eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › spółka komandytowo-akcyjna
 • Czas na rejestr akcjonariuszy

  Czas na rejestr akcjonariuszy

  11:09 17.01.2020

  Każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna już niebawem podlegać będzie obowiązkowi dematerializacji akcji. W praktyce oznacza to utratę mocy przez papierowe dokumenty akcji na ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr akcjonariuszy, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna
 • Opodatkowanie spółek

  Opodatkowanie spółek

  20:15 04.05.2017 PORADA

  Witam, zastanawia mnie zagadnienie opodatkowania spółek w kontekście formy opodatkowania (tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa). Biorąc pod uwagę spółki: -cywilną -jawną -komandytową -komandytowo-akcyjną -zoo -partnerską Która ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna
 • Lawina wniosków o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

  Lawina wniosków o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

  13:36 03.07.2015

  ... L 46/11 z dnia 21 lutego 2008 r. – „Dyrektywa”). Wyrok ten otworzył liczne możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych. 1. Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka kapitałowa Zgodnie z art. 2 Dyrektywy, za spółkę kapitałową uważa się spółkę, która została wymieniona w załączniku do Dyrektywy, tj. spółkę której ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, zwolnienia w PCC, opodatkowanie PCC, spółka komandytowo-akcyjna
 • Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej

  Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej

  13:41 27.04.2015

  ... opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej, zmieniły się również obowiązki ciążące na komplementariuszu oraz S.K.A. w zakresie składania deklaracji oraz informacji podatkowych. Spółka komandytowo-akcyjna, dokonując wypłaty udziału w zysku na rzecz komplementariusza, zobowiązana jest do pobrania w dniu wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Spółka komandytowo-akcyjna: wynagrodzenie komplementariusza a VAT

  Spółka komandytowo-akcyjna: wynagrodzenie komplementariusza a VAT

  14:01 17.11.2014

  ... art. 125 Kodeksu spółek handlowych (dalej Ksh), spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w ... nie przysługuje mu z tego tytułu wynagrodzenie. Jeżeli zatem przedmiotowa spółka komandytowo-akcyjnej zadecyduje o przyznaniu wynagrodzenia spółce z o.o. będącej komplementariuszem, to w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, podatek VAT, komplementariusz, VAT
 • Restrukturyzacja firmy z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej a PCC

  Restrukturyzacja firmy z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej a PCC

  13:28 30.10.2014

  ... mocy Dyrektywy, spółką kapitałową jest bowiem podmiot, który spełnia jeden z następujących warunków: został wymieniony w załączniku do Dyrektywy (w odniesieniu do Polski: spółka z o. o. i spółka akcyjna) albo udziały w jego kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie albo jego członkowie mają prawo zbycia swoich ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, zwolnienia w PCC, opodatkowanie PCC, spółka komandytowo-akcyjna
 • Skrócenie urlopu wychowawczego, a otrzymanie wypowiedzenia z powodu likwidacji pracodawcy

  Skrócenie urlopu wychowawczego, a otrzymanie wypowiedzenia z powodu likwidacji pracodawcy

  19:07 27.10.2014 PORADA

  Witam, w chwili obecnej zatrudniona jestem na umowę o pracę na czas określony do dnia 14.02.2017 r. i przebywam na urlopie wychowawczym. Ostatnio dowiedziałam się, że jestem drugi raz w ciąży i wysłałam pismo zachowując 30 dni, że wracam do pracy z dniem 1.12.2014 r., tego dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, ciąża a umowa na czas określony, ciąża, urlop wychowawczy
 • Duże zmiany w podatkach VAT i dochodowych w 2014 r.

  Duże zmiany w podatkach VAT i dochodowych w 2014 r.

  13:30 21.01.2014

  Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje kolejna część przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, dalej „nowelizacja”). Informacje i uwagi dotyczące pierwszej części przepisów nowelizacji, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r., zamieściliśmy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, faktura VAT
 • Spółka komandytowo-akcyjna = emisja akcji?

  Spółka komandytowo-akcyjna = emisja akcji?

  12:49 17.12.2013

  ... wystarczających funduszy - jako jedyna ze spółek osobowych emituje akcje. Od nowego roku zmieni się jednak sposób jej opodatkowania - spółka staje się podatnikiem CIT. Spółka komandytowo-akcyjna stoi na pograniczu spółek osobowych i kapitałowych – z jednej strony posiada wiele cech spółki komandytowej, z drugiej zaś rozwiązań właściwych dla ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, dywidenda, wypłata dywidendy, źródła przychodów podatkowych
 • Dywidenda od SKA jako przychód z działalności gospodarczej

  Dywidenda od SKA jako przychód z działalności gospodarczej

  13:44 03.12.2013

  W dniu 20 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwalę, w której stwierdził, że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny określił, że osoba fizyczna, będąca ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda. wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend, dywidenda rzeczowa
 • Dywidenda od SKA to przychód z działalności gospodarczej

  Dywidenda od SKA to przychód z działalności gospodarczej

  13:34 29.11.2013

  Dnia 25.11.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13, w której odniósł się do kwestii opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Minister uznał, iż wypłacona takiemu akcjonariuszowi dywidenda stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej. ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda. wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend, dywidenda rzeczowa
 • W 2014 r. podatek dochodowy od osób prawnych dla SKA

  W 2014 r. podatek dochodowy od osób prawnych dla SKA

  12:12 25.11.2013

  Od 1 stycznia 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikiem CIT. Opodatkowaniu podlegać będą zarówno spółka jak i jej udziałowcy, co oznacza, że obciążenia fiskalne firmy znacznie wzrosną. To jednak dopiero początek poważnych zmian w podatkach dochodowych dla ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: