eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  11:22 27.11.2015

  ... wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (brany pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika wynagrodzeń osób niepełnosprawnych). Otóż obecnie współczynnik wynagrodzeń stanowi iloraz sumy wynagrodzeń takich pracowników niepełnosprawnych - pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenie społeczne - i liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2016 r.

  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2016 r.

  11:04 26.11.2015

  Pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, są co do zasady zobowiązani do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ci, którzy zatrudniają mniejszą liczbę pracowników, mogą utworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności. Obowiązkowo za to fundusz muszą ... WIĘCEJ

  Tematy: odpis na ZFŚS, rok 2016, świadczenia socjalne, ZFŚS
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych a przewaga konkurencyjna

  Zatrudnianie niepełnosprawnych a przewaga konkurencyjna

  12:44 18.11.2015

  ... narusza konkurenckość na rynku lokalnym. Zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności a nie de facto osób niepełnosprawnych sprawia, że firmy na otwartym rynku korzystają z przewagi konkurencyjnej np. w postaci obniżenia ceny usługi. Należy się też zastanowić nad sposobem samej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Być może dofinansowanie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, niepełnosprawni, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • "Pracodawca na TAK": osoby niepełnosprawne na rynku pracy

  "Pracodawca na TAK": osoby niepełnosprawne na rynku pracy

  12:43 18.08.2015

  ... oraz korzyściach płynących z tworzenia zespołów różnorodnych. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to z jednej strony wyjście naprzeciw nieuniknionym zmianom demograficznym, a z drugiej strony działanie z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Propagujemy włączanie osób niepełnosprawnych, bo wierzymy, że korzyści społeczne, a nie ... WIĘCEJ

  Tematy: osoby niepełnosprawne, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych, niepełnosprawni
 • Praca dla niepełnosprawnych - korzyści dla pracodawcy

  Praca dla niepełnosprawnych - korzyści dla pracodawcy

  11:42 05.03.2015

  Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych działa pozytywnie na wizerunek firmy i daje jej korzyści finansowe. Na największą pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 25. osób. Można ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Jak obniżyć wpłaty na PFRON?

  Jak obniżyć wpłaty na PFRON?

  09:43 17.02.2015

  ... szczegółowych wskaźników. Opiera się m.in. na sumie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, liczbie etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% oraz przychodach ze sprzedaży usług na ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • 7 dobrych praktyk zatrudniania osób niepełnosprawnych

  7 dobrych praktyk zatrudniania osób niepełnosprawnych

  11:57 22.12.2014

  ... o tym niektóre firmy i instytucje, które nie zamykają się na niepełnosprawnych. Szczęśliwie okazuje się, że coraz większa liczba przedsiębiorców widzi korzyści, jakie niesie za sobą stosowanie zrównoważonej polityki kadrowej, która uwzględnia również zatrudnianie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. – Wychodzą oni naprzeciw nieuniknionym ... WIĘCEJ

  Tematy: praca dla osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, niepełnosprawni w pracy
 • Odpis na ZFŚS i dotacje z PFRON w 2015: bez zmian

  Odpis na ZFŚS i dotacje z PFRON w 2015: bez zmian

  13:54 13.12.2014

  ... 2618,10 zł). Dotacje PFRON 2015 Reguły przyznawania dotacji na pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776, wraz późniejszymi zmianami). Analogicznie jak ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia socjalne, ZFŚS, fundusz socjalny, dotacje
 • Zakład pracy chronionej

  Zakład pracy chronionej

  09:49 03.12.2014

  ... z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmian); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład pracy chronionej, zakład pracy, osoby niepełnosprawne, zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • Krótszy czas pracy niepełnosprawnych

  Krótszy czas pracy niepełnosprawnych

  00:15 26.08.2014

  ... Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmieniono tylko jeden jej artykuł tj. artykuł 15. Ta z pozoru niewielka zmiana ma jednak duży wpływ na wymiar czasu pracy zatrudnianych osób niepełnosprawnych. I tak dotychczas dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy niepełnosprawnych, czas pracy, zatrudnianie niepełnosprawnych, czas pracy pracownika niepełnosprawnego

poprzednia  

1 2 3 ... 8

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: