eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aktywizacja zawodowa osób starszych
 • Jeśli nie aktywizacja zawodowa seniorów, to co?

  Jeśli nie aktywizacja zawodowa seniorów, to co?

  11:58 01.03.2019

  ... , gdzie wskaźnik ten oscyluje na poziomie 76,1 proc. Sprawy mają się jeszcze gorzej w przypadku osób w wieku 65-69 - w przypadku tej grupy wiekowej stopa zatrudnienia to już zaledwie 9,9 proc. – Aktywizacja zawodowa osób starszych wciąż pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w Polsce. Liczba seniorów wciąż rośnie, a osoby starsze znacznie ... WIĘCEJ

  Tematy: wiek emerytalny, emerytury, przejście na emeryturę, osiągnięcie wieku emerytalnego
 • Aktywizacja zawodowa seniorów jest koniecznością?

  Aktywizacja zawodowa seniorów jest koniecznością?

  10:54 04.04.2016

  ... osób w wieku 65-69 lat sięga zaledwie 9%. To bardzo niewiele, zważywszy chociażby, że europejska średnia to 20%. Dlatego też aktywizacja zawodowa ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, praca po 50-tce, seniorzy, programy pracownicze
 • Rynek pracy: firmy powinny stawiać na seniorów

  Rynek pracy: firmy powinny stawiać na seniorów

  11:45 10.02.2016

  ... wyzwania – coraz większego znaczenia nabiera aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia. Work ... starszych pracowników. Jednak z naszych badań wynika, że 76% pracodawców nie posiada programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+ – powiedział Krzysztof Inglot. Pracodawcy, którzy zadeklarowali posiadanie w firmie programów pracowniczych dla osób ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, seniorzy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy
 • Aktywizacja bezrobotnych 50+ bezskuteczna

  Aktywizacja bezrobotnych 50+ bezskuteczna

  12:19 25.02.2014

  ... z młodszymi od siebie. Trzeba poszukać takich miejsc, aby pogodzić ich efektywność z wartościami dodanymi osób 50+ jakimi niewątpliwie są cierpliwość, komunikacja, team building… Nie ma określonych sektorów gdzie taka aktywizacja byłaby najbardziej skuteczna na przykład tam, gdzie rzeczywiście nie mamy do czynienia z wykorzystaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: seniorzy, szkolenia pracowników 50+, aktywizacja zawodowa osób starszych, osoby po 50
 • Seniorzy w Polsce: pakiet MPiPS

  Seniorzy w Polsce: pakiet MPiPS

  10:56 02.01.2014

  ... aktywizacja zawodowa, aktywność edukacyjna, obywatelska, kultura, wolontariat, srebrna gospodarka. Jednym z głównych priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. – W Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób ... WIĘCEJ

  Tematy: seniorzy, szkolenia pracowników 50+, aktywizacja zawodowa osób starszych, osoby po 50
 • Rynek pracy potrzebuje starszych

  Rynek pracy potrzebuje starszych

  13:00 26.03.2013

  ... przyczynić się do zatrzymania starszych pracowników jest zastosowanie elastycznych form pracy w przedsiębiorstwie. Celem takich uelastyczniających działań jest ustalenie takich godzin pracy, które zapewnią większą efektywność pracowników i jednocześnie pozwolą godzić pracę zawodową z życiem osobistym (w przypadku osób starszych np. opieką nad ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, pracownicy
 • Szkolenie pracowników 50+

  Szkolenie pracowników 50+

  09:49 27.09.2012

  ... finanse czy też usługi, pracuje stosunkowo mało pracowników starszych, to nawet tu pracodawcy coraz ... Istotnym aspektem jest adekwatna wiedza trenera o nauczaniu i uczeniu osób w tej grupie wiekowej. Mózg osoby dojrzałej ... kształcenie i ciągły rozwój kompetencji. Kształcenie skuteczne a adaptacja zawodowa Bieżąca ocena prowadzonych programów ... WIĘCEJ

  Tematy: programy szkoleniowe, szkolenia pracowników, szkolenia zawodowe, szkolenia pracowników 50+
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych u osób 50+

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych u osób 50+

  11:48 05.09.2012

  ... osoby w wieku 25-34 lata. Optymistycznie nie nastrajają również plany osób starszych odnośnie aktualizowania lub podnoszenia swoich kompetencji – w grupie 50-59/64 tylko 9% osób deklaruje chęć uczestnictwa w kursach lub szkoleniach. Dlatego tak ważne jest, aby propagować wśród osób w tym wieku koncepcję uczenia się przez całe życie. Jak ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, osoby starsze na rynku pracy
 • Zatrudnienie pracownika 50+ opłacalne

  Zatrudnienie pracownika 50+ opłacalne

  00:20 27.02.2012

  ... grupa pracowników jest niezwykle lojalna i najbardziej skłonna do poświęceń dla dobra firmy. Parlament Europejski ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, aby zwrócić uwagę na to, że osoby starsze mają wiele do zaoferowania społeczeństwom, a także by zachęcić seniorów do ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, pracownicy
 • Aktywizacja zawodowa osób 50+ konieczna

  Aktywizacja zawodowa osób 50+ konieczna

  00:20 16.11.2011

  ... znajduje się w końcówce krajów pod względem zatrudnienia i aktywności osób starszych. Eksperci z Work Service wskazują, że w czasach trudności na ... osób, a w Szwecji, która jest liderem tej kwalifikacji, aż 7 na 10 osób posiadała stałą pracę. - Sytuacja osób starszych na rynku pracy jest bardzo trudna. Z naszych badań wynika, że 23% z badanych osób ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, osoby starsze na rynku pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: