eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Emerytury dla obywateli Ukrainy. Kto i gdzie może złożyć wniosek?

  Emerytury dla obywateli Ukrainy. Kto i gdzie może złożyć wniosek?

  11:47 19.10.2022

  Jeżeli ktoś pracował w Polsce i Ukrainie, to po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł wystąpić o „podwójną” emeryturę. Jest to możliwe dzięki obowiązującej od 2014 roku umowie o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą. Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą mówi o tym, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, emerytury, prawo do emerytury, prawo do renty
 • Spółka komandytowo-akcyjna, czyli częsty wybór w Polskim Ładzie

  Spółka komandytowo-akcyjna, czyli częsty wybór w Polskim Ładzie

  00:50 25.02.2022

  Spółka komandytowo-akcyjna swoje triumfy święciła przed końcem 2013 roku. W tamtym okresie była optymalną podatkową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Sytuację zmieniło objęcie jej podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Polski Ład sprawił jednak, że coraz więcej przedsiębiorców znów decyduje się na tę formę prowadzenia działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółka, spółka osobowa, komandytariusz
 • Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już działa

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już działa

  10:14 14.06.2021

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od początku czerwca między Polską i Turcją obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. To dobra wiadomość dla osób, które pracowały w Polsce i w Turcji. Dzięki umowie można bowiem sumować okresy ubezpieczenia w obu krajach, żeby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. To ... WIĘCEJ

  Tematy: Umowa o zabezpieczeniu społecznym, zabezpieczenia społeczne, ubezpieczenia społeczne, prawo do emerytury
 • Opłacanie składek ZUS i KRUS. Emerytura z obu systemów

  Opłacanie składek ZUS i KRUS. Emerytura z obu systemów

  22:45 06.02.2018 PORADA

  Czy podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, to to samo co opłacanie składek emerytalno-rentowych? pytanie czy 25 lat podlegania ubezpieczeniu w KRUS to 25 lat płacenia składek czy np. liczy się czas przebywania jako domownik ale bez opłacanych składek? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki ZUS
 • Składka rentowa rośnie w 2016 r.

  Składka rentowa rośnie w 2016 r.

  11:02 30.11.2015

  ... m.in. kwestie związane z zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym (do których zalicza się ubezpieczenie rentowe), zasadami ustalania składek na ubezpieczenia jak i podstaw ich wymiaru czy zgłoszeń do ubezpieczenia. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe wynosi obecnie 8% i wygląda na to, że w tej samej wysokości będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: renta, ZUS, składki ZUS, składka rentowa
 • Świadczenie pielęgnacyjne a dodatek za wysługę lat

  Świadczenie pielęgnacyjne a dodatek za wysługę lat

  10:52 12.06.2014 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w ustaleniu, czy świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, które pobierałam w latach 2005-2013 wlicza się do wysługi lat? W okresie tym objęta byłam ubezpieczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: wysługa lat pracy, świadczenie pielęgnacyjne, opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, opieka nad dzieckiem
 • Praca na urlopie wychowawczym a składki ZUS

  Praca na urlopie wychowawczym a składki ZUS

  00:13 13.02.2013

  ... obowiązek ubezpieczeń społecznych. Są także objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie mają innego tytułu do tego ubezpieczenia. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych są w całości finansowane przez budżet państwa. Rozlicza je płatnik składek w dokumentach sporządzanych co ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, praca na urlopie wychowawczym, składki ZUS, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Abolicja składek ZUS

  Abolicja składek ZUS

  13:25 10.01.2013 PORADA

  W latach listopad 2006 do 28 lutego 2009 pracowałem na umowę o pracę nakładczą i prowadziłem działalność gospodarczą. Prowadzę działalność do tej pory. W grudniu 2012 otrzymałem pismo z ZUS-u, że z powodu zmian w ustawie ZUS nie zostanie mi zaliczony ten okres do ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: praca nakładcza, działalność gospodarcza, składki ZUS, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Urlop macierzyński w ZUS RSA

  Urlop macierzyński w ZUS RSA

  00:11 22.12.2012

  Zasiłek macierzyński jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń społecznych. W okresie jego pobierania pracownik ma przerwę w ubezpieczeniach z tytułu swojej pracy, a podlega ubezpieczeniom - wyłącznie emerytalnemu i rentowym - z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pytanie: Instytucja kultury ubezpiecza 10 osób. Nie jest zatem płatnikiem zasiłku ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, urlop macierzyński, ZUS RSA, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

  Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

  00:20 03.08.2012

  Utrata pracy albo wygaśnięcie umowy o pracę wiąże się z automatycznym ustaniem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Istnieje jednak możliwość podlegania ubezpieczeniu dobrowolnemu. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 7 wskazuje osoby, które mają prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: dobrowolne ubezpieczenie emerytalno rentowe, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenia społeczne, system ubezpieczeń społecznych
 • Zabezpieczenie społeczne między Polską i Ukrainą

  Zabezpieczenie społeczne między Polską i Ukrainą

  00:20 20.07.2012

  Dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym Polaków i Ukraińców podpisano 18 maja br. Dzięki temu będzie można sumować okresy ubezpieczenia przebytego w Polsce i na Ukrainie, uzyskiwać przyznane emerytury i renty w przypadku zamieszkania na terytorium drugiej strony oraz uwzględniać wynagrodzenie osiągane za tę pracę na Ukrainie. Czym jest umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenia społeczne, ubezpieczenia społeczne, Umowa o zabezpieczeniu społecznym, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Rolnik jako członek rady nadzorczej a składki ZUS

  Rolnik jako członek rady nadzorczej a składki ZUS

  00:23 22.06.2012

  ... nadzorczej do ubezpieczenia zdrowotnego, a należne składki rozlicza w raporcie ZUS RZA z kodem 22 40 xx (członek rady nadzorczej), w którym składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana od przychodu, jaki w danym miesiącu uzyskuje członek rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji. Jeżeli w danym miesiącu nie otrzymuje ... WIĘCEJ

  Tematy: członek rady nadzorczej, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia społeczne rolników, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Urlop wychowawczy - wyższa podstawa ubezpieczeń

  Urlop wychowawczy - wyższa podstawa ubezpieczeń

  13:25 20.01.2012

  ... renty. Do końca 2011 r. podstawę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników na urlopach wychowawczych stanowiło minimalne wynagrodzenie za pracę, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 grudnia 2008 r. zmieniającą Kodeks pracy i niektóre inne ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wychowawczy, składki ZUS, ubezpieczenie emerytalno-rentowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: