eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › choroba zawodowa
 • Związek śmierci pracownika z chorobą zawodową

  Związek śmierci pracownika z chorobą zawodową

  09:50 28.02.2018

  ... była choroba zawodowa. Można jednak postawić pytanie, czy należy każdorazowo stawiać wymaganie, aby choroba zawodowa stanowiła autonomiczną przyczynę zgonu lub przyczyniała się do zgonu w sposób zdecydowany. „Jeżeli bowiem nawet jest oczywiste, że pracownik zmarł z powodu innej choroby, której zgon stanowi normalne następstwo, ale choroba zawodowa ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba zawodowa, wypadek przy pracy, odszkodowanie za śmierć pracownika, odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej
 • Czy powinienem złożyć wniosek o emeryturę i z jakiego powodu?

  Czy powinienem złożyć wniosek o emeryturę i z jakiego powodu?

  15:19 08.01.2018 PORADA

  W lutym kończę 60 lat, w chwili obecnej przebywam na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, świadczenie mam przyznane do końca 2018 roku. Mam przepracowane 30 lat, w tym w warunkach szczególnych 13 lat do 1998 roku i rok przed przejściem na rentę w 2013 roku. Oprócz tego mam ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, zasady przyznawania emerytur, prawo do emerytury, wniosek o emeryturę
 • Na jakie choroby zawodowe zapadamy najczęściej?

  Na jakie choroby zawodowe zapadamy najczęściej?

  12:11 04.12.2017

  Jakie choroby zawodowe doskwierają nam najczęściej? Poszukując odpowiedzi na to pytanie należy zajrzeć do prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych. Jego analiza sugeruje m.in., że najpopularniejszymi w naszym kraju schorzeniami związanymi z wykonywaną pracą są pylice płuc, choroby zakaźne oraz pasożytnicze ... WIĘCEJ

  Tematy: choroby zawodowe, choroba zawodowa, choroba pracownika, choroby
 • Podejrzenie choroby zawodowej. Co dalej?

  Podejrzenie choroby zawodowej. Co dalej?

  23:35 06.11.2017 PORADA

  Mąż pracuje jako tapicer już około 10 lat, jest to jego zawód wyuczony. Ostatnio jednak coraz częściej bolała go prawa ręka, raz nawet wystawił sobie kciuk - nie uderzając się w ogóle w rękę, obecnie puchną mu kostki prawej ręki i nie może nawet całkiem wyprostować palców ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba zawodowa, zasiłek chorobowy, prawo do zasiłku chorobowego, [podstawa wymiaru zasiłku
 • Zwyrodnienia kręgosłupa. Czy jest szansa na rentę?

  Zwyrodnienia kręgosłupa. Czy jest szansa na rentę?

  21:25 12.04.2017 PORADA

  Opis rezonansu odcinka lędźwiowego: Na poziomie L5-S1 przepuklina krążka międzykręgowego ok. 3 mm przylegająca do początkowych odcinków korzeni nerwów S1. Na poziomie L4-L5 pośrodkowo-prawoboczna przepuklina krążka międzykręgowego głębokości ok. 5 mm uciskająca worek oponowy i ... WIĘCEJ

  Tematy: kręgosłup, zwyrodnienie kręgosłupa, choroba zawodowa, warunki pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nieobecnym z powody choroby

  Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nieobecnym z powody choroby

  15:46 05.04.2016 PORADA

  Witam, kiedy można rozwiązać umowę o prace z pracownikiem nieobecnym z powody choroby? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, niezdolność do pracy, zasiłek chorobowy
 • Emerytura a choroba zawodowa

  Emerytura a choroba zawodowa

  23:32 06.10.2015 PORADA

  Mąż jest od paru lat na emeryturze. Ostatnio stwierdzono u niego pylicę (pracował jako górnik). Czy może się starać o odszkodowanie i dodatek do emerytury tzn. renty? Czy przysługuje mu renta i emerytura? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, dodatek do emerytury, choroba zawodowa, pylica
 • Czy można pobierać rentę rodzinną po zmarłym mężu i połowę renty powypadkowej?

  Czy można pobierać rentę rodzinną po zmarłym mężu i połowę renty powypadkowej?

  18:43 17.02.2015 PORADA

  Otrzymuje rentę powypadkową z tytułu choroby zawodowej i połowę emerytury (renta jest wyższa niż emerytura). Właśnie zmarł mój mąż, ktory otrzymywał wyższą emeryturę niż ja. Czy jestem uprawniona do otrzymywania dalej renty powypadkowej i połowę renty rodzinnej po zmarłym ... WIĘCEJ

  Tematy: renta, choroba zawodowa, renta rodzinna, śmierć męża
 • Kiedy chorobę można uznać za chorobę zawodową?

  Kiedy chorobę można uznać za chorobę zawodową?

  23:52 05.02.2015 PORADA

  Proszę o informację, czy po 27 latach pracy za biurkiem - w tym 15 lat jako kasjer bankowy - zwyrodnienia kręgosłupa można uznać za chorobę zawodową? Jeśli tak, to jak się o to starać po ustaniu zatrudnienia? WIĘCEJ

  Tematy: choroba zawodowa, zwyrodnienie kręgosłupa, choroba pracownika, rozwiązanie stosunku pracy
 • Choroby zawodowe. Jak dostać świadczenie?

  Choroby zawodowe. Jak dostać świadczenie?

  14:21 08.11.2014 PORADA

  Czy zespół cieśni nadgarstka może być chorobą zawodową nauczycieli? Jak starać się o takie świadczenie i czy są na nie jakieś szanse? Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: choroba zawodowa, nauczyciel
 • Czy przysługuje mi dodatek do emerytury z tytułu choroby zawodowej?

  Czy przysługuje mi dodatek do emerytury z tytułu choroby zawodowej?

  15:04 06.11.2014 PORADA

  Mój staż pracy wynosi 30 lat. Zgodnie z przepisami do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało mi 8 lat. Mam orzeczoną chorobę zawodową, czy będzie mi przysługiwał do emerytury jakiś dodatek z tego tego tytułu? Pracuję zawodowo. WIĘCEJ

  Tematy: choroba zawodowa, dodatek do emerytury, wiek emerytalny, dodatki do wynagrodzeń
 • Czy mogę przejść na rentę z tytułu choroby zawodowej będąc 14 lat na emeryturze?

  Czy mogę przejść na rentę z tytułu choroby zawodowej będąc 14 lat na emeryturze?

  20:07 16.10.2014 PORADA

  Mam stwierdzoną pylicę od 17 lat a 14 lat już pobieram emeryturę górniczą. Czy mogę się starać o rentę z tytułu choroby zawodowej? WIĘCEJ

  Tematy: pylica, choroba zawodowa, przejście na rentę, emerytura górnicza
 • Jednorazowe odszkodowanie: wypadek przy pracy lub choroba zawodowa

  Jednorazowe odszkodowanie: wypadek przy pracy lub choroba zawodowa

  09:45 17.02.2012

  ... w wykazie chorób zawodowych, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Nie każda choroba, która znajduje się w wykazie automatycznie zostanie uznana za chorobę zawodową – jej wystąpienie musi być efektem wykonywanej pracy. Ubezpieczonemu, który doznał ... WIĘCEJ

  Tematy: jednorazowe odszkodowanie, wypadek przy pracy, choroba zawodowa, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • Wypadek przy pracy a zasiłek chorobowy z dwóch tytułów

  Wypadek przy pracy a zasiłek chorobowy z dwóch tytułów

  11:35 28.09.2011

  ... okres wypłaty wynagrodzenia wynikający z art. 92 kodeksu pracy. W przypadku, gdy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, a zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z więcej niż jednego tytułu, to świadczenia na zasadach określonych ustawą wypadkową przysługują ubezpieczonemu z każdego ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, choroba zawodowa, zasiłek chorobowy, niezdolność do pracy
 • Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

  Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

  13:37 04.06.2010

  ... odszkodowanie wraz z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym na druku ZUS N-9. 1. Choroba zawodowa może być stwierdzona w trakcie lub po zakończeniu zatrudnienia Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba zawodowa, choroby zawodowe, niezdolność do pracy, choroba pracownika
 • Choroba zawodowa nawet na emeryturze?

  Choroba zawodowa nawet na emeryturze?

  10:22 29.03.2010

  ... decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej? Przypomnijmy, definicję choroby zawodowej ustawodawca zawarł w art. 235 K.p. Zgodnie z tym przepisem, chorobą zawodową jest choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, o ile w następstwie oceny warunków pracy można bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że została ona spowodowana ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, choroba zawodowa, choroby zawodowe, choroby
 • Jeśli choroba pracownika nie jest zawodowa

  Jeśli choroba pracownika nie jest zawodowa

  09:18 26.02.2010

  ... choroba zawodowa. Od czasu powołanej uchwały upłynęło ponad 20 lat. Dziś linia orzecznicza kształtuje się nieco inaczej, ale SN nadal nie wycofuje się ze stanowiska, iż nie tylko choroba zawodowa ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, choroba zawodowa, choroby zawodowe, choroby
 • Kodeks pracy: choroby zawodowe - zmiany

  Kodeks pracy: choroby zawodowe - zmiany

  14:13 28.07.2009

  ... chorób zawodowych i potwierdzonej orzecznictwem. I tak, za chorobę zawodową uważana będzie choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych. Przesłanką będzie to, czy warunki pracy uzasadniają co najmniej wysokie prawdopodobieństwo, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w Kodeksie pracy, choroby zawodowe, kodeks pracy, protokół wypadkowy
 • Zmiany w prawie pracy

  Zmiany w prawie pracy

  10:14 08.07.2009

  W dniu 3 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 99, poz. 825, dalej zwana "ustawą"). W tym samym dniu weszło także w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r., nr 105, poz. ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, choroba zawodowa, choroby zawodowe
 • Choroba zawodowa - zmiany przepisów

  Choroba zawodowa - zmiany przepisów

  10:11 28.05.2009

  W dniu 19 maja 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy są wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r., w którym Trybunał uznał za ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba zawodowa, zaświadczenie lekarskie, choroby zawodowe, choroba pracownika

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.