eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › data powstania przychodu
 • Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  13:39 14.07.2020

  ... niż 1 rok; • w przypadku usług rozliczanych w okresach cyklicznych datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast wówczas znaczenia, ani data wystawienia faktury, ani data otrzymania należności. W odniesieniu do kwestii powstania przychodów należnych w zakresie tzw. usług ciągłych należy sprecyzować zakres tego ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  13:37 23.03.2020

  Otrzymana kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy również dla zwykłego Kowalskiego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, zaliczany do innych źródeł - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.03.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.527.2019.2.MK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W dniu 9 ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, odszkodowanie, odszkodowania, przychody podatkowe
 • Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  13:04 21.01.2020

  ... powstania przychodu jest istotne nie tylko w kontekście ujęcia tego przychodu w rozliczeniach podatkowych odpowiedniego okresu (roku podatkowego; miesiąca albo kwartału, za który jest ustalana zaliczka na podatek dochodowy), ale również służy prawidłowej realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów ustawy. Data (dzień) uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany: podatek tylko od czynszu najmu

  Ryczałt ewidencjonowany: podatek tylko od czynszu najmu

  13:22 30.12.2019

  ... podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychody ze sprzedaży, data powstania przychodu, podatek od najmu
 • Zagraniczny podatek VAT a koszty uzyskania przychodu

  Zagraniczny podatek VAT a koszty uzyskania przychodu

  13:16 11.04.2019

  ... ustawy. W świetle powyższego powstaje pytanie, czy podatek VAT zapłacony w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej może stanowić koszt uzyskania przychodu? Zagraniczny podatek VAT Aby lepiej zobrazować problem, jaki rysuje się przed podatnikami, warto rozważyć przykładowy stan faktyczny. Podatnik w związku z prowadzoną ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od wartości dodanej, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa: zobowiązania bez wpływu na przychód w CIT

  Sprzedaż przedsiębiorstwa: zobowiązania bez wpływu na przychód w CIT

  17:10 16.12.2018

  ... zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Uważała bowiem, że do podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem przychodu z tytułu sprzedaży swojej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) nie należy wliczać wartości jego zobowiązań. Z takim stanowiskiem nie zgodził się ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe, źródła przychodów
 • Umowa konsorcjum: usługi budowlane w podatku dochodowym

  Umowa konsorcjum: usługi budowlane w podatku dochodowym

  13:34 27.11.2018

  ... powstania przychodu podatkowego w związku ze zrealizowaniem inwestycji przez konsorcjum? Otóż zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), za datę powstania przychodu ... zajętego w wyroku, nie jest ważna data w jakiej wykonawca otrzymał protokół, lecz data w jakiej doszło do zatwierdzenia wykonania ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Rozliczenie podatku CIT od umowy najmu

  Rozliczenie podatku CIT od umowy najmu

  12:48 20.09.2018

  ... niż 1 rok; • w przypadku usług rozliczanych w okresach cyklicznych datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast wówczas znaczenia, ani data wystawienia faktury, ani data otrzymania należności. W odniesieniu do kwestii powstania przychodów należnych w zakresie tzw. usług ciągłych należy sprecyzować zakres tego ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Rozliczenie podatków od faktur walutowych

  Rozliczenie podatków od faktur walutowych

  10:31 05.09.2018

  ... uzyskania przychodu. Zasady te obowiązują tak w przypadku sprzedaży na rzecz kontrahenta krajowego, jak i zagranicznego. Aby przeliczyć na złote przychód wyrażony w walucie obcej, konieczne jest ustalenie daty powstania tego przychodu. Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usług określa art. 12 ust. 3a updop. Za datę powstania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, przychody podatkowe, powstanie przychodu, data powstania przychodu
 • Brak faktury: rozliczenie podatku VAT i dochodowego

  Brak faktury: rozliczenie podatku VAT i dochodowego

  13:50 20.08.2018

  ... których wpłacenie takiej przedpłaty nie wpływa na rozliczenie VAT. Powstanie przychodu w podatku dochodowym W podatku dochodowym reguła ogólna jest bardzo zbliżona do tej w VAT. Otóż datą powstania przychodu podatkowego w przypadku świadczenia usług na ogół jest data wykonania tej usługi. Jeżeli jednak wcześniej miało miejsce uregulowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, VAT należny, obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT
 • Księgowanie faktury VAT sprzedaży w PKPiR w 2014 rok

  Księgowanie faktury VAT sprzedaży w PKPiR w 2014 rok

  16:19 10.02.2014 PORADA

  Faktura VAT sprzedaży za obsługę internetową wystawiana co miesiąc tej samej firmie. Na fakturze jest: data wykonania usługi 31.01.2014, a data wystawienia 03.02.2014. Kiedy zaksięgować w KPiR - w styczniu czy w lutym? WIĘCEJ

  Tematy: księgowanie faktur, ewidencja księgowa, faktura VAT, zapisy w PKPiR
 • Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty odprawy emerytalnej?

  Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty odprawy emerytalnej?

  08:46 30.07.2013 PORADA

  Czy przechodząc na emeryturę z dniem 29.07.2013 mogę narzucić pracodawcy aby odprawę emerytalną wypłacił mi dopiero w styczniu 2014 roku? Związane to jest z obniżeniem dochodu w roku podatkowym. WIĘCEJ

  Tematy: przejście na emeryturę, emerytura, odprawa emerytalna, odprawa dla pracownika
 • Moment księgowania sprzedaży elektronicznej na Allegro - konto PayU

  Moment księgowania sprzedaży elektronicznej na Allegro - konto PayU

  11:48 25.07.2013 PORADA

  Kiedy księgować sprzedaż na Allegro w ewidencji przychodów? Czy w obrocie bezgotówkowym za moment sprzedaży/księgowania uważa się datę wpływu środków pieniężnych na osobisty rachunek bankowy czy na konto PayU czy może wtedy, gdy wysyłam towar? Jestem na ryczałcie. WIĘCEJ

  Tematy: konto PayU, ryczałt ewidencjonowany, Allegro, sprzedaż przez internet
 • Jak rozliczyć dropshipping?

  Jak rozliczyć dropshipping?

  13:20 22.05.2013 PORADA

  Proszę o szczegółową odpowiedź. Chce założyć działalność gospodarczą PKD 47.91 Z i wybrac formę rozliczania ryczałt ewidencjonowany (handel 3%). W jakim momencie mam ująć przychody? Za pobraniem pocztowym, przedpłata itp. Pilne. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, kody PKD, dropshipping, PKD
 • Jak obliczyć podatek?

  Jak obliczyć podatek?

  13:51 19.03.2013 PORADA

  Wystawiam fakturę na koniec miesiąca np. 28.02.2013 r. Otrzymuję płatność za fakturę 05.03.2013 r. Co miesiąc płacę podatek ryczałt 5,5%, to obliczając podatek do 20. za jaki miesiąc mam obliczać? W styczniu zapłaciłam podatek z PIT-em 28 do 31.01.2013 r. Jak od nowego roku ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, ryczałt ewidencjonowany, obliczenie podatku, zaliczka na podatek dochodowy
 • Kiedy wystawić fakturę i zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

  Kiedy wystawić fakturę i zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

  23:27 16.03.2013 PORADA

  Mam zamiar sprzedać nowy dom na fakturę osobie fizycznej jak podmiot na działalności gosp. Transakcja ma być 25 marca, zapłata w ciągu 7 dni. Czy mogę wystawić fakturę w ciągu 7 dni tj. z dniem 1 kwietnia? Chciałem zaksięgować fakturę na kwiecień i tym samym mieć cały ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zasady wystawiania faktur, wystawienie faktury, termin wystawienia faktury
 • Jak zaksięgować fakturę w świetle nowych przepisów o VAT ?

  Jak zaksięgować fakturę w świetle nowych przepisów o VAT ?

  15:08 20.02.2013 PORADA

  Witam! Moje pytanie dotyczy faktury kosztowej, która jest wystawiona w miesiącu styczniu, a zapłacona w miesiącu lutym (faktura nie dotyczy mediów). Czy do kosztów księguję w styczniu, czy w lutym? Bo VAT rozliczam w lutym, jak zrozumiałam nowe przepisy. I kiedy powinnam zaksięgować ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, ewidencja księgowa, koszty uzyskania przychodu, KUP
 • Najem a data sprzedaży na fakturze

  Najem a data sprzedaży na fakturze

  12:32 18.02.2013 PORADA

  Witam,  Z jaką datą sprzedaży powinna być wystawiona faktura z najmu za miesiąc luty? W umowie określony jest okres rozliczeniowy czynszu z najmu do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy najem. WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, wystawienie faktury, data sprzedaży, termin wystawienia faktury
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

  12:55 15.02.2013 PORADA

  Witam, Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi wykonanej w styczniu, raport za dany okres, który umożliwiają mi obliczenie wynagrodzenia, dostaję dopiero 7. dnia roboczego następnego miesiąca.  Z jakimi datami należy poprawnie wystawić fakturę sprzedaży i jej wystawienia ... WIĘCEJ

  Tematy: powstanie obowiązku podatkowego, faktura VAT, obowiązek podatkowy VAT, data powstania przychodu
 • Czy mogę w lipcu wystawić fakturę za usługę wykonaną w marcu?

  Czy mogę w lipcu wystawić fakturę za usługę wykonaną w marcu?

  01:00 24.07.2012 PORADA

  W marcu wypożyczyłem kontrahentowi materiały, za których użytkowanie miałem pobrać określoną opłatę. Płatność za wypożyczenie miała zostać dokonana przelewem na podstawie wystawionej faktury. Tymczasem zapomniałem wystawić fakturę i nie pobrałem należności za użytkowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zasady wystawiania faktur, termin wystawienia faktury, obowiązki podatnika

 

1 2 ... 10 ... 11

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: