eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › uprawnienia prokurenta
 • Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  00:23 26.04.2016

  ... , na co wprost wskazuje uzasadnienie projektu ustawy: „Zmiana art. 20 ust. 2 pkt 2 p.u.n. ma na celu jednoznaczne wyeliminowanie wątpliwości co do uprawnienia do składania wniosku przez prokurentów. Co prawda, zgodnie z dominującym w literaturze poglądem, prokurent nie jest legitymowany do złożenia wniosku, aczkolwiek problem ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność prokurenta, uprawnienia prokurenta, prokurent, prawo upadłościowe
 • Prokurent odpowie za zobowiązania spółki z o.o.

  Prokurent odpowie za zobowiązania spółki z o.o.

  12:25 31.12.2015

  ... Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność prokurenta będzie mieć charakter wyłącznie odszkodowawczy. Oznacza to, że wierzyciel, chcąc dochodzić swoich roszczeń od prokurenta spółki, będzie zobligowany do wykazania, że poprzez zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki przez prokurenta poniósł rzeczywistą szkodę. Ponadto prokurent ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązania spółki z o.o., spółka z o.o., prokurent, uprawnienia prokurenta
 • KRS: reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z członkiem zarządu niedopuszczalna

  KRS: reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z członkiem zarządu niedopuszczalna

  00:30 25.02.2015

  ... niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu ... orzecznictwie sądów nie powinna mieć miejsca i skorzystał z przyznanego mu ustawą uprawnienia do wystąpienia z pytaniem prawnym do składu 7 sędziów SN o rozstrzygnięcie tej ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, członek zarządu
 • Prokurent zamiast zarządu?

  Prokurent zamiast zarządu?

  12:32 16.07.2014

  ... czynności nie wynikają bowiem z decyzji uprawnionego organu. Nie jest natomiast możliwe powołanie prokurenta lub pełnomocnika w spółce, w której zarząd już został odwołany lub złożył rezygnację. Wspólnicy ani akcjonariusze nie mają uprawnienia do udzielania takiego umocowanie. Wspólnicy ani akcjonariusze nie mają też kompetencji do ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, ustanowienie prokurenta, uprawnienia prokurenta, udzielenie pełnomocnictwa
 • Reprezentacja spółki: na co zwrócić uwagę?

  Reprezentacja spółki: na co zwrócić uwagę?

  08:10 27.03.2014

  ... w imieniu i ze skutkami dla spółek, które reprezentują. Mają oni bardzo szerokie uprawnienia w zakresie reprezentacji. Jednakże zarząd może zdecydować, że prokurent nie będzie ... przedsiębiorcy nie może już zasłaniać się brakiem wiedzy o rodzaju prokury lub osobie prokurenta, a także o sposobie reprezentacji spółki przez zarząd. Aby mieć pewność, że ... WIĘCEJ

  Tematy: reprezentacja spółki, pełnomocnictwo, prokura, prokurent
 • Czy prokurent może działać samodzielnie?

  Czy prokurent może działać samodzielnie?

  00:06 14.04.2013

  ... zarządu, a nie prokurenta. Jeżeli zatem prokurentowi udzielona została prokura samoistna, to nawet w przypadku powyższego sposobu reprezentacji, prokurent może działać samodzielnie. Ograniczenia ustawowe działania prokurenta sprowadzają się do zakazu przenoszenia prokury na inne osoby, co jednak nie wyłącza uprawnienia do ustanawiania pełnomocników ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, prokura
 • Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

  Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

  00:25 03.11.2012

  ... bowiem lex specialis w stosunku do przepisu art. 205 § 1 ksh. Odpowiedzialność członka zarządu za odwołanie prokurenta Trudno także sobie wyobrazić pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności za nieuzasadnione odwołanie prokurenta na podstawie art. 293 § 1 ksh. Zgodnie z tym przepisem członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, udzielenie pełnomocnictwa, ustanowienie prokurenta
 • Prokura w obrocie gospodarczym

  Prokura w obrocie gospodarczym

  11:30 16.09.2011

  ... , w przeciwieństwie do pełnomocnictwa, nie może być udzielona osobie mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co jest spowodowane szerokim zakresem uprawnień prokurenta. Dodatkowo, prokurent nie może przenieść prokury na inne osoby. Prokurent może jedynie ustanawiać pełnomocników do poszczególnych czynności lub do pewnego ... WIĘCEJ

  Tematy: prokura, prokurent, udzielenie pełnomocnictwa, udzielenie prokury
 • Prokurent - jakie ma uprawnienia?

  Prokurent - jakie ma uprawnienia?

  13:57 23.02.2011

  ... do rejestru przedsiębiorców. Prokurenta może zatem ustanowić jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Uprawnienia prokurenta Udzielając prokury przedsiębiorca upoważnia prokurenta do działania ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, prokura


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: