eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › data powstania przychodu
 • Jak ustalić datę powstania przychodu w spółce z tytułu sprzedaży lokali?

  Jak ustalić datę powstania przychodu w spółce z tytułu sprzedaży lokali?

  12:16 25.11.2022

  ... dochodowym od osób prawnych, zaliczki na poczet dostawy towarów i usług nie będą stanowiły przychodu, a co za tym idzie nie będą stanowiły o momencie powstania przychodu. W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży nieruchomości powstanie przychodu będzie zależeć od wydania rzeczy nabywcy. Wydanie rzeczy wiązać się będzie natomiast z momentem ... WIĘCEJ

  Tematy: data powstania przychodu, rozpoznanie przychodu, powstanie przychodu w CIT, podatek od firmy
 • Zeznanie roczne CIT-8. O czym warto pamiętać wypełniając deklarację?

  Zeznanie roczne CIT-8. O czym warto pamiętać wypełniając deklarację?

  00:01 09.06.2022

  ... mieć do czynienia w przypadku każdego przysporzenia majątkowego o charakterze trwałym i bezzwrotnym. Data powstania przychodu podatkowego Jeżeli już uznamy, że przychód powstał, to kolejnym etapem jest jego prawidłowe rozpoznanie w czasie. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT-8, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT
 • W którym momencie powstaje przychód z tytułu umorzonej pożyczki w CIT?

  W którym momencie powstaje przychód z tytułu umorzonej pożyczki w CIT?

  13:17 09.03.2022

  ... . konieczność spłaty pozostałej części pożyczki (co jest istotą funkcjonowania warunku rozwiązującego)”. Krańcowo Dyrektor KIS uznał, że datą powstania przychodu z tytułu umorzenia kwoty pożyczki przez WFOŚiGW jest data zawarcia umowy o umorzeniu pożyczki, czyli 7 grudnia 2020 r., gdyż od tego momentu ujawniona jest w sposób ewidentny wola ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, umorzenie pożyczki, podatek od firmy, przychody podatkowe
 • Zagraniczny podatek od wartości dodanej w podatku dochodowym

  Zagraniczny podatek od wartości dodanej w podatku dochodowym

  10:21 21.01.2022

  ... do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu ze źródła przychodu lub realną szansą powstania przychodu podatkowego, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła jego uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od wartości dodanej, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Rozliczenie podatku dochodowego od mediów przy najmie nieruchomości

  Rozliczenie podatku dochodowego od mediów przy najmie nieruchomości

  13:26 16.11.2021

  ... datą powstania przychodu z tytułu świadczenia usług jest co do zasady dzień wykonania usługi albo jej częściowego wykonania, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo dzień uregulowania należności. Jeżeli jednak strony ustaliły, że usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu należy tutaj ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, przychody podatkowe
 • Zagraniczny VAT od sprzedaży jest przychodem podatkowym?

  Zagraniczny VAT od sprzedaży jest przychodem podatkowym?

  13:13 28.09.2021

  ... do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu ze źródła przychodu lub realną szansą powstania przychodu podatkowego, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła jego uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od wartości dodanej, podatek dochodowy, VAT należny, podatek VAT
 • Przychód z dzierżawy nieruchomości tylko raz w roku?

  Przychód z dzierżawy nieruchomości tylko raz w roku?

  13:27 26.08.2021

  ... cyklicznych datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast wówczas znaczenia, ani data wystawienia faktury, ani data ... data powstania przychodu z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Wskazać jednocześnie należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 3c Ustawy o CIT, rozpoznanie przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Obowiązek podatkowy: faktura wystawiona w lipcu, usługa zakończona w marcu

  Obowiązek podatkowy: faktura wystawiona w lipcu, usługa zakończona w marcu

  22:15 17.08.2021 PORADA

  Jestem lekarzem, nievatowcem. Wystawiłem fakturę w m-cu lipiec 2021 za "dodatek dla kierowników specjalizacji za I kwartał" z datą zakończenia usługi marzec 2021. Zaksięgowałem fakturę i program ją zaksięgował, ale nie uwzględnił do podatku dochodowego. Co jest nie tak? WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, wystawienie faktury, księgowanie faktur, data wystawienia faktury
 • Data powstania przychodu w CIT: przede wszystkim interes fiskalny państwa

  Data powstania przychodu w CIT: przede wszystkim interes fiskalny państwa

  13:31 16.03.2021

  ... organu podatkowego o realizacji usługi decyduje dokonanie przez usługodawcę określonych w umowie czynności, a nie okoliczność jej rozliczenia z usługobiorcą. Zatem momentem powstania po stronie szpitala przychodu będzie dzień, w którym dana część usługi, dla której określono zapłatę, zostanie wykonana, a nie dzień jej akceptacji i odbioru przez ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Kiedy zaksięgować fakturę?

  Kiedy zaksięgować fakturę?

  10:57 03.03.2021 PORADA

  Pracuję jako ratownik medyczny na DG bez VAT. W styczniu wystawiłem f-rę za dodatek covidowy za m-c grudzień (uzależnione to jest od decyzji ZOZ, czy otrzymają fundusze na zapłatę). W którym m-cu ująć f-rę do przychodu i rozliczyć podatek? Nadmieniam, że zapłata jest dopiero w ... WIĘCEJ

  Tematy: ratownik medyczny, działalność gospodarcza, dodatek covidowy, wystawienie faktury
 • Najem nieruchomości: refakturowanie mediów w podatku dochodowym

  Najem nieruchomości: refakturowanie mediów w podatku dochodowym

  13:52 05.11.2020

  ... , czyli w dacie uzyskania przychodu, z którym są związane. (...)" Data przychodu W zakresie daty powstawania przychodu przepisy ustaw o podatku dochodowym również nie zawierają wprost uregulowań dla refakturowania mediów, w związku z czym należy się tutaj kierować zasadami ogólnymi. Datą powstania przychodu w przypadku świadczenia usług jest ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, przychody podatkowe
 • Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  13:39 14.07.2020

  ... niż 1 rok; • w przypadku usług rozliczanych w okresach cyklicznych datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast wówczas znaczenia, ani data wystawienia faktury, ani data otrzymania należności. W odniesieniu do kwestii powstania przychodów należnych w zakresie tzw. usług ciągłych należy sprecyzować zakres tego ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Księgowanie faktury VAT sprzedaży w PKPiR w 2014 rok

  Księgowanie faktury VAT sprzedaży w PKPiR w 2014 rok

  16:19 10.02.2014 PORADA

  Faktura VAT sprzedaży za obsługę internetową wystawiana co miesiąc tej samej firmie. Na fakturze jest: data wykonania usługi 31.01.2014, a data wystawienia 03.02.2014. Kiedy zaksięgować w KPiR - w styczniu czy w lutym? WIĘCEJ

  Tematy: księgowanie faktur, ewidencja księgowa, faktura VAT, zapisy w PKPiR
 • Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty odprawy emerytalnej?

  Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty odprawy emerytalnej?

  08:46 30.07.2013 PORADA

  Czy przechodząc na emeryturę z dniem 29.07.2013 mogę narzucić pracodawcy aby odprawę emerytalną wypłacił mi dopiero w styczniu 2014 roku? Związane to jest z obniżeniem dochodu w roku podatkowym. WIĘCEJ

  Tematy: przejście na emeryturę, emerytura, odprawa emerytalna, odprawa dla pracownika
 • Moment księgowania sprzedaży elektronicznej na Allegro - konto PayU

  Moment księgowania sprzedaży elektronicznej na Allegro - konto PayU

  11:48 25.07.2013 PORADA

  Kiedy księgować sprzedaż na Allegro w ewidencji przychodów? Czy w obrocie bezgotówkowym za moment sprzedaży/księgowania uważa się datę wpływu środków pieniężnych na osobisty rachunek bankowy czy na konto PayU czy może wtedy, gdy wysyłam towar? Jestem na ryczałcie. WIĘCEJ

  Tematy: konto PayU, ryczałt ewidencjonowany, Allegro, sprzedaż przez internet
 • Jak rozliczyć dropshipping?

  Jak rozliczyć dropshipping?

  13:20 22.05.2013 PORADA

  Proszę o szczegółową odpowiedź. Chce założyć działalność gospodarczą PKD 47.91 Z i wybrac formę rozliczania ryczałt ewidencjonowany (handel 3%). W jakim momencie mam ująć przychody? Za pobraniem pocztowym, przedpłata itp. Pilne. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, kody PKD, dropshipping, PKD
 • Jak obliczyć podatek?

  Jak obliczyć podatek?

  13:51 19.03.2013 PORADA

  Wystawiam fakturę na koniec miesiąca np. 28.02.2013 r. Otrzymuję płatność za fakturę 05.03.2013 r. Co miesiąc płacę podatek ryczałt 5,5%, to obliczając podatek do 20. za jaki miesiąc mam obliczać? W styczniu zapłaciłam podatek z PIT-em 28 do 31.01.2013 r. Jak od nowego roku ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, ryczałt ewidencjonowany, obliczenie podatku, zaliczka na podatek dochodowy
 • Kiedy wystawić fakturę i zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

  Kiedy wystawić fakturę i zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

  23:27 16.03.2013 PORADA

  Mam zamiar sprzedać nowy dom na fakturę osobie fizycznej jak podmiot na działalności gosp. Transakcja ma być 25 marca, zapłata w ciągu 7 dni. Czy mogę wystawić fakturę w ciągu 7 dni tj. z dniem 1 kwietnia? Chciałem zaksięgować fakturę na kwiecień i tym samym mieć cały ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zasady wystawiania faktur, wystawienie faktury, termin wystawienia faktury
 • Jak zaksięgować fakturę w świetle nowych przepisów o VAT ?

  Jak zaksięgować fakturę w świetle nowych przepisów o VAT ?

  15:08 20.02.2013 PORADA

  Witam! Moje pytanie dotyczy faktury kosztowej, która jest wystawiona w miesiącu styczniu, a zapłacona w miesiącu lutym (faktura nie dotyczy mediów). Czy do kosztów księguję w styczniu, czy w lutym? Bo VAT rozliczam w lutym, jak zrozumiałam nowe przepisy. I kiedy powinnam zaksięgować ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, ewidencja księgowa, koszty uzyskania przychodu, KUP
 • Najem a data sprzedaży na fakturze

  Najem a data sprzedaży na fakturze

  12:32 18.02.2013 PORADA

  Witam,  Z jaką datą sprzedaży powinna być wystawiona faktura z najmu za miesiąc luty? W umowie określony jest okres rozliczeniowy czynszu z najmu do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy najem. WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, wystawienie faktury, data sprzedaży, termin wystawienia faktury

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: