eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja mieszkania i miejsca postojowego

  Amortyzacja mieszkania i miejsca postojowego

  11:47 08.12.2021

  ... ) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Pojęcie środków trwałych, podlegających amortyzacji, zostało określone w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisem amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  11:00 01.12.2021

  ... , dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Metoda amortyzacji liniowej polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych z wykorzystaniem stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • W SSE można obniżyć stawki amortyzacji

  W SSE można obniżyć stawki amortyzacji

  12:07 03.09.2021

  ... identyfikacji potencjalnej korzyści podatkowej - działanie to nie wiąże się z ryzykiem bezpowrotnej utraty kosztu w postaci amortyzacji, ponieważ jest jedynie czasowe i w praktyce oznacza wydłużenie amortyzacji składnika majątkowego. Obniżenie stawek amortyzacyjnych pozwala na przesunięcie kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych na ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja mieszkania znajdującego się na Malcie

  Amortyzacja mieszkania znajdującego się na Malcie

  13:37 13.07.2021

  ... podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Stawki amortyzacji środków trwałych można zmieniać wstecz

  Stawki amortyzacji środków trwałych można zmieniać wstecz

  13:31 30.06.2021

  ... jego majątku. Jest przy tym na tyle zuchwały i arogancki, że robi to bez jakiegokolwiek zdroworozsądkowego, prawnego uzasadnienia. „…wsteczna zmiana stawek amortyzacji podatkowej, w istocie stanowi jedynie techniczne rozliczenie kosztu w czasie, które nie rzutuje wstecznie na treść obowiązków podatkowych. Nie spowoduje jednocześnie, że ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Rewolucja w zmianie stawek amortyzacji środków trwałych?

  Rewolucja w zmianie stawek amortyzacji środków trwałych?

  13:49 14.06.2021

  ... zasad zmiany przez jednostkę stawek amortyzacji środków trwałych amortyzowanych metodą liniową. W skrócie: sąd uznał, że decyzja o zmianie stawki amortyzacji może dotyczyć już ... prawne. Prawodawca nie wskazał natomiast okresów, których zmiana stawek amortyzacji miałaby dotyczyć. W związku z tym możliwość zmiany stawek amortyzacyjnych dotyczy ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Optymalizacja podatkowa: ruchome stawki amortyzacji

  Optymalizacja podatkowa: ruchome stawki amortyzacji

  13:07 28.01.2021

  ... identyfikacji potencjalnej korzyści podatkowej – działanie to nie wiąże się z ryzykiem bezpowrotnej utraty kosztu w postaci amortyzacji, ponieważ jest jedynie czasowe i w praktyce oznacza wydłużenie amortyzacji składnika majątkowego. Obniżenie stawek amortyzacyjnych pozwala na przesunięcie kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych na ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja środka trwałego po jego istotnej modernizacji

  Amortyzacja środka trwałego po jego istotnej modernizacji

  13:44 21.12.2020

  ... , do stosowania nowych lub kontynuowania dotychczasowych zasad. Możliwość wyboru, o której mowa powyżej, nie dotyczy jednak metody amortyzacji, która (określona dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji) obowiązuje, zgodnie z art. 16h ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 13 rozporządzenia, do pełnego zamortyzowania tego środka ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • W przyszłym roku nie zmienisz amortyzacji podatkowej

  W przyszłym roku nie zmienisz amortyzacji podatkowej

  12:31 08.12.2020

  ... niematerialnych i prawnych. Wykaz ten musi zawierać m.in. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol KŚT, wartość początkową czy stawkę amortyzacji. Później - w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy rozliczający się dotychczas ryczałtowo, zobowiązani są do założenia ewidencji środków trwałych wymaganej dla zasad ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • W czasie zwolnienia z CIT można obniżyć stawki amortyzacyjne

  W czasie zwolnienia z CIT można obniżyć stawki amortyzacyjne

  13:39 26.05.2020

  ... identyfikacji potencjalnej korzyści podatkowej – działanie to nie wiąże się z ryzykiem bezpowrotnej utraty kosztu w postaci amortyzacji, ponieważ jest jedynie czasowe i w praktyce oznacza wydłużenie amortyzacji składnika majątkowego. Obniżenie stawek amortyzacyjnych pozwala na przesunięcie kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych na ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: