczą, miałam pracownika z PUP - prace interwencyjne. Brakuje mi 2,5 miesiąca do utrzymania umowy. Czy będę zwracać pieniądze, które otrzymałam z PUP? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zamknięcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne
 • Dlaczego wyszła mi taka duża niedopłata?

  Dlaczego wyszła mi taka duża niedopłata? PORADA

  Za rok 2015 wyszła mi niedopłata 90 zł. W tamtym okresie pracowałam u trzech pracodawców z czego jednym był Urząd Pracy - byłam w tym czasie na zasiłku. Z PIT-11, który uzyskałam z PUP wynikało, że nie odprowadzali oni składek na ubezpieczenie społeczne. Czy w związku z tym jest ... WIĘCEJ

  Tematy: niedopłata podatku, PIT-11, PUP, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Jak policzyć półroczny okres pobierania zasiłku w PUP?

  Jak policzyć półroczny okres pobierania zasiłku w PUP? PORADA

  Dzień dobry, chcę przejść na świadczenie przedemerytalne. W tej chwili pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Wiem, że zasiłek ten mam pobierać przez okres pół roku, a następnie złożyć stosowne dokumenty do ZUS. Jak mam policzyć ten półroczny okres w przypadku, kiedy występuje ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia przedemerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, wyrejestrowanie z urzędu pracy, PUP
 • Czy PUP może odmówić mi zarejestrowania się po złożeniu wypowiedzenia u pracodawcy?

  Czy PUP może odmówić mi zarejestrowania się po złożeniu wypowiedzenia u pracodawcy? PORADA

  Czy jeśli zrezygnuję z pracy na własne życzenie (złożę wypowiedzenie przed upływem okresu, na który umowa jest zawarta), to czy będę mógł się zarejestrować w PUP? Wiem, że nie posiadam prawa do zasiłku, głownie chodzi mi o ubezpieczenie. WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, PUP, rejestracja w urzędzie pracy
 • Programy stażowe z PUP a pomoc de minimis

  Programy stażowe z PUP a pomoc de minimis PORADA

  Witam, jestem aktualnie na etapie składania wniosku o staż dla firmy. Mam jednak dość duży problem, ponieważ we wniosku znajduje się tabela, gdzie trzeba wymienić udzieloną pomoc z de minimis. Nie jestem jednak pewna, które działania wchodzą w ten zakres. Firma otrzymywała do tej ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc de minimis, staż z urzędu pracy, UE, PUP
 • Internetowa rejestracja w PUP w 2013 r.

  Internetowa rejestracja w PUP w 2013 r.

  ... będzie mimo to konieczna w celu dostarczenia pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Taka forma rejestracji w PUP powinna przyspieszyć i usprawnić proces. Do pełnej rejestracji w PUP przez Internet konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ... WIĘCEJ

  Tematy: internetowa rejestracja, elektroniczna rejestracja, bezrobotni, PUP
 • Rejestracja bezrobotnych: wniosek online?

  Rejestracja bezrobotnych: wniosek online?

  Chcąc uzyskać wpis w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracę, będzie można wypełnić wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej - tak przewiduje nowy projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Informatyzacja danych z duchem czasu Projektowane ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja bezrobotnych, elektroniczna rejestracja, PUP, bezrobotni
 • PUP uzasadni odrzucenie oferty pracy

  PUP uzasadni odrzucenie oferty pracy

  ... jeszcze zmiany może wprowadzić projektowana ustawa! PUP pisemnie uzasadni nieprzyjęcie oferty Projektodawcy utrzymują obowiązek PUP polegający na nieprzyjmowaniu ofert pracy, w ... będzie jednak możliwość nieprzyjęcia oferty pracy z uwagi na przyczyny uznane przez PUP za istotne z punktu widzenia pośrednictwa pracy. Katalog tych przyczyn ma być ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o promocji zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynk, oferty pracy, PUP
 • Dotacja z PUP na wyposażenie a koszty firmy

  Dotacja z PUP na wyposażenie a koszty firmy

  Wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Dotacja dla firmy a ryczałt ewidencjonowany

  Dotacja dla firmy a ryczałt ewidencjonowany

  W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek jest obliczany wg określonej stawki od uzyskanego przychodu. Przychodem z kolei są co do zasady kwoty należne za sprzedane towary i świadczone usługi. Choć ustawa o ryczałcie nie wskazuje tego wprost, przychodem takim może być także otrzymana dotacja czy też inne dofinansowanie. Rozpatrzmy następującą ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, metody rozliczania podatków
 • Dotacja z PUP na otwarcie firmy a ryczałt ewidencjonowany

  Dotacja z PUP na otwarcie firmy a ryczałt ewidencjonowany

  Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zakupił za nią wyposażenie (nie będące środkami trwałymi) i towary handlowe. Przychody z tej działalności będą opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Będzie on także czynnym podatnikiem VAT. Od powyższych zakupów VAT został ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, metody rozliczania podatków
 • Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

  Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

  Poniesione przez podatnika w 2008 r. wydatki na zakup wyposażenia sfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy na otworzenie firmy stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej roku 2008. Prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów przysługuje mu poprzez możliwość skorygowania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Dotacje z PUP: wyposażenie a koszty firmy

  Dotacje z PUP: wyposażenie a koszty firmy

  ... – jako osobie bezrobotnej – jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. PUP przyznał mu kwotę 14 000 zł. Po zarejestrowaniu firmy środki te zostały wydane na zakup wyposażenia – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Pozakodeksowe obowiązki pracodawcy wobec PUP

  Pozakodeksowe obowiązki pracodawcy wobec PUP

  Pracodawca dźwiga na swych barkach ciężar obowiązków narzuconych mu przez Kodeks pracy. Nie należy jednak zapominać, że wiele powinności szefa wynika z regulacji pozakodeksowych. Jedną z nich jest współdziałanie z powiatowym urzędem pracy. Przyjrzyjmy się, jak ta współpraca powinna wyglądać z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Powinności ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, PUP, urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.