eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rękojmia i gwarancja
 • Prawa konsumenta. Nowe zasady rękojmi i gwarancji

  Prawa konsumenta. Nowe zasady rękojmi i gwarancji

  11:00 31.01.2022

  ... regulacje były wspólne. Projektowana ustawa ma to zmienić. Do ustawy o prawach konsumenta ma zostać dodany odrębny rozdział 5a zatytułowany „Rękojmia i gwarancja konsumencka”, zaś regulacje dotyczące rękojmi i gwarancji zawarte w kodeksie cywilnym mają zostać ograniczone do odpowiedzialności za wady towarów sprzedawanych przedsiębiorcom. Przesądza ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumenta, prawa konsumentów, rękojmia, gwarancja
 • Rękojmia a gwarancja. Gdzie tkwi różnica?

  Rękojmia a gwarancja. Gdzie tkwi różnica?

  11:38 24.10.2016

  ... uprawnienie, reklamujący może wybrać podstawę swoich roszczeń. Do wyboru są: rękojmia oraz gwarancja. Na czym polega różnica między tymi rozwiązaniami i które z nich jest korzystniejsze? Odpowiedzi na te pytania udziela Europejskie Centrum Konsumenckie. Gwarancja a rękojmia. Gdzie tkwi różnica? Podstawową różnicą pomiędzy rękojmią a gwarancją jest ... WIĘCEJ

  Tematy: rękojmia, gwarancja, prawa konsumentów, reklamacja towaru
 • Rękojmia a gwarancja. 5 różnic

  Rękojmia a gwarancja. 5 różnic

  00:56 15.05.2016

  ... oraz z tytułu gwarancji. Czym różnią się te dwie instytucje prawne? Po pierwsze, rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej wynika z przepisów prawa. Z art. ... przypadku gwarancji – nie ma takich restrykcji. Może się więc okazać, że gwarancja udzielona konsumentowi zawiera postanowienia, które praktycznie w każdej sytuacji uwalniają gwaranta od ... WIĘCEJ

  Tematy: rękojmia, gwarancja, rękojmia za wady fizyczne, rękojmia i gwarancja
 • Rękojmia za wady rzeczy kupionej

  Rękojmia za wady rzeczy kupionej

  13:25 24.04.2012

  ... powodują, iż upływ terminów określonych w kodeksie cywilnym nie zamyka drogi kupującemu do nabycia uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy kupionej. Rękojmia i korzyści z niej płynące Ciągły rozwój gospodarczy i technologiczny oraz rosnące potrzeby społeczeństwa, wymagają szczególnej dbałości o ochronę produkcji oraz jakości towarów znajdujących ... WIĘCEJ

  Tematy: rękojmia, rękojmia za wady fizyczne, rękojmia i gwarancja, wadliwe produkty
 • Gwarancja jakości przy umowie o dzieło

  Gwarancja jakości przy umowie o dzieło

  13:47 04.01.2012

  ... jest rzeczą ruchomą, a zamówił je u przedsiębiorcy konsument, zamiast przepisów o rękojmi znajdą zastosowanie przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Gwarancja na wykonane dzieło Gwarancja jakości najczęściej udzielana jest w związku ze sprzedażą rzeczy. Z reguły udziela jej producent, choć nic nie stoi na przeszkodzie ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja, gwarancja jakości, prawa konsumentów, prawo do reklamacji
 • Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń z rękojmi

  Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń z rękojmi

  11:57 24.06.2011

  W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie ustawy Kodeks cywilny, która wyklucza stosowanie art. 556-581 KC w odniesieniu do konsumentów, przepisy dotyczące rękojmi stosowane są obecnie w głównej mierze w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Kupujący na mocy powyższych ... WIĘCEJ

  Tematy: rękojmia, rękojmia za wady fizyczne, rękojmia i gwarancja, prawa konsumenta
 • Rękojmia a gwarancja

  Rękojmia a gwarancja

  00:16 11.06.2011

  ... utożsamiana przez konsumentów z odpowiedzialnością gwarancyjną. Należy zatem zwrócić uwagę na różnice zachodzące pomiędzy wspomnianymi instytucjami prawa cywilnego. Rękojmia a gwarancja Rękojmia stanowi generalną zasadę ponoszenia konsekwencji przez sprzedawcę za wadliwość sprzedanego towaru. Obejmuje ona odpowiedzialność sprzedawcy zarówno za wady ... WIĘCEJ

  Tematy: rękojmia, rękojmia za wady fizyczne, gwarancja, rękojmia i gwarancja


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: