eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › aport przedsiębiorstwa
 • Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  11:44 30.08.2018

  ... spółki przed notariuszem W 2012 r. zawierający umowę spółki komandytowej wnieśli jednocześnie wkłady pieniężne, a będąca jednym z komandytariuszy spółka jawna – aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości ponad 12 mln zł. Umowa zawierana była przed notariuszem, który jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnej (dalej ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Koszty aportu przedsiębiorstwa a koszty podatkowe

  Koszty aportu przedsiębiorstwa a koszty podatkowe

  08:34 18.08.2018

  ... ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, w związku z wniesieniem jej przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, bezspornie zostaną poniesione w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, bowiem wniesienie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej skutkuje m.in. zwiększeniem źródeł finansowania działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport przedsiębiorstwa, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów
 • Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  13:03 07.03.2017

  ... trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych przez otrzymującego aport (art. 16g ust. 9-10 oraz art. 16h ust. 3-3a updop). Wystąpienie agio w przypadku dokonania aportu przedsiębiorstwa nie wiąże się więc z uzyskaniem przez Wnioskodawcę lub wnoszącego aport jakichkolwiek korzyści podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  13:31 04.07.2016

  ... nastąpi utworzenie spółki, a dopiero w następnym kroku wniesienie aportem do niej przedsiębiorstwa zainteresowanej. Spółka jawna nie powstanie tutaj w wyniku przekształcenia innego podmiotu. Nadto po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki wnioskodawczyni dokona wykreślenia własnej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  13:34 12.04.2016

  ... akcyjną oraz spółkę europejską. Bez PCC Nieopodatkowane PCC jest natomiast wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  13:08 07.04.2016

  ... w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na które składać się będzie m.in. nieruchomość. Za wniesiony aport spółka wyemituje udziały na rzecz spółki aportującej, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Opisana wyżej nieruchomość, jako składnik aportowanego przedsiębiorstwa, będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: aport przedsiębiorstwa, aport nieruchomości, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Przejęcie długu w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

  Przejęcie długu w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

  11:07 17.02.2016

  ... w walucie obcej określonego zobowiązania, skalkulowaną w oparciu o kurs waluty obcej z dnia wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a wartością tego zobowiązania w dniu spłaty przez spółkę, która nabyła taki aport. (…) Z uwagi zatem właśnie na art. 15 ust. 1s pkt 2 u.p.d.o.p., brak jest podstaw do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Aport ZCP do spółki kapitałowej w podatku VAT i PCC

  Aport ZCP do spółki kapitałowej w podatku VAT i PCC

  06:05 28.10.2015

  ... Aport ZCP na gruncie podatku VAT Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT) nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP). Oznacza to, że dla transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Amortyzacja środków trwałych gdy aport przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych gdy aport przedsiębiorstwa

  13:00 20.10.2014

  ... niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów podatkowych w pełnej wysokości nawet wówczas, kiedy za taki aport Spółka wyda podmiotowi wnoszącemu aport udziały o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wniesionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej ... WIĘCEJ

  Tematy: aport przedsiębiorstwa, aport nieruchomości, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Koncesje i zezwolenia a zorganizowana część przedsiębiorstwa

  Koncesje i zezwolenia a zorganizowana część przedsiębiorstwa

  13:22 26.07.2014

  ... - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak posiadać zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa

 

1 2 ... 4

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: