eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › skarga do sądu
 • Skarga nadzwyczajna - więcej wad niż zalet

  Skarga nadzwyczajna - więcej wad niż zalet

  00:22 02.07.2018

  ... wolności i prawa człowieka. Skarga może zostać również wniesiona, gdy orzeczenie rażąco narusza prawo poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub gdy zachodzi oczywista sprzeczność zebranego w sprawie materiału dowodowego z ustaleniami sądu. Wprowadzone rozwiązanie może zatem służyć do zakwestionowania prawie każdego prawomocnego ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga nadzwyczajna, skarga do sądu, skarga, sądy
 • Jaka ustawa dotycząca oskarżania lub obrażania?

  Jaka ustawa dotycząca oskarżania lub obrażania?

  11:22 24.08.2014 PORADA

  Witam, piszę skargę na pielęgniarkę szpitala, która wtargnęła do mojego pokoju o 23 godz. i zwyzywała od matek głodzących swoje dziecko (ponieważ karmiłam piersią i nie godziłam się na dokarmianie mlekiem modyfikowanym). Pielęgniarka ta porównała mnie do rodziców zagłodzonej ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga na pracownika, skarga do sądu, pielęgniarka, pomówienie
 • Syn nie chce wracać do mojej byłej partnerki, ponieważ boi się jej nowego męża

  Syn nie chce wracać do mojej byłej partnerki, ponieważ boi się jej nowego męża

  20:39 26.11.2013 PORADA

  Bardzo prośmy o pomoc. Nie wiemy co robić dalej. Bardzo proszę o pomoc w sprawie mojego syna: 03.11.2013 syn przebywa u mnie. Po żadnym pozorem nie chce wrócić do matki, która zamieszkuje z mężem i młodszą córką w Koczargi Nowe. Piotrek twierdzi, że kilkakrotnie dostał pasem od ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd rodzinny, postępowanie sądowe, obowiązek szkolny, szkoła
 • Regulamin sklepu internetowego a sąd siedziby sprzedającego

  Regulamin sklepu internetowego a sąd siedziby sprzedającego

  11:19 14.06.2013 PORADA

  Czy zapis w regulaminie sklepu internetowego o tym, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z umowami zawartymi za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd siedziby sprzedającego jest zgodne z prawem? WIĘCEJ

  Tematy: regulamin sklepu internetowego, sklep internetowy, działalność gospodarcza, sąd
 • Skarga ze szkoły - do jakiego sądu ?

  Skarga ze szkoły - do jakiego sądu ?

  10:46 31.01.2013 PORADA

  Witam. Do jakiego Sądu rodzinnego szkoła zgłasza skargę na problemy z uczniem i jego opiekunami, jeśli przed jej złożeniem matka dziecka samowolnie zmieniła mu szkołę i wyprowadziła się ponad 800 km od miejsca pierwotnej szkoły podstawowej? Czy jest to Sąd w miejscu szkoły, czy w ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga do sądu, właściwość sądu, rozwód, sąd rodzinny
 • Skarga do sądu na interpretację podatkową

  Skarga do sądu na interpretację podatkową

  13:37 05.11.2012

  ... do sądu administracyjnego. Trzeba jednak liczyć się z utratą całej wykładni - także tego fragmentu, który był dla jej adresata korzystny. Sądy administracyjne nie dają bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych obowiązuje zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego. Skarga ... WIĘCEJ

  Tematy: interpretacje podatkowe, interpretacje prawa podatkowego, wiążące interpretacje, ordynacja podatkowa
 • Załatwianie spraw: wszczęcie w urzędzie skarbowym

  Załatwianie spraw: wszczęcie w urzędzie skarbowym

  13:08 13.06.2012

  ... wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Co niezwykle ważne, do wyżej wskazanych terminów nie wlicza się m.in. okresów zawieszenia postępowania ... że jeżeli ponaglenie takie nie przyniesie pożądanego skutku, podatnik może złożyć do sądu administracyjnego skargę na bezczynność organu (na co wskazuje art. 3 §2 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Skarga na orzeczenie sądu administracyjnego

  Skarga na orzeczenie sądu administracyjnego

  11:36 10.05.2010

  ... wojewódzkiego sądu administracyjnego (dalej "skarga"). Warto podkreślić, że skarga przysługuje od orzeczeń, które stały się prawomocne począwszy od dnia 1 września 2004 r. Zgodnie z nowelizacją, skarga przysługuje od prawomocnych orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego kończących postępowanie w sprawie, czyli rozstrzygnięć co do istoty ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga do sądu, postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne, sądy administracyjne
 • Rozwiązanie stosunku pracy a skargi na pracodawcę

  Rozwiązanie stosunku pracy a skargi na pracodawcę

  14:04 26.11.2009

  ... którym należności te stały się wymagalne. 4. Skarga może być złożona w formie pisemnej bądź ustnej Składając skargę do właściwego organu (zarówno do PIP jak i ZUS) należy podać: ... ). Każdą skargę należy podpisać. Skarga może zostać wniesiona pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu. W przypadku sporządzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: skargi pracowników, skarga do sądu, rozwiązanie stosunku pracy, Państwowa Inspekcja Pracy
 • Skargi do WSA na interpretacje podatkowe

  Skargi do WSA na interpretacje podatkowe

  13:42 16.12.2008

  ... interpretacji zajmują się upoważnione do tego cztery izby skarbowe w całej Polsce. Podatnicy niezgadzający się z otrzymaną interpretacją, mogą ją zaskarżyć do sądu wojewódzkiego. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniego trybu postępowania. Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na ... WIĘCEJ

  Tematy: interpretacje podatkowe, ordynacja podatkowa, interpretacje prawa podatkowego, wiążące interpretacje podatkowe
 • Skargi na interpretacje nie tylko do stołecznego WSA

  Skargi na interpretacje nie tylko do stołecznego WSA

  12:56 13.10.2008

  ... nie będą już musieli jechać z drugiego końca Polski na swoją rozprawę do WSA w Warszawie (która trwa np. niecałą godzinę), przez co zaoszczędzą sporą ... związane np. z dojazdem, zakwaterowaniem itp. Z drugiej strony istnieją obawy, że dojdzie do regionalizacji prawa podatkowego i zróżnicowania linii orzeczniczej. Różne składy WSA w różnych częściach ... WIĘCEJ

  Tematy: interpretacje podatkowe, wiążące interpretacje podatkowe, skargi na interpretacje podatkowe, skarga do sądu
 • Postępowanie podatkowe: ponaglenie i skarga

  Postępowanie podatkowe: ponaglenie i skarga

  13:08 07.08.2008

  ... skarga do sądu na bezczynność organów. Należy jednak pamiętać, iż prawo takie przysługuje mu dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Skargę taką kieruje się co sądu lecz za pośrednictwem organu, w stosunku do którego skarga zostaje wniesiona. Organ ten ma 30 dni na jej przekazanie do sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie podatkowe, ordynacja podatkowa, skarga do sądu, ponaglenie
 • Kiedy skarga do WSA na interpretacje podatkowe?

  Kiedy skarga do WSA na interpretacje podatkowe?

  13:02 14.05.2008

  ... skargi do WSA. W przypadku jego niespełnienia skarga jest niedopuszczalna. Także wniesienie skargi po upływie terminu do jej wniesienia spowoduje odrzucenie skargi. Warto w tym miejscu także wspomnieć, że każda interpretacja podatkowa powinna zawierać pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu organu do ... WIĘCEJ

  Tematy: interpretacje podatkowe, ordynacja podatkowa, interpretacje prawa podatkowego, wiążące interpretacje podatkowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: