eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › korekta faktury
 • SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

  SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

  13:14 22.07.2021

  ... . Jednym ze sposobów jest ujmowanie korekty in minus w dacie wystawienia faktury korygującej. Dopuszczalne jest także ujmowanie korekty in minus w rozliczeniu za ... transakcja z tytułu WNT lub importu usług. Natomiast, jeżeli korekta spowodowana będzie zdarzeniami następczymi, to korekta w tytułu importu usług lub WNT będzie ujmowana w rozliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • TSUE: puste faktury można korygować i nie płacić sankcyjnego VAT

  TSUE: puste faktury można korygować i nie płacić sankcyjnego VAT

  13:32 16.07.2021

  ... wierze. Pogląd wyrażony w wyroku TSUE stoi także w sprzeczności z dotychczasową praktyką sądów administracyjnych, które wskazywały, że podatnik ma możliwość skorygowania pustej faktury i uniknięcia obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli wykazał, że zapobiegł w stosownym czasie skutkowi w postaci uszczuplenia ... WIĘCEJ

  Tematy: deklaracje podatkowe, kodeks karny, fałszowanie faktur, puste faktury
 • korekta faktury eksportowej

  korekta faktury eksportowej

  10:29 13.07.2021 PORADA

  Czy korekta błędnych danych adresowych i nr NIP na fakturze eksportowej (VAT 0%) wymaga wystawienia poprawnej faktury już z VAT 23%? Dodam, że posiadam już SAD IE599. WIĘCEJ

  Tematy: faktura eksportowa, faktura VAT, błąd w fakturze, dane na fakturze
 • Czy nota korygująca może być ?

  Czy nota korygująca może być ?

  12:36 29.06.2021 PORADA

  Dzień dobry, czy można wystawić notę korygującą, jeśli faktura ma inne dane nabywcy a ona jest już zapłacona czy bardziej korektę faktury? WIĘCEJ

  Tematy: nota korygująca, korekta faktury, faktura korygująca, błąd w fakturze
 • Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

  Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

  12:30 17.05.2021

  ... tych uzgodnionych warunków, a element dodatkowy u sprzedawcy to posiadanie stosownej dokumentacji i wystawienie zgodnej z tą dokumentacją faktury korygującej. W efekcie sformalizowany obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej został zastąpiony wymogiem, w kształtowaniu którego strony mają znaczną swobodę – może to być np ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • Zasady rozliczania VAT z duplikatu faktury

  Zasady rozliczania VAT z duplikatu faktury

  13:19 07.05.2021

  ... podatku od towarów i usług za miesiąc otrzymania duplikatu ww. faktury, z uwagi na fakt otrzymania faktury „pierwotnej” w 2013 r. Wnioskodawca nie może dokonać również odliczenia podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury „pierwotnej” tj. maj 2013 r., poprzez dokonanie korekty deklaracji za ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, faktura, duplikat faktury
 • Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

  Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

  17:25 05.04.2021

  ... korekty. Jeżeli przyczyna zaistnienia korekty występowała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, w wyniku czego podatek należny został wykazany w zaniżonej wysokości, to ... którym powstała przyczyna korekty, czyli marzec 2021 r. Powyżej opisana zasada, zgodnie z którą korekta jest uzależniona od przyczyny jej wystąpienia ma także zastosowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • Nota korygująca do faktury wystawionej na sp zoo w organizacji

  Nota korygująca do faktury wystawionej na sp zoo w organizacji

  22:11 10.03.2021 PORADA

  Witam, czy jeśli pierwotna faktura była wystawiona na spółkę w organizacji bez NIP, a teraz chcę odliczyć VAT, więc potrzebny jest numer NIP na fakturze, to czy w nocie korygującej mogę  wpisać, że jest to sp. z o.o. czy nadal zostawić ten dopisek w organizacji? Z góry ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka w organizacji, faktura VAT
 • SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

  SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

  12:41 09.03.2021

  ... mailowa z której wynika, że dostawa nie została/ nie zostanie zrealizowana. Uwaga! Korekta podstawy opodatkowania u podatnika B będzie możliwa w kwietniu 2021 r. pod warunkiem wystawienia w tym okresie faktury korygującej. Korekta podatku naliczonego: Nabywca będzie miał obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za kwiecień ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • Fiskus pozbawia odliczenia VAT od robót budowlanych

  Fiskus pozbawia odliczenia VAT od robót budowlanych

  13:06 17.02.2021

  ... naprawcze wad i usterek, bo te zostały pokryte tytułem wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Firma, rozliczając wykonane na rzecz zamawiającego prace, wystawiła faktury obejmujące również roboty budowlane wykonane w ramach ww. wykonawstwa zastępczego, na które wystawiła partnerowi notę obciążającą. Nie uwzględniła w nich jednak kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Faktury korygujące: nowe zasady rozliczania VAT od 2021 roku

  Faktury korygujące: nowe zasady rozliczania VAT od 2021 roku

  13:31 04.02.2021

  ... korygująca została wystawiona z tzw. przyczyn pierwotnych, czyli z powodów istniejących już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, fakturę korygującą należało ująć wstecz, tj. w dacie ujęcia faktury pierwotnej. Jeżeli przyczyna wystawienia faktury korygującej miała charakter następczy (np. zmiana ceny), fakturę należało ująć na bieżąco. Takie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • Sprzedaż paragonowa: korekta oczywistych pomyłek w PIT

  Sprzedaż paragonowa: korekta oczywistych pomyłek w PIT

  13:43 29.12.2020

  ... . 14 ust. 1m ww. ustawy jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Dane firmy na fakturze sprzedaży/zakupu

  Dane firmy na fakturze sprzedaży/zakupu

  13:41 09.11.2020

  Na fakturze należy podawać właściwy adres firmy, tj. zarówno miejscowości siedziby jak i nazwę miejscowości poczty - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.11.2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.632.2020.1.MGO. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca, spółka z o.o. – czynny podatnik VAT, ma ... WIĘCEJ

  Tematy: faktury VAT, faktura VAT, faktura, faktura korygująca
 • Wykreślenie z VAT a wystawienie faktur

  Wykreślenie z VAT a wystawienie faktur

  12:32 23.10.2020 PORADA

  Witam, zostałam wykreślona z czynnych podatników VAT. Od czasu wykreślenia robiłam zakupy i wystawiłam faktury VAT dla kontrahentów. Niestety odmówiono mi przywrócenia do podatników VAT. Muszę złożyć VAT R ponownie. Co powinnam zrobić z fakturami wystawionymi w tym czasie? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: wykreślenie z rejestru VAT, podatek VAT, faktura VAT, VAT naliczony
 • Pomniejszenie VAT naliczonego od korekty zaliczki, brak zwrotu środków

  Pomniejszenie VAT naliczonego od korekty zaliczki, brak zwrotu środków

  16:10 26.09.2020 PORADA

  Witam, czy dużym i błędem jest korekta VAT naliczonego od faktury korygującej zaliczkę bez otrzymania zwrotu środków? Spółka otrzymała fakturę korygującą zaliczkę na minus, zwrot środków nie wpłynął. Podatnik nie ma obowiązku korygowania VAT naliczonego jeśli nie otrzyma ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, zaliczka, korekta faktury, korekta VAT
 • Faktura korygująca a zmiana nabywcy.

  Faktura korygująca a zmiana nabywcy.

  23:20 09.07.2020 PORADA

  Firma zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Po podpisaniu umowy przedwstępnej nabywcy wpłacają zadatek, na który wystawiana jest faktura VAT. W maju wystawiono fakturę na kwotę zadatku sprzedaży trzech działek budowalnych. Faktura została wystawiona imiennie na nabywcę. W czerwcu ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, umowa przedwstępna, aneks do umowy, zadatek
 • Błędnie wystawiona faktura bez NIP-u

  Błędnie wystawiona faktura bez NIP-u

  22:49 22.03.2020 PORADA

  Co zrobić w przypadku błędnie wystawionej faktury, kiedy klient poda numer NIP, a faktura zostanie wystawiona błędnie bez tego numeru z winy pracownika lub systemu? Czy można to jakoś skorygować? WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, ewidencja księgowa, korekta faktury
 • Ulga termomodernizacyjna

  Ulga termomodernizacyjna

  13:03 17.03.2020 PORADA

  Witam, w tamtym roku wymieniliśmy piec, jesteśmy z partnerem współwłaścicielami domu wolnostojącego jednorodzinnego. Chcemy rozliczyć tą fakturę, ale jest wystawiona tylko na moje nazwisko, więc moje pytanie jeżeli zrobimy korektę faktury lub notę korygująca do faktury. Czy mój ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga termomodernizacyjna, prawo do ulgi, wymiana pieca, współwłasność nieruchomości
 • Jak przyjąć fakturę po upływie okresu rozliczeniowego?

  Jak przyjąć fakturę po upływie okresu rozliczeniowego?

  15:41 09.01.2020 PORADA

  Witam, zajmuję się w pewnej firmie przyjmowaniem dostaw. Podczas mojej nieobecności przyjechała mała dostawa, ale nie została przyjęta. Sytuacja miała miejsce w kwietniu, a "sprawa wyszła na jaw" dopiero w momencie przesłania przez kontrahenta salda. Czy taką fakturę można przyjąć ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, okres rozliczeniowy, dostawa
 • Błędny kurs na korekcie do faktury

  Błędny kurs na korekcie do faktury

  11:23 21.10.2019 PORADA

  Dzień dobry, jestem handlowcem. Wystawiłam w maju korektę do faktury z zeszłego roku. Niestety przez pomyłkę zaciagnęłam majowy kurs, a nie z pierwotnej faktury. Księgowość właśnie dzisiaj poinformowała mnie o tym błędzie, ale niestety nie dała mi rozwiązania na wybrnięcie z ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta faktury, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, kursy walut

 

1 2 ... 10 ... 19

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: