eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wychowawczy
 • Urlop wychowawczy w 2016: więcej czasu na wykorzystanie

  Urlop wychowawczy w 2016: więcej czasu na wykorzystanie

  15:27 27.11.2015

  ... . W myśl nowych zapisów będą mogli już wystąpić o urlop wychowawczy do 31 grudnia 2019 roku. Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, ... nie dezorganizowały nadmiernie pracy firmy. Ustawodawca mianowicie zdecydował, że urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wymiar urlopu wychowawczego, wychowawczy, opieka nad dzieckiem
 • Urlop wychowawczy 2015: do podziału między rodziców

  Urlop wychowawczy 2015: do podziału między rodziców

  20:14 13.12.2014

  ... roku życia. Jeśli jednak dziecko jest niepełnosprawne (z orzeczoną niepełnosprawnością), to urlop wychowawczy może być udzielony do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Dla ... Szczególna ochrona podczas urlopu Od dnia złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy aż do zakończenia tego urlopu pracodawca nie może zwolnić pracownika - nie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wymiar urlopu wychowawczego, wychowawczy, opieka nad dzieckiem
 • Urlop wychowawczy w 2014

  Urlop wychowawczy w 2014

  21:43 30.11.2013

  ... one między innymi czasu, w którym oboje rodzice będą mogli wykorzystać urlop wychowawczy - od października 2013 można z niego korzystać do momentu ukończenia przez dziecko pięciu ... dziecko piątego roku życia uległ okres, w którym można wykorzystać urlop wychowawczy. Dłuższa jest także część urlopu wychowawczego, który oboje rodzice lub opiekunowie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, rok 2014, wymiar urlopu wychowawczego, wychowawczy
 • Urlop wychowawczy po zmianach

  Urlop wychowawczy po zmianach

  12:34 08.10.2013

  ... lub zawieszoną władzę rodzicielską albo całkowity brak tej władzy. Urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy będzie mógł zostać udzielony także jedynemu ... wtedy, gdy urlop wychowawczy jest udzielany celem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w takim przypadku urlop wychowawczy może być ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wymiar urlopu wychowawczego, wychowawczy, opieka nad dzieckiem
 • Urlop wychowawczy - wyższa podstawa ubezpieczeń

  Urlop wychowawczy - wyższa podstawa ubezpieczeń

  13:25 20.01.2012

  ... na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy. Jak obliczyć podstawę składek w pierwszym kwartale 2012 r.? Jak wspomniano, wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest w komunikatach Prezesa GUS. W okresie od ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wychowawczy, składki ZUS, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Urlop wychowawczy lub obniżenie etatu

  Urlop wychowawczy lub obniżenie etatu

  00:50 01.05.2010

  ... wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy składa się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wyboru: urlop wychowawczy bądź obniżenie etatu Na podstawie art. 1867 w związku z art. 1891 Kodeksu pracy zarówno pracownicy (kobiecie), jak i pracownikowi (mężczyźnie) uprawnionym do ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, obniżenie etatu, obniżenie wymiaru czasu pracy, niepełny etat
 • Urlop wychowawczy a niepełnosprawność dziecka

  Urlop wychowawczy a niepełnosprawność dziecka

  12:45 15.08.2009

  ... następnie- nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości- skorzysta z kolejnych trzech lat dodatkowego urlopu. Zasadą jest bowiem, że urlop wychowawczy niewykorzystany w określonym przez ustawodawcę terminie po prostu przepada. W celu uzyskania dodatkowego urlopu wychowawczego pracownik powinien złożyć pisemny wniosek, który- zgodnie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, prawa pracownika, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, urlopy pracownicze
 • Urlopy pracownicze

  Urlopy pracownicze

  20:23 06.11.2004

  ... ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od okresów zatrudnienia, do którego dolicza się okres nauki. - Przerwy przysługujące z przyczyn szczególnych, nazywane urlopami (np. wychowawczy, szkoleniowy). Zasadą jest, że urlop jest nieprzerwany i coroczny. Od zasady urlopu nieprzerwanego istnieje wyjątek, a mianowicie urlop musi być podzielony na ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop bezpłatny, ekwiwalent za urlop, urlopy pracownicze, urlop wypoczynkowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: