eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › aport
 • Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem

  Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem

  13:37 11.12.2019

  Przy sprzedaży nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej, komandytariusz może pomniejszyć uzyskany przychód ze sprzedaży o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do posiadanych praw do udziału w zysku spółki - uznał Dyrektor ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, Wartość początkowa (brutto) środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, aport
 • Aport przedsiębiorstwa

  Aport przedsiębiorstwa

  21:58 04.01.2019 PORADA

  Czy spółkę z o.o. która ma kilku udziałowców można wnieść aportem do innej spółki z o.o. lub S.A.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., aport, wniesienie aportu, udziały w spółce
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Aport wodociągu

  Aport wodociągu

  09:33 11.10.2018 PORADA

  Czy podczas przekazania przez gminę wodociągu aportem do spółki jest możliwość zwolnienia z podatku? WIĘCEJ

  Tematy: aport, gmina, wniesienie aportu, spółka
 • Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  11:44 30.08.2018

  ... … spółką kapitałową. Umowa spółki przed notariuszem W 2012 r. zawierający umowę spółki komandytowej wnieśli jednocześnie wkłady pieniężne, a będąca jednym z komandytariuszy spółka jawna – aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości ponad 12 mln zł. Umowa zawierana była przed notariuszem, który jako płatnik podatku od czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  13:18 18.12.2017

  ... jest więc także, np. otrzymanie akcji spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. O czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji ... stycznia 2017 r. nieruchomość gruntową użyczyła Pani spółce, do której planowany jest aport, w celu ubiegania się przez spółkę o pozwolenie na budowę. Wyżej wymienione ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie VAT
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej bez PIT

  Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej bez PIT

  13:21 10.11.2016

  Przedsiębiorca, który postanowi wnieść do spółki komandytowej posiadane przedsiębiorstwo, uzyska z tego tytułu przychód. Opodatkowaniu podlegają bowiem co do zasady wszelkie uzyskane przez podatnika korzyści majątkowe. Przychód taki będzie jednak zwolniony z podatku - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT
 • Obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportu do spółki

  Obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportu do spółki

  13:38 01.09.2016 PORADA

  Spółka cywilna małżonków wnosi do spółki w formie aportu nieruchomość, której teraz stali się właścicielami. Wcześniej używali jej w działalności jako obcy środek trwały, ponosili nakłady, odliczali VAT. Jakie obciążenia podatkowe będą mieć małżonkowie w związku z tym ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, wniesienie aportu, aport, spółka cywilna
 • Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  13:31 04.07.2016

  Przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość wkładów wniesionych do spółki osobowej. Przepisy nie odwołują się tutaj do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania w takim przypadku ustalać według wartości rynkowej - ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

  Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

  13:30 20.06.2016

  ... spółki aportującej. W taki sam sposób zostaną one wykazane u wnioskodawcy. W zamian za aport spółka wyemituje na rzecz spółki aportującej udziały, których sumaryczna wartość nominalna ... stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Podmiot otrzymujący aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustala bowiem wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, Wartość początkowa (brutto) środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, aport
 • Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  13:34 12.04.2016

  Wymiana udziałów pomiędzy spółką kapitałową oraz udziałowcami, tj. podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w formie udziałów w spółce kapitałowej, w wyniku której uzyska ona wszystkie prawa głosów w drugiej spółce kapitałowej, pozostaje neutralna na gruncie PCC. Generalnie umowa spółki lub też zmiana ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport udziałów do spółki z o.o. z podatkiem dochodowym

  Aport udziałów do spółki z o.o. z podatkiem dochodowym

  12:48 24.03.2016

  ... . Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku do jego przychodów nie trzeba zaliczać wartości udziałów Nowej spółki, które otrzymał w zamian za aport swoich udziałów spółki cypryjskiej? Czy w przypadku późniejszego zbycia przez niego udziałów Nowej spółki będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport udziałów, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Aport ZCP do spółki kapitałowej w podatku VAT i PCC

  Aport ZCP do spółki kapitałowej w podatku VAT i PCC

  06:05 28.10.2015

  ... opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bądź podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Aport ZCP na gruncie podatku VAT Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawy o podatku ... w formie aportu do spółki kapitałowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aport ZCP na gruncie podatku PCC Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Stara wartość początkowa aportu środka trwałego do spółki osobowej

  Stara wartość początkowa aportu środka trwałego do spółki osobowej

  13:22 23.06.2015

  Wnoszenie do spółek osobowych aportów w zamian za jej udziały nie jest rzeczą rzadko spotykaną. Bywa też tak, że przedmiot aportu przed tą czynnością stanowił środek trwały firmy wspólnika wnoszącego go do spółki. Dokonując takiego aportu podatnicy liczą na korzyść podatkową w postaci amortyzacji takiego składnika majątku, co przekłada się na ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, odpisy amortyzacyjne, wartość początkowa środków trwałych
 • Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  14:35 06.10.2014 PORADA

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego. Prawo to zostało wprowadzone przez jednego z udziałowców do majątku spółki aportem w 2010 roku (nie było odliczenia VAT). W II połowie roku 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka komandytowa, majątek spółki, aport
 • Spółka z o.o., podatek a podwyższenie kapitału rezerwowego

  Spółka z o.o., podatek a podwyższenie kapitału rezerwowego

  15:21 28.08.2014 PORADA

  Witam, samodzielnie nie jestem w stanie wyszukać informacji na gnębiące mnie pytanie. Mianowicie chodzi o podwyższenie kapitału rezerwowego z wygenerowanego przez firmę zysku. Czy podwyższenie może nastąpić tylko z zysku netto? Czy samo podwyższenie również wygeneruje kolejny ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał rezerwowy, wniesienie aportu, aport, spółka z o.o.
 • Wniesienie jednoosobowej działalności aportem do spółki z o.o.

  Wniesienie jednoosobowej działalności aportem do spółki z o.o.

  22:15 14.07.2014 PORADA

  Dzień dobry, proszę o pomoc w następującej sprawie. Wniosłem aportem swoje przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza) w całości do spółki z o.o. (nowo powołanej). Kiedy powinienem zlikwidować swoją działalność? Mam do uregulowania jeszcze kilka faktur z momentu ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., likwidacja działalności, wniesienie aportu
 • Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  12:03 15.05.2014 PORADA

  Gmina przekazuje w formie aportu nieruchomość do spółki z o.o. w zamian za udziały, w której gmina ma 100% udziałów. Nieruchomość (budynek administracyjny i biurowy i magazynowy wraz z gruntem) do tej pory był wynajmowany na podstawie umowy najmu. Jak prawidłowo udokumentować ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, aport, wniesienie aportu, spółka z o.o.
 • Sprzedaż używanego samochodu osobowego wniesionego aportem a VAT w 2014

  Sprzedaż używanego samochodu osobowego wniesionego aportem a VAT w 2014

  19:39 28.12.2013 PORADA

  Proszę o podpowiedź: firma prywatna (PKPiR) posiada samochód osobowy wniesiony przed laty aportem do środków trwałych przez właściciela firmy - osobę fizyczną (samochód wcześniej właścicicl sprowadził z zagranicy, zakupił na własne nazwisko). W związku z czym firma nie ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, podatek VAT, sprzedaż samochodu, samochód osobowy
 • Sprzedaż samochodu wniesionego aportem do spółki

  Sprzedaż samochodu wniesionego aportem do spółki

  13:28 12.06.2013 PORADA

  Witam, Planujemy sprzedać samochód będący środkiem trwałym wniesiony do spółki aportem jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa. Samochód jest całkowicie zamortyzowany podatkowo. Okres użytkowania od momentu wykupu z leasingu wynosi 6 miesięcy. W spółce samochód jest niecałe ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wniesienie aportu, środki trwałe, amortyzacja środków trwałych

 

1 2 ... 9

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: