eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odprawa
 • Wypowiedzenie umowy o pracę i odprawa a zajście w ciążę

  Wypowiedzenie umowy o pracę i odprawa a zajście w ciążę

  11:22 13.11.2019 PORADA

  Dzień dobry! Od 1 grudnia będę na 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia, po którego zakończeniu przysługuje mi należna odprawa pieniężna. Co w przypadku, gdy zajdę w ciążę będąc na tym okresie wypowiedzenia? Czy wówczas przedłużają mi umowę do dnia porodu i potem dostaję ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, odprawa, prawo do odprawy
 • Upadłość zakładu

  Upadłość zakładu

  14:08 30.09.2019 PORADA

  Zakład, w którym pracowałam zgłosił upadłość, dlatego dostałam dwumiesięczne wypowiedzenie. Wypowiedzenie zostało skrócone z trzech miesięcy do dwóch. Czy w tej sytuacji dostanę odprawę? I za ile miesięcy? Czy może mam starać się o odszkodowanie? WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, wypowiedzenie dla pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, skrócony okres wypowiedzenia
 • Odprawa rentowa pracownika

  Odprawa rentowa pracownika

  11:29 27.09.2019 PORADA

  Witam! Ilu miesięczna odprawa rentowa należy się pracownikowi samorządowemu - woźny, palacz w szkole podstawowej? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa rentowa, odprawa, prawo do odprawy, szkoła podstawowa
 • Przeniesienie do innego oddziału firmy

  Przeniesienie do innego oddziału firmy

  12:03 16.09.2019 PORADA

  Witam, pracodawca likwduje oddział pracy, w którym pracowałem od wielu lat. Zaproponowano mi 2 opcje: 1. Przeniesienie do oddziału oddalonego o 120 km. 2. Rozwiązanie umowy z 3-miesięcznym wypowiedzeniem (za porozumieniem stron). Moje pytanie brzmi: czy mam szansę w takiej sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, okres wypowiedzenia, likwidacja oddziału firmy
 • Obowiązek wypłacenia odprawy a zamknięcie firmy

  Obowiązek wypłacenia odprawy a zamknięcie firmy

  17:51 20.04.2019 PORADA

  Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy i w jakiej kwocie w czasie zamykania firmy? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa dla pracownika, zamknięcie firmy, obowiązki pracodawcy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

  Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

  09:27 02.04.2019 PORADA

  Obawiam się, że mój pracodawca szuka kogoś na moje miejsce w 99%. Jakie dokumenty podpisać, a jakie nie gdy pracodawca będzie chciał rozwiązać ze mną umowę o pracę? W gre nie wchodzi likwidacja stanowiska, bo ono musi istnieć. Czy może dać mi wypowiedzenie bez podania przyczyny? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, umowa na czas nieokreślony, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, odprawa
 • Świadczenie pracy w innym mieście niż na umowie

  Świadczenie pracy w innym mieście niż na umowie

  12:23 22.03.2019 PORADA

  Dzień dobry,  jestem pracownikiem banku, który został kupiony przez inny. Mam umowę na czas określony do końca 2019 roku. W umowie widnieje zapis iż miejscem świadczonej pracy jest Gdańsk lub inne miejsce uzgodnione przez strony w celu świadczenia pracy zdalnej. Dostałem propozycję ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, miejsce pracy, zmiana miejsca pracy, praca zdalna
 • Jak wyegzekwować należność od syndyka?

  Jak wyegzekwować należność od syndyka?

  12:57 30.01.2019 PORADA

  Byłam pracownikiem firmy, która ogłosiła upadłość likwidacyjną i do firmy przyszedł syndyk. Po kilku miesiącach zostałam zwolniona z winy pracodawcy i powinnam otrzymać odprawę oraz ekwiwalent za nie wykorzystany urlop. Mimo wezwania do zapłaty nie otrzymałam należnych pieniędzy ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość likwidacyjna, syndyk, zwolnienie z pracy, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
 • Koniec okresu wypowiedzenia

  Koniec okresu wypowiedzenia

  22:11 16.01.2019 PORADA

  Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy (sieć sklepów zamyka mój sklep w mieście). Jestem na urlopie wychowawczym, 4 dni temu minął okres wypowiedzenia, a nie dostałam ani świadectwa pracy, ani obiecanej odprawy. Czy to zgodne z prawem? WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, likwidacja stanowiska pracy, urlop wychowawczy, odprawa
 • Czy mogą zmienić mi miejsce pracy?

  Czy mogą zmienić mi miejsce pracy?

  00:08 29.11.2018 PORADA

  Witam, pracuje w firmie od 4 lat, umowa na czas nieokreślony. W moim miejscu pracy przychodzi nowy właściciel, ale będzie sprzedawał pod tą samą marka. W mojej firmie mówią, że jeśli zgodzę się na warunki nowego właściciela, to nie przysługuje mi ani odprawa, ani okres ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce pracy, zmiana miejsca pracy, umowa na czas nieokreślony, uprawnienia pracodawcy
 • Zwolnienie grupowe

  Zwolnienie grupowe

  10:18 03.12.2014

  ... 20 dni zawiera porozumienie odnośnie zasad postępowania w zaistniałej sytuacji), a następnie przekazać informację powiatowemu urzędowi pracy. Zwalnianym pracownikom przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość zależna jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi: jednomiesięczne honorarium, gdy pracownik zatrudniony był krócej ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie grupowe, zwolnienie, stosunek pracy, odprawa
 • Odprawa

  Odprawa

  16:26 26.11.2014

  ... wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat. Kwota odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać 24.000 zł (od stycznia 2013 r.) Odprawa nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne, pracownikom tymczasowym oraz mianowanym, jak również funkcjonariuszom służb mundurowych, świadczącym pracę w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa pieniężna, wysokość odprawy, zwolnienie pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę: odprawa w podatku dochodowym

  Rozwiązanie umowy o pracę: odprawa w podatku dochodowym

  09:44 06.07.2013

  ... , tj. po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i w takiej też wysokości odprawa została jej zasądzona. Kwota ta nie została jednak wypłacona w ... rzeczywistą, czyli za poniesioną stratę, nie dotyczy natomiast utraconych korzyści. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie jest zwolniona od podatku, gdyż ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Odprawa pracownicza: okoliczności przyznania

  Odprawa pracownicza: okoliczności przyznania

  00:15 19.10.2012

  ... do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej (art. 92[1] § 2 k.p.).” Komu przysługuje odprawa pośmiertna? Z literalnego brzmienia przepisy, iż odprawa ta wiąże się ze śmiercią pracownika. Musi zostać spełniona jedna z dwóch przesłanek: pracownik pozostawał w momencie śmierci ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa rentow, odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna, odprawa pracownicza
 • Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  13:40 21.09.2012

  ... także jego, wypowie pracodawcy umowę, by np. podjąć pracę gdzie indziej, odprawa, co do zasady, nie będzie się należała. Przede wszystkim ... podstaw tego rozwiązania. Istotne znaczenie ma w tym przypadku sposób rozwiązania umowy – odprawa przysługuje zarówno w razie rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe, odprawa, odprawa pieniężna
 • Odprawa dla pracownika: zaliczka na podatek i ZUS

  Odprawa dla pracownika: zaliczka na podatek i ZUS

  13:23 06.09.2012

  ... wyłączenia odprawy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego, co jest podstawą wypłaty odprawy (wola pracodawcy czy odprawa obligatoryjna). Każda odprawa mająca związek z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy jest z tej podstawy wyłączona. Takie stanowisko zostało potwierdzenie w piśmie Dyrektora Departamentu ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Przy umowie terminowej należy się odprawa

  Przy umowie terminowej należy się odprawa

  11:50 26.03.2012

  ... , skoro pracodawca nie przeprowadził ze związkami zawodowymi przewidzianej w ustawie o zwolnieniach grupowych konsultacji zamiaru wręczenia wypowiedzenia. Pracownikowi należała się też odprawa. Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się bowiem do wszystkich pracowników zwalnianych z przyczyn ich niedotyczących - także tych zatrudnionych na czas ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa terminowa, umowa na czas określony, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Zwolnienia grupowe: odprawa pieniężna a składki ZUS

  Zwolnienia grupowe: odprawa pieniężna a składki ZUS

  13:53 16.08.2011

  ... ustawy pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu pracy u danego ... do 8 lat, ma prawo do odprawy pieniężnej w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa pieniężna, którą otrzymał pracownik w związku z rozwiązaniem stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Odprawa emerytalna dla dyrektora biblioteki

  Odprawa emerytalna dla dyrektora biblioteki

  13:16 13.05.2011

  ... regulaminu wynagradzania. Zatem jeśli dyrektor biblioteki, o którym mowa w pytaniu, legitymuje się co najmniej 20- letnim stażem pracy, będzie mu przysługiwała odprawa emerytalna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. 4. Inaczej - gdy biblioteka działa jako zakład budżetowy Jeśli jednak biblioteka działa w formie gminnego zakładu budżetowego, to ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, odprawa pieniężna, odprawa, wysokość odprawy dla pracownika
 • Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  12:47 20.12.2010

  ... na rentę inwalidzką (rentę z tytułu niezdolności do pracy) po rozwiązaniu się umowy o pracę na czas określony, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna na podstawie art. 92. Odprawa, o której mowa w art. 921 Kodeksu pracy, przysługuje pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (obliczanego na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do odprawy, odprawa, odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu pracownika

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 29

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: