eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › przychody wyrażone w walutach obcych
 • Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

  Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

  11:14 11.10.2021

  ... wyrażone w walutach obcych. Regulują też zasady ujmowania na potrzeby tego podatku korekt faktur przychodów. Niestety ustawodawca nie przewidział bezpośrednich regulacji, które mówiłyby o stosowaniu właściwego kursu walut obcych ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, podatek od firmy, przychody wyrażone w walutach obcych, faktury w walutach obcych
 • Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  12:24 25.03.2021

  ... , przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, ... prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania ... wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Jaki kurs walut obcych do przeliczenia kosztu podatkowego?

  Jaki kurs walut obcych do przeliczenia kosztu podatkowego?

  13:41 10.06.2019

  ... na cele podatku dochodowego? Ustawy o podatku dochodowym (zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych) wprost wskazują, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. W związku ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  13:51 05.06.2019

  ... faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty ... . 3 pkt 1 ustawy o PIT). Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe - koszty uzyskania przychodów (art. 24c ... rachunek bankowy, kiedy to wartości wyrażone w euro są przeliczane przez system PayPal na złote po ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, kursy walut, eBay, ebay.pl
 • Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  13:42 03.06.2019

  ... w walutach obcych. Do dokonywania/otrzymywania płatności może bowiem w tym celu korzystać z ... obcych. Nie będzie to zatem średni kurs NBP, a kurs zakupu/sprzedaży stosowany przez bank do konkretnego przeliczenia. Podstawa prawna W myśl art. 24c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  13:13 30.05.2019

  ... kursowych. Różnice kursowe – co to takiego? Podatnicy dokonujący transakcji w walutach obcych muszą dokonać ich przeliczenia na złotówki (zarówno po stronie ... różnic kursowych). Wyliczone dodatnie różnice kursowe ujmuje się w kolumnie 8 księgi „pozostały przychody”. Wyliczone ujemne różnice kursowe ujmuje się w kolumnie 13 księgi „pozostałe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  12:04 29.10.2017

  ... walutach obcych (zakup w USD, zapłata w ... myśl art. 15a ust. 1 ww. ustawy różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe ... np. zobowiązanie wyrażone jest w walucie obcej a sama zapłata następuje w złotówkach lub odwrotnie – zobowiązanie wyrażone jest w złotówkach ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  13:39 18.07.2017

  ... rozwiązań dotyczących zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote w związku z korektą tych przychodów. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 2 ustawy o CIT, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody wyrażone w walutach obcych, faktury w walutach obcych, podatek CIT, podatek PIT
 • Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  12:27 20.04.2017

  ... 2016 r. poz. 2032 ze zm.), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ... działalność gospodarczą, dokonujących transakcji w walutach obcych, powstają dwa rodzaje różnic kursowych ... transakcji gospodarczych przeprowadzanych w walucie obcej, wartości wyrażone w tej walucie, co ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  14:01 22.03.2017

  ... rachunku podatkowym. Niestety w urządzeniach księgowych typu KPiR nie można podawać wartości w walutach obcych. Trzeba je przeliczać na złote polskie. Przeliczenia takiego dokonuje się ... jednak ująć? Dodatnie różnice kursowe są wykazywane w kolumnie 8 księgi „Pozostałe przychody”, zaś ujemne (a więc stanowiące koszt) w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: