eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › służba cywilna
 • Zamiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę na czas określony

  Zamiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę na czas określony

  20:37 09.03.2017 PORADA

  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w następującej sprawie: Jestem zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, wygrałam konkurs do służby cywilnej. Będę zatrudniona na innym stanowisku, ale u tego samego pracodawcy. W związku z tym: 1. Czy w tym samym dniu z ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, zmiana umowy o pracę
 • Podwyżki dla pracowników a urlop macierzyński

  Podwyżki dla pracowników a urlop macierzyński

  13:40 23.06.2016 PORADA

  Witam, jestem pracownikiem wojska. W styczniu tego roku urodziłam dziecko i obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. W maju minister podpisał podwyżki dla wszystkich pracowników cywilnych wojska z wyrównaniem od stycznia. Czy mnie też się należy taka podwyżka oraz wyrównanie? W ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, wysokość zasiłku macierzyńskiego, podstawa wymiaru zasiłku, urlop macierzyński
 • Pracownik w służbie cywilnej i lata pracy w gospodarstwie. Czy należy się nagroda jubileuszowa?

  Pracownik w służbie cywilnej i lata pracy w gospodarstwie. Czy należy się nagroda jubileuszowa?

  12:57 28.12.2015 PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy pracownika w służbie cywilnej. Pracownik przepracował 22 lata, w tej chwili wystąpił o doliczeniu 8 lat za pracę w gospodarstwie rolnym. Sumując okresy uzyskamy 30 lat. Moje pytanie: czy wypłacamy nagrodę jubileuszową na 25 lat? WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, gospodarstwo rolne, praca w gospodarstwie rolnym, nagroda jubileuszowa
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a nagroda jubileuszowa

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a nagroda jubileuszowa

  16:48 22.06.2014 PORADA

  Witam, kończę pracę 30.10 br, ale nie przechodzę na rentę ani emeryturę. Czy jak jubileusz 25 lat w służbie cywilnej przypada na styczeń 2015 r., to czy zostanie mi wypłacony? Wypowiedzenie za porozumieniem. WIĘCEJ

  Tematy: lata pracy, staż pracy, służba cywilna, nagroda jubileuszowa
 • Wyrównanie wysługi za czas urlopu macierzyńskiego

  Wyrównanie wysługi za czas urlopu macierzyńskiego

  07:24 22.06.2014 PORADA

  Jestem pracownikiem służby cywilnej od 13 października 2008 roku (z dwutygodniową przerwą we wrześniu 2010 r. przy okazji zmiany pracy, ale w ramach SC), zatem w listopadzie 2013 r. minęło mi 5 lat pracy i powinnam otrzymywać dodatek za wysługę lat. W tym czasie byłam jednak na urlopie ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, wysługa lat pracy, staż pracy, urlop macierzyński
 • Zarobki w służbie cywilnej 2013

  Zarobki w służbie cywilnej 2013

  00:45 15.06.2014

  Przeciętne całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto w służbie cywilnej wynosiło w 2013 roku 4 770 PLN brutto, natomiast przeciętne zatrudnienie – 121 195 osób. Najwięcej członków korpusu pracowało w urzędach skarbowych. Najmniej liczni i jednocześnie najlepiej wynagradzani byli członkowie korpusu zatrudnieni w placówkach zagranicznych. Na korpus ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, zarobki, płace, wysokość wynagrodzenia
 • Służba cywilna - polecenie wyjazdu służbowego?

  Służba cywilna - polecenie wyjazdu służbowego?

  22:26 03.03.2014 PORADA

  Art 97 ust. 10 ustawy o służbie cywilnej - mówi między innymi, że opiekun dziecka w wieku do lat ośmiu bez wyrażenia zgody nie może pracować w przedłużonym czasie pracy, w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta. A jak wygląda sprawa z wyjazdami służbowymi? Czy członek ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, wyjazd służbowy, opieka nad dzieckiem, kodeks pracy
 • Jakie są prawa i obowiązki pracownika służby cywilnej w trakcie urlopu macierzyńskiego?

  Jakie są prawa i obowiązki pracownika służby cywilnej w trakcie urlopu macierzyńskiego?

  09:43 26.07.2012 PORADA

  Dzień dobry, Moja małżonka jest pracownikiem służby cywilnej oddelegowanym do pełnienia obowiązków za granicą. Zona jest w ciąży i planowany poród nastąpi w połowie września. Pracodawca zna sytuacje zony oraz termin porodu. W ubiegłym tygodniu żona otrzymała pismo wzywające ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, służba cywilna, ciąża, placówka zagraniczna
 • Potwierdzenie niekaralności pracownika służby cywilnej

  Potwierdzenie niekaralności pracownika służby cywilnej

  13:11 20.10.2010

  Przepisy o służbie cywilnej nie wprowadzają wymogu wystąpienia przez kierownika urzędu o informację z KRK. Prawo to, ale nie obowiązek, przyznaje także kierownikom urzędów ustawa o KRK, wskazując, że prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla ... WIĘCEJ

  Tematy: zaświadczenie o niekaralności, Krajowy Rejestr Karny, uprawnienia pracodawcy, pracownicy służby cywilnej
 • Służba cywilna a praca w nadgodzinach

  Służba cywilna a praca w nadgodzinach

  07:10 04.03.2010

  Kodeks pracy określa zasady, na jakich zatrudnionym należy rekompensować pracę w godzinach wykraczających poza ich normalny wymiar czasu pracy. Reguły te nie obowiązują jednak w przypadku członków korpusu służby cywilnej- kluczowe znaczenie mają tu bowiem przepisy szczególne. Przyjrzyjmy się zatem, czego mogą oczekiwać pracownik i urzędnik służby ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, pracownicy służby cywilnej, ustawa o służbie cywilnej, nadgodziny
 • Nowe zasady wynagradzania w służbie cywilnej

  Nowe zasady wynagradzania w służbie cywilnej

  01:22 24.01.2010

  Od 1.1.2010 r. członkowie korpusu służby cywilnej dostają pensje na jednakowych zasadach. Wprowadziło je obowiązujące od tej daty rozp. RM z 9.12.2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, ustawa o służbie cywilnej, praca w służbie cywilnej, pracownicy służby cywilnej
 • Służba cywilna - dodatkowy urlop wypoczynkowy

  Służba cywilna - dodatkowy urlop wypoczynkowy

  03:02 02.01.2010

  ... zyskali również urzędnicy. Podstawowe uprawnienia urlopowe pracowników i urzędników służby cywilnej wynikają wprost z regulacji zawartych w Kodeksie pracy. Podobnie jak ogół zatrudnionych, służba cywilna ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze uzależnionym od stażu pracy, który wynosi (por. art. 154 K.p.): 20 dni - jeżeli pracownik jest ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, pracownicy służby cywilnej, ustawa o służbie cywilnej, urlop dodatkowy
 • Służba cywilna a dyscyplinarka za nietrzeźwość

  Służba cywilna a dyscyplinarka za nietrzeźwość

  00:58 30.12.2009

  Rozpatrzmy następującą sytuację: pracownik służby cywilnej pojawił się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Pracodawca zwolnił go dyscyplinarnie, powołując się na art. 52 K.p. Pracownik zaoponował. Twierdził, że decyzja o wydaleniu go z pracy powinna być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego w trybie ustawy o ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, pracownicy służby cywilnej, ustawa o służbie cywilnej, zwolnienie dyscyplinarne pracownika
 • Służba cywilna - nowe przepisy

  Służba cywilna - nowe przepisy

  11:25 07.05.2009

  ... uznania dyrektora generalnego urzędu. Dyrektor mógł skierować nowego pracownika do służby jeżeli jego wiedza i doświadczenie uzasadniały konieczność takiego szkolenia. Ponadto służba trwała nie dłużej niż 3 miesiące. Oceny członków korpusu służby cywilnej Nowością obecnej regulacji jest również wprowadzenie pierwszej oceny pracownika, który ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, ustawa o służbie cywilnej, praca w służbie cywilnej, pracownicy służby cywilnej
 • Praca w służbie cywilnej - porady

  Praca w służbie cywilnej - porady

  14:06 30.04.2009

  Służba cywilna - to inaczej pracownicy zatrudnieni w organach i instytucjach państwowych. Służbę cywilną regulują specjalne stworzone dla niej przepisy prawne, które w wielu punkach różnią ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, praca w służbie cywilnej, poszukiwanie pracy
 • Ustawa o służbie cywilnej - zmiany

  Ustawa o służbie cywilnej - zmiany

  13:34 22.03.2009

  ... (od zasady przewidziano w Ustawie odstępstwa); wprowadzenie powszechności odbywania służby przygotowawczej przez osoby po raz pierwszy podejmujące pracę w służbie cywilnej (służba przygotowawcza będzie trwała nie dłużej niż 4 miesiące i kończyła się egzaminem, istnieje przy tym możliwość zwolnienia z odbycia służby przygotowawczej, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, administracja publiczna, ustawa o służbie cywilnej
 • Służba cywilna wg NIK

  Służba cywilna wg NIK

  01:27 18.04.2005

  W okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2004 r. NIK zbadała organizację i funkcjonowanie służby cywilnej. Kontrolę przeprowadzono w 33 urzędach: 15 ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Służby Cywilnej i w 16 urzędach wojewódzkich, z punktu widzenia kryteriów: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. W ocenie ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, NIK, kontrola służby cywilnej


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: