eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Podróż służbowa zleceniobiorcy a przychody podatkowe

  Podróż służbowa zleceniobiorcy a przychody podatkowe

  13:36 11.04.2008

  ... . dla zleceniobiorców. Stosowny przepis znalazł się w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności ... obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1990). Pamiętać jednak należy, iż aby zwolnienie takie miało zastosowanie, musimy mieć do czynienia z podróżą służbową, czyli wyjazdem ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, przychody podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Alimenty a podatek dochodowy

  Alimenty a podatek dochodowy

  13:41 27.03.2008

  ... otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, b. na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Powyższe zwolnienie zostało wprowadzone przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne
 • Dochody studentów a podatek dochodowy

  Dochody studentów a podatek dochodowy

  13:45 26.03.2008

  ... (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych Ewentualna nadwyżka ponad kwotę 380 zł podlega opodatkowaniu. Art. 21 ust. 10 ustawy o PIT stanowi, że zwolnienie to stosuje się, jeżeli podatnik (stypendysta) przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2C), że nie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe
 • Wsparcie pomostowe dla firm a podatek dochodowy

  Wsparcie pomostowe dla firm a podatek dochodowy

  13:38 26.03.2008

  ... środki zasilają źródło finansowania krajowego. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki pomocowe w części współfinansowane z budżetu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od firmy, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Jak rozliczyć ekwiwalent za herbatę dla pracownika

  Jak rozliczyć ekwiwalent za herbatę dla pracownika

  11:29 11.03.2008

  Rozpatrzmy następującą sytuację: Pracodawca wypłaca swoim pracownikom ekwiwalent za herbatę. Czy powinien go opodatkować i oskładkować? O zwolnieniu od podatku świadczeń typu napoje (takich jak np. kawa, herbata, soki, napoje mineralne), serwowane pracownikom podczas pracy, decyduje fakt, czy obowiązek ich zapewnienia wynika z przepisów o ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, zwolnienia podatkowe, przychody podatkowe, zwolnienie przedmiotowe
 • Wynagrodzenie współfinansowane z UE a PIT

  Wynagrodzenie współfinansowane z UE a PIT

  13:13 01.02.2008

  ... nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie określone w ww. przepisie nie ma więc zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie przedmiotowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, przychody podatkowe
 • Dofinansowanie wakacji dziecka a przychód pracownika

  Dofinansowanie wakacji dziecka a przychód pracownika

  10:32 17.10.2007

  Aby można było skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu dopłat do wypoczynku dziecka pracownika (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy), wymagane jest łączne spełnienie zawartych w treści tego przepisu przesłanek. Niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje konieczność opodatkowania takiego dofinansowania. Stanowisko takie zajął Urząd ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. a PIT

  Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. a PIT

  10:53 15.10.2007

  Nominalna wartość udziałów objętych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny wniesiony w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Zgierzu w postanowieniu z dnia 14.09.2007 r. nr I-1/415/51/07. Jakie wątpliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport, podwyższenie kapitału zakładowego, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Dofinansowanie dla nauczyciela a zwolnienie w PIT

  Dofinansowanie dla nauczyciela a zwolnienie w PIT

  13:01 27.08.2007

  Dofinansowanie wypłacone nauczycielowi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim w postanowieniu z dnia 24.07.2007 r. nr U.S.I/3.415-23/2007. Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy? W skierowanym do organu ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Odszkodowanie za zalanie mieszkania a PIT

  Odszkodowanie za zalanie mieszkania a PIT

  12:30 23.08.2007

  Otrzymane odszkodowanie pokryte w części z ubezpieczenia a w części ze środków własnych spółdzielni na pokrycie strat wynikłych z awarii instalacji wodociągowej należącej do spółdzielni, przekazane na remont mieszkania, wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Gdańsku w decyzji z dnia 08.08.2007 ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania, podatek dochodowy od osób fizycznych

poprzednia  

1 ... 10 ... 22 23 24

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: