eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki a podatek dochodowy

  Aport przedsiębiorstwa do spółki a podatek dochodowy

  08:08 05.02.2010

  Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce, stanowi jego odpłatne zbycie. Wartość wnoszonego przedsiębiorstwa określona w umowie spółki stanowi przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT
 • Stypendium z gminy a podatek dochodowy i PIT-8S

  Stypendium z gminy a podatek dochodowy i PIT-8S

  07:52 04.02.2010

  Wypłacane przez gminę stypendia i zasiłki szkolne, przyznane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały rady gminy, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym bez względu na ich wysokość. Jednocześnie Urząd Gminy, jako płatnik, nie jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8S. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: stypendia, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, zwolnienie przedmiotowe
 • Ugoda jako akt notarialny to nie ugoda sądowa

  Ugoda jako akt notarialny to nie ugoda sądowa

  12:53 16.01.2010

  ... nich nie może być wynikiem wykładni rozszerzającej. Treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b updof jest jasna i nie wymaga wykładni - zwolnienie obejmuje odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości w nich ustalonej, jeżeli nie są związane z działalnością gospodarczą i nie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Projekty unijne: wynagrodzenia a podatek dochodowy

  Projekty unijne: wynagrodzenia a podatek dochodowy

  11:52 29.12.2009

  ... osób fizycznych ustawodawca przewidział w art. 21 ust. 1 pkt 46 PIT. Skorzystanie z tej preferencji wymaga łącznego spełnienia przesłanek zarówno podmiotowych, jak i ... 46 lit. b. Jak już wcześniej podniesiono, przepis ten stanowi, iż analizowane zwolnienie nie znajduje zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie przedmiotowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, przychody podatkowe
 • Kolejne świadczenia z ZFŚS bez podatku

  Kolejne świadczenia z ZFŚS bez podatku

  11:31 16.12.2009

  ... , którą ten będzie mógł praktycznie przeznaczyć na dowolny cel. Wprawdzie regulamin zfśs powinien określać cele i osoby, którym przysługują świadczenia, ale zwolnienie podatkowe nie jest uzależnione od udokumentowania wydatku. W efekcie może się okazać, że pracodawca, który wypłacił pracownikowi pieniądze z zfśs z przeznaczeniem na ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia zfśs, ZFŚS, ustawa o ZFŚS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Karta przedpłacona z ZFŚS a podatek dochodowy

  Karta przedpłacona z ZFŚS a podatek dochodowy

  06:00 27.11.2009

  ... bankomatu (z PIN) -może podlegać zwolnieniu podatkowemu do 380 zł w skali roku (ZFŚS)? - opinie prawne a kontrowersje wokół zmiany ustawy o PIT. Nowelizacja ustawy o PIT, w ramach tzw. pakietu antykryzysowego stworzyła problem w zakresie podatkowej interpretacji przedpłaconej karty płatniczej. Coraz więcej przedsiębiorstw decydujących się na zakup ... WIĘCEJ

  Tematy: bony towarowe, świadczenia pracownicze, przychód pracownika, ZFŚS
 • Konkursy internetowe: nagroda a podatek dochodowy

  Konkursy internetowe: nagroda a podatek dochodowy

  06:45 18.11.2009

  ... , czyli takich, do których swobodny dostęp ma każda osoba pełnoletnia, i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie, może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: konkursy, wygrane w konkursach a podatki, konkursy internetowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ekwiwalent za używanie sprzętu: jak dokumentować?

  Ekwiwalent za używanie sprzętu: jak dokumentować?

  06:58 06.10.2009

  ... rzecz, urządzenie o charakterze użytkowym” (Słownik współczesny języka polskiego Warszawa 1998., t. 2, str. 344). Jak wynika z gramatycznej wykładni powołanego przepisu, przedmiotowe zwolnienie podatkowe ma zastosowanie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: * ekwiwalent ma formę pieniężną, * narzędzia, materiały lub sprzęt stanowią ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent dla pracownika, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Odszkodowanie za utracony zarobek a zwolnienie z podatku

  Odszkodowanie za utracony zarobek a zwolnienie z podatku

  06:59 02.10.2009

  Odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lprzusta zw zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.09.2009 r. nr IPPB4/415-454/09-4/SP. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca wskazał, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, przychody podatkowe zwolnienia z PIT, zwolnienia przedmiotowe
 • Ulga mieszkaniowa: konieczny tytuł własności

  Ulga mieszkaniowa: konieczny tytuł własności

  06:29 01.10.2009

  ... przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w kwietniu 2006 r. przeznaczy na budowę budynku mieszkalnego na tym gruncie to Wnioskodawczyni będzie przysługiwało zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z odpłatnego ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT

poprzednia  

1 ... 10 ... 18 19 20 ... 24

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: