eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › stawki amortyzacji
 • Amortyzacja mieszkania i miejsca postojowego

  Amortyzacja mieszkania i miejsca postojowego

  11:47 08.12.2021

  ... ) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Pojęcie środków trwałych, podlegających amortyzacji, zostało określone w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisem amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  11:00 01.12.2021

  ... do podstawowej stawki amortyzacji, czyli podwyższyć stawkę z obniżonej do podstawowej, począwszy od stycznia 2019 roku? Czy dla środków trwałych dla których dokonano wyboru amortyzacji metodą degresywną, ale dokonywano dalszych odpisów amortyzacyjnych już metodą liniową, spółka ma prawo powrócić do podstawowej stawki amortyzacji, czyli podwyższyć ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • W SSE można obniżyć stawki amortyzacji

  W SSE można obniżyć stawki amortyzacji

  12:07 03.09.2021

  ... prawnych dotyczące amortyzacji środków trwałych, w szczególności przepis art. 16i ust. 5 ustawy CIT, regulujący możliwość i zasady obniżania stawek amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy CIT - podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja mieszkania znajdującego się na Malcie

  Amortyzacja mieszkania znajdującego się na Malcie

  13:37 13.07.2021

  ... amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji ... stawki ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Stawki amortyzacji środków trwałych można zmieniać wstecz

  Stawki amortyzacji środków trwałych można zmieniać wstecz

  13:31 30.06.2021

  ... stawki amortyzacyjnej wstecz do poprzednich lat podatkowych, do dowolnej, nawet bliskiej zeru, wysokości i dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, dla których przyjęto metodę amortyzacji ... , że zmian można dokonać „wstecz”. Natomiast słowo „następny” przesądza, że stawki amortyzacji można zmieniać w każdym następnym roku podatkowym po obecnym. ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Rewolucja w zmianie stawek amortyzacji środków trwałych?

  Rewolucja w zmianie stawek amortyzacji środków trwałych?

  13:49 14.06.2021

  ... amortyzacji środków trwałych amortyzowanych metodą liniową. W skrócie: sąd uznał, że decyzja o zmianie stawki amortyzacji ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Optymalizacja podatkowa: ruchome stawki amortyzacji

  Optymalizacja podatkowa: ruchome stawki amortyzacji

  13:07 28.01.2021

  ... od osób prawnych dotyczące amortyzacji środków trwałych, w szczególności przepis art. 16i ust. 5 updop, regulujący możliwość i zasady obniżania stawek amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 16i ust. 5 updop – podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja środka trwałego po jego istotnej modernizacji

  Amortyzacja środka trwałego po jego istotnej modernizacji

  13:44 21.12.2020

  ... stosowanych przy metodzie amortyzacji liniowej oraz współczynników podwyższających te stawki. Jak wynika z wniosku, budynek, od którego Spółka dokonuje amortyzacji został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2000 r. Spółka przyjęła indywidualną stawkę amortyzacyjną, przyjmując 10-letni okres amortyzacji (10% stawka ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • W przyszłym roku nie zmienisz amortyzacji podatkowej

  W przyszłym roku nie zmienisz amortyzacji podatkowej

  12:31 08.12.2020

  ... tej ustawie. Metod amortyzacji środków trwałych jest kilka. Raz wybrana ma zastosowanie do niego przez cały czas – nie można jej zmienić. Co innego stawki amortyzacyjne. Te ... trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol KŚT, wartość początkową czy stawkę amortyzacji. Później - w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy rozliczający się ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Rozliczenie podatkowe mikroapartamentu

  Rozliczenie podatkowe mikroapartamentu

  06:41 26.11.2020 PORADA

  Zakupiłem mikroapartament, który zgodnie z aktem notarialnym jest określony jako "inny samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny (w budynku zamieszkania zbiorowego). Lokal ten będzie przeznaczony do wynajęcia osobom prywatnym na cele mieszkaniowe. Cena tego lokalu zgodnie z ... WIĘCEJ

  Tematy: mikroapartament, wynajem mieszkania, wynajem lokalu, mikroapartamenty
 • Koszty adaptacji lokalu poniesione przez s.c. na nieruchomość będącą we współwłasności a KUP

  Koszty adaptacji lokalu poniesione przez s.c. na nieruchomość będącą we współwłasności a KUP

  15:51 09.09.2020 PORADA

  Czy koszty adaptacji lokalu poniesione przez spółkę cywilną na nieruchomość będącą we współwłasności jednego ze wspólników to inwestycja w obcym środku trwałym? Małżonkowie będący we wspólności majątkowej małżeńskiej (pomiędzy małżonkami nie istnieje rozdzielność ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycja w obcych środkach trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych, adaptacja środka trwałego, amortyzacja środków trwałych
 • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną

  Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną

  12:40 31.08.2020

  ... ulepszenie to spowoduje zwiększenie kosztów dopiero w kolejnych latach. Podwyższony współczynnik amortyzacji degresywnej Współczynnik amortyzacji degresywnej przyspieszonej jest równy 3,0. W celu skorzystania z tej metody amortyzacji należy spełnić wszystkie warunki dla amortyzacji metodą degresywną oraz dodatkowo środek trwały powinien być używany ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Apartament na wynajem krótkoterminowy

  Apartament na wynajem krótkoterminowy

  16:01 14.07.2020 PORADA

  W tym roku zakupiłam lokal niemieszkalny pod wynajem krótkoterminowy. Z tego tytułu zarejestrowałam się jako czynny vatoviec, by otrzymać zwrot 23% podatku. Od 16 lipca zamierzam wynajmować to mieszkanie. Chce wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych. Czy to prawda, że jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem krótkoterminowy, wynajem, działalność gospodarcza, zakładanie działalności gospodarczej
 • Amortyzacja stawką indywidualną mieszkania kupionego od dewelopera po remoncie kamienicy

  Amortyzacja stawką indywidualną mieszkania kupionego od dewelopera po remoncie kamienicy

  10:42 10.10.2018 PORADA

  Szanowni Państwo, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa amortyzacji wynajmowanego mieszkania? Stawka indywidualna w sytuacji, gdy mieszkanie jest kupione od dewelopera, który wyremontował całą kamienicę, która przed remontem była użytkowana znacznie dłużej niż przez 5 lat? WIĘCEJ

  Tematy: stawki amortyzacji, amortyzacja, wynajem mieszkania, wynajem
 • Czy po śmierci najemcy, spadkobierca może kontynuować 10-letnią amortyzację?

  Czy po śmierci najemcy, spadkobierca może kontynuować 10-letnią amortyzację?

  15:08 23.02.2018 PORADA

  Witam, w chwili obecnej wynajmuję mieszkanie, którego jestem właścicielką. Rozliczam się z US na zasadach ogólnych korzystając z najwyższej stawki amortyzacji, dzięki której mam nadzieję nie płacić podatku przez 10 lat. Pytanie moje brzmi: czy po mojej śmierci córka może ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, wynajem mieszkania, zasady ogólne opodatkowania, amortyzacja
 • Jaką zastosować klasyfikację i stawkę amortyzacyjną dla bramy garażowej z automatyką?

  Jaką zastosować klasyfikację i stawkę amortyzacyjną dla bramy garażowej z automatyką?

  12:51 18.12.2017 PORADA

  Jaką zastosować klasyfikację i stawkę amortyzacyjną dla bramy garażowej z automatyką? Kupiona została konstrukcja garażu blaszanego i zmontowana na działce służącej działalności gospodarczej. Jaką stawkę i grupę środków trwałych dla konstrukcji garażu blaszanego nietrwale ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, stawki amortyzacji, działalność gospodarcza, amortyzacja środków trwałych
 • Zmiana warunków amortyzacji

  Zmiana warunków amortyzacji

  22:06 17.04.2016 PORADA

  Witam, w lipcu ubiegłego roku kupiłam używany samochód i korzystając z jednego z podatkowych kalkulatorów wyliczyłam stawkę amortyzacji 511,35 złotych i czas trwania 5 lat. Dowiedziałam się ostatnio, że mam prawo skrócić czas amortyzacji do 2,5 roku. Niestety złożyłam już PIT ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, samochód używany, amortyzacja, stawki amortyzacji
 • Komputer poniżej 3500 zł jako środek trwały czy wyposażenie?

  Komputer poniżej 3500 zł jako środek trwały czy wyposażenie?

  20:57 21.02.2016 PORADA

  Witam, czytam różne opinie i mam pewne wątpliwości dotyczące zakupu zestawu komputerowego poniżej 3500 zł. Czy mam wybrać jako środek trwały i jednorazowo sobie odpisać bez amortyzacji, czy wpisać jako wyposażenie? Tylko przy wyposażeniu jest coś takiego jak powyżej 1500 zł i ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, środki trwałe, wyposażenie firmy
 • Amortyzacja - ogólne informacje

  Amortyzacja - ogólne informacje

  15:27 29.12.2015 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie typowej amortyzacji, a mianowicie tego, jak ją naliczamy? Kto i gdzie ustala stawkę, po jakiej przedmiot powyżej 3,5 tys może być maksymalnie amortyzowany? WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, ewidencja księgowa, stawki amortyzacji
 • Amortyzacja. Jaka stawka będzie najlepsza?

  Amortyzacja. Jaka stawka będzie najlepsza?

  21:44 15.09.2015 PORADA

  Zakupiłam używane urządzenie kosmetyczne za 6000 zł brutto (nie jestem VAT-owcem) i mam pytania: 1. W przypadku amortyzacji jednorazowej, czy muszę zgłaszać ten fakt do urzędu skarbowego? 2. Czy mogę zastosować stawkę amortyzacji 40 lub 50% w takim wypadku? Jakie mam możliwości i co ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja jednorazowa, stawki amortyzacji, działalność gospodarcza

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: