eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa cywilnoprawna
 • Uprawnienia PIP pozostają bez zmian

  Uprawnienia PIP pozostają bez zmian

  00:30 31.03.2014

  Poprzez zmianę ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy posłowie próbowali rozszerzyć uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy. Komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowały jednak odrzucenie projektu. W związku z tym inspektorzy nie będą mogli nakazać pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIP, ustawa o PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, umowa o pracę
 • Służbowy telefon i wizytówki a nawiązanie stosunku pracy

  Służbowy telefon i wizytówki a nawiązanie stosunku pracy

  00:15 18.03.2014

  Fakt, że osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną została wyposażona w służbowy telefon i wizytówki, nie oznacza jeszcze, że doszło do nawiązania stosunku pracy. Decydujące znaczenie ma zakres jej podporządkowania wobec zleceniodawcy. Wyrok SN z 24 listopada 2011 r., I PK 62/11, OSNP 2012/21-22/260. Stan faktyczny: Aleksandra S., prowadząca własną ... WIĘCEJ

  Tematy: nawiązanie stosunku pracy, stosunek pracy, umowa cywilnoprawna, umowa agencyjna
 • Rząd omawia oskładkowanie umów zleceń

  Rząd omawia oskładkowanie umów zleceń

  12:44 04.03.2014

  ... firm łamało prawo przy zawieraniu umów. W 2013 r. było to już 18 proc. To wzrost aż o 362 proc. Już co piąta umowa cywilnoprawna powinna być zwykłą umową o pracę - informuje Państwowa Inspekcja Pracy. - Umowy zlecenia zawierane zgodnie z prawem nie są niczym złym. Problem pojawia ... WIĘCEJ

  Tematy: oskładkowanie umów zleceń, umowa zlecenie, umowy śmieciowe, składki ZUS
 • Zakaz konkurencji dopuszczalny przy umowie cywilnoprawnej?

  Zakaz konkurencji dopuszczalny przy umowie cywilnoprawnej?

  00:50 24.01.2014

  Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Zgodnie treścią takiej umowy, pracownik ma obowiązek zachować dla siebie wszelkie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, okres zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, umowa cywilnoprawna
 • Dopuszczalne formy zatrudnienia w Polsce

  Dopuszczalne formy zatrudnienia w Polsce

  10:01 19.11.2013

  ... pracę z zachowaniem okresy wypowiedzenia, zobowiązany jest podać rzeczywistą i konkretną przyczynę, a niekiedy przeprowadzić także konsultacje z odpowiednimi organizacjami związkowymi. Umowa cywilnoprawna jako alternatywa dla umowy o pracę Bardzo dużą popularnością cieszą się w Polsce umowy cywilne, które stanowią alternatywę wobec klasycznej umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa cywilnoprawna, umowa o pracę, formy zatrudnienia, umowa agencyjna
 • Mobbing gdy umowa cywilnoprawna

  Mobbing gdy umowa cywilnoprawna

  11:59 19.02.2013

  Świadczący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych też mogą stać się ofiarami nękania ze strony zwierzchnika. O tym, jak się bronić przed zachowaniami noszącymi znamiona mobbingu w sytuacji, gdy nie jesteśmy związani ze zwierzchnikiem stosunkiem pracy opowiada ekspert - Marta Kosakowska, aplikantka adwokacka w TGC Corporate Lawyers. Uregulowania ... WIĘCEJ

  Tematy: mobbing, mobbing w pracy, przeciwdziałanie mobbingowi, zastraszanie pracownika
 • Umowa cywilnoprawna - prawidłowy styl pisania

  Umowa cywilnoprawna - prawidłowy styl pisania

  00:20 14.01.2013

  Sporządzając umowę cywilnoprawną często tak bardzo skupiamy się na jej treści, że zapominamy o zachowaniu jej właściwego stylu. Niesłusznie. Należy pamiętać, że umowy cywilnoprawne są pisane językiem prawniczym. Jest to język, którego celem jest precyzyjne ujęcie ustaleń umowy. Stanowi on więc wypadkową języka potocznego oraz języka prawnego. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa cywilnoprawna, pisanie umowy cywilnoprawnej, zawarcie umowy, forma zawarcia umowy
 • Umowa cywilnoprawna: jak ją napisać?

  Umowa cywilnoprawna: jak ją napisać?

  00:10 19.12.2012

  Umowa cywilnoprawna to swobodne i wiążące ustalenie wzajemnych praw lub obowiązków przez przynajmniej dwie strony. Umowy cywilnoprawne stanowią stały element naszego codziennego życia – ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa cywilnoprawna, umowy, umowa, zawarcie umowy
 • Umowa cywilnoprawna: jakie uprawnienia pracownika?

  Umowa cywilnoprawna: jakie uprawnienia pracownika?

  00:25 10.06.2012

  ... i odbyć szkolenie bhp, to koszty tych badań i szkoleń nie obciążają pracodawcy (zleceniodawcy) automatycznie. O tym, kto je będzie ponosił, powinna decydować umowa cywilna wiążąca strony. Bez urlopu i zwolnienia na dziecko Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie cywilnoprawnej odnosi się ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa cywilnoprawna, pracownik cywilnoprawny, zatrudnienie pracownika, umowa zlecenia
 • Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  12:53 30.03.2012

  Jednym z podstawowych źródeł powstania wierzytelności jest umowa cywilnoprawna. W ramach obrotu gospodarczego stanowi ona najczęstszy sposób regulujący obrót dóbr, usług i środków pieniężnych. Umowa dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron. Według art. 3531 k.c.: "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa, umowa cywilnoprawna, wierzytelność, oferta

poprzednia  

1 2 3Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: