eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rok podatkowy
 • Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  13:16 02.03.2022

  ... Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym ... Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  12:53 28.06.2021

  ... ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy uprawniający do statusu małego podatnika to równowartość 2.000.000 euro wyrażona w złotych - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.06.2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.63.2021.2.SK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? \ Rok podatkowy wnioskodawcy (spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  11:38 06.05.2021

  ... za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy, 3. przejściowy rok podatkowy nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe, 4. początkiem przejściowego roku podatkowego będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego (obrotowego) i rok ten ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zaległości podatkowe i rozłożenie na raty

  Zaległości podatkowe i rozłożenie na raty

  17:03 29.03.2020 PORADA

  Mam dwie nurtujące kwestie. Prosze o pomoc. 1. Jeśli ktoś w maju 2018 roku otrzymał decyzje określającą istnienie zaległości podatkowej z podatku dochodowego za rok podatkowy 2017. Ustalono jednocześnie wysokość odsetek, które obliczono od 1 kwietnia 2018 roku.  Czy prawidłowo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaległości podatkowe, rok podatkowy, odsetki
 • Rozliczenie PIT w Polsce czy w Wielkiej Brytanii?

  Rozliczenie PIT w Polsce czy w Wielkiej Brytanii?

  15:35 29.07.2017 PORADA

  Witam serdecznie,  od stycznia br. pracuję na terenie Wielkiej Brytanii. W grudniu tego roku planuję powrót do Polski na stałe, więc wraz z końcem grudnia nastąpi rozwiązanie umowy. Od stycznia 2018 chciałabym podjąć pracę w Polsce lub otworzyć firmę. Jak wygląda w tej sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w Anglii, Anglia, praca za granicą, dochody z zagranicy
 • Niższa stawka CIT a przesunięty rok podatkowy

  Niższa stawka CIT a przesunięty rok podatkowy

  13:07 30.12.2016

  ... r. bądź jeszcze wcześniej (a spełniający definicję małego podatnika i nie), zaś ich rok podatkowy kończy się po dniu 31 grudnia 2016 r. (mają przesunięty rok podatkowy). Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, rok 2017, stawki CIT, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  13:15 14.06.2016

  ... , jej rok obrotowy zaczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca, a pierwszy rok obrotowy kończy się 30 czerwca 2016 r. Spółka nie zawiadomiła jednakże właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego o przyjęciu roku podatkowego innego, aniżeli rok kalendarzowy. W związku z tym jej pierwszy rok podatkowy upłynął 31 grudnia 2015 r. Kolejny rok podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

  Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

  13:08 10.12.2015

  ... rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czy jest to pierwszy rok podatkowy, który może trwać krócej niż dwanaście miesięcy, czy też jest to pierwszy po zmianie rok podatkowy, który może trwać do dwudziestu trzech miesięcy kalendarzowych. Jeżeli podatnik dokona zmiany roku podatkowego i pierwszy po zamianie rok podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Czy VAT naliczony do przeniesienia przechodzi na następny rok podatkowy?

  Czy VAT naliczony do przeniesienia przechodzi na następny rok podatkowy?

  19:54 26.11.2015 PORADA

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jestem na ryczałcie a także VAT-owcem. Czy mogę przenieść nadwyżkę VAT-u naliczonego do przeniesienia, na następny rok podatkowy? WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, podatnik VAT, VAT naliczony
 • Rozliczenie wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi

  Rozliczenie wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi

  12:55 16.11.2015 PORADA

  Witam serdecznie, mam możliwość zaliczenia kosztów prac rozwojowych jednorazowo w roku podatkowym, w którym prace zostały zakończone. Jednak czy dotyczy to zarówno amortyzacji podatkowej jak bilansowej? WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja podatkowa, amortyzacja bilansowa, amortyzacja, ewidencja księgowa
 • Becikowe 2014 - jak obliczyć czy mi przysługuje?

  Becikowe 2014 - jak obliczyć czy mi przysługuje?

  12:17 08.08.2014 PORADA

  Witam, pytanie jak w temacie. Wyczytałam, że becikowe przysługuje, jeśli dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1922 zł. Rozumiem, że dochód tak mój jak i męża, ale czy mam liczyć dochód na dwie osoby - ja i mąż, czy wliczam również nowonarodzone ... WIĘCEJ

  Tematy: becikowe, dochód na członka rodziny, rok podatkowy, małżeństwo
 • Podatek dochodowy: pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.

  Podatek dochodowy: pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.

  13:21 12.05.2014

  ... rok podatkowy, który może trwać maksymalnie od 1 maja danego roku do 30 kwietnia roku następnego. Na tym jednak nie koniec. Pierwszy rok podatkowy ... rok podatkowy musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. Nie jest zatem możliwe, aby pierwszy rok podatkowy spółki trał przykładowo od 1 sierpnia 2014 r. do 31 października 2015 r. Pierwszy rok podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Ryczał ewidencjonowany. Kiedy rozliczyć składki ZUS opłacone za grudzień?

  Ryczał ewidencjonowany. Kiedy rozliczyć składki ZUS opłacone za grudzień?

  11:13 13.02.2014 PORADA

  Witam, mam pytania w temacie :) 1. Czy nieodliczone do końca roku podatkowego składki zdrowotne można wykorzystać przy rozliczaniu przychodów za styczeń? 2. Czy przy rozliczaniu przychodów z miesiąca stycznia wykorzystuje się opłacone składki ZUS za grudzień (płacone już w 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, rozliczenia podatkowe, składki ZUS, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku firmowym

  Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku firmowym

  16:48 04.02.2014 PORADA

  W lipcu 2013 roku wzięłam kredyt obrotowy na rachunku firmowym i nie księgowałam odsetek do KPiR. Czy mogę zrobić to teraz w 2014 roku? WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, odsetki od kredytu, księga podatkowa, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty odprawy emerytalnej?

  Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty odprawy emerytalnej?

  08:46 30.07.2013 PORADA

  Czy przechodząc na emeryturę z dniem 29.07.2013 mogę narzucić pracodawcy aby odprawę emerytalną wypłacił mi dopiero w styczniu 2014 roku? Związane to jest z obniżeniem dochodu w roku podatkowym. WIĘCEJ

  Tematy: przejście na emeryturę, emerytura, odprawa emerytalna, odprawa dla pracownika
 • Przejście na podatek liniowy a rozliczenie z żoną

  Przejście na podatek liniowy a rozliczenie z żoną

  09:26 26.03.2013 PORADA

  Zmieniłem teraz formę na podatek liniowy. Ale czy za zeszły rok mogę się jeszcze rozliczyć z żoną? WIĘCEJ

  Tematy: zasady ogólne opodatkowania, podatek liniowy, zmiana formy opodatkowania, rozliczenie roczne
 • Jak obliczyć podatek?

  Jak obliczyć podatek?

  13:51 19.03.2013 PORADA

  Wystawiam fakturę na koniec miesiąca np. 28.02.2013 r. Otrzymuję płatność za fakturę 05.03.2013 r. Co miesiąc płacę podatek ryczałt 5,5%, to obliczając podatek do 20. za jaki miesiąc mam obliczać? W styczniu zapłaciłam podatek z PIT-em 28 do 31.01.2013 r. Jak od nowego roku ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, ryczałt ewidencjonowany, obliczenie podatku, zaliczka na podatek dochodowy
 • Rok podatkowy: regulacja obciążeń fiskalnych

  Rok podatkowy: regulacja obciążeń fiskalnych

  13:19 19.04.2012

  ... rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy ... rok podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Rok podatkowy/kalendarzowy spółki

  Rok podatkowy/kalendarzowy spółki

  12:28 13.12.2011

  Generalnie rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym. Jednakże na gruncie przepisów podatku dochodowego od osób prawnych możliwe jest uznanie za rok podatkowy kolejnych 12 miesięcy, które nie stanowią roku kalendarzowego. Podatnik, który dokonał wyboru roku podatkowego może dokonać zmiany roku kalendarzowego na rok podatkowy, będącego okresem innych ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Pierwszy rok podatkowy spółki

  Pierwszy rok podatkowy spółki

  13:12 08.12.2011

  ... z następnym rokiem kalendarzowym. Rok kalendarzowy to jedynie podstawowy wariant Rok podatkowy to w myśl Ordynacji Podatkowej rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa właściwa dla danego rodzaju działalności stanowi inaczej. Oznacza to, że podstawowym okresem czasu, uznawanym za rok podatkowy jest rok kalendarzowy, jednakże przyjęcie takiego ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: