eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aport przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  ... trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych przez otrzymującego aport (art. 16g ust. 9-10 oraz art. 16h ust. 3-3a updop). Wystąpienie agio w przypadku dokonania aportu przedsiębiorstwa nie wiąże się więc z uzyskaniem przez Wnioskodawcę lub wnoszącego aport jakichkolwiek korzyści podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  ... nastąpi utworzenie spółki, a dopiero w następnym kroku wniesienie aportem do niej przedsiębiorstwa zainteresowanej. Spółka jawna nie powstanie tutaj w wyniku przekształcenia innego podmiotu. Nadto po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki wnioskodawczyni dokona wykreślenia własnej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  ... akcyjną oraz spółkę europejską. Bez PCC Nieopodatkowane PCC jest natomiast wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  ... w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na które składać się będzie m.in. nieruchomość. Za wniesiony aport spółka wyemituje udziały na rzecz spółki aportującej, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Opisana wyżej nieruchomość, jako składnik aportowanego przedsiębiorstwa, będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: aport przedsiębiorstwa, aport nieruchomości, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Przejęcie długu w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

  Przejęcie długu w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

  ... w walucie obcej określonego zobowiązania, skalkulowaną w oparciu o kurs waluty obcej z dnia wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a wartością tego zobowiązania w dniu spłaty przez spółkę, która nabyła taki aport. (…) Z uwagi zatem właśnie na art. 15 ust. 1s pkt 2 u.p.d.o.p., brak jest podstaw do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Aport ZCP do spółki kapitałowej w podatku VAT i PCC

  Aport ZCP do spółki kapitałowej w podatku VAT i PCC

  ... Aport ZCP na gruncie podatku VAT Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT) nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP). Oznacza to, że dla transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Amortyzacja środków trwałych gdy aport przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych gdy aport przedsiębiorstwa

  ... niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów podatkowych w pełnej wysokości nawet wówczas, kiedy za taki aport Spółka wyda podmiotowi wnoszącemu aport udziały o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wniesionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej ... WIĘCEJ

  Tematy: aport przedsiębiorstwa, aport nieruchomości, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Koncesje i zezwolenia a zorganizowana część przedsiębiorstwa

  Koncesje i zezwolenia a zorganizowana część przedsiębiorstwa

  ... - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak posiadać zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. z podatkiem PCC

  Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. z podatkiem PCC

  ... związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje zarówno przedsiębiorstwa spółki kapitałowej, jak i zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa a rozliczenie i deklaracja VAT

  Aport przedsiębiorstwa a rozliczenie i deklaracja VAT

  Osoba fizyczna wnosząca aport przedsiębiorstwa do innego podmiotu jest nadal podatnikiem VAT do momentu zgłoszenia fiskusowi faktu zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu i rozliczenia remanentu likwidacyjnego. Tak ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.