eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo użytkowania wieczystego
 • Użytkowanie wieczyste do likwidacji

  Użytkowanie wieczyste do likwidacji

  11:12 05.07.2023

  ... ma prawo do używania nieruchomości, w tym budowania na niej, natomiast nie posiada prawa do własności nieruchomości. W chwili obecnej trwają kolejne prace dotyczące wyeliminowania z obrotu prawnego instytucji użytkowania wieczystego, które jest swoistym reliktem PRL-u. Największa dotychczasowa próba likwidacji użytkowania wieczystego z polskiego ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, nieruchomości, rynek nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w podatku VAT

  Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w podatku VAT

  12:24 26.01.2022

  ... się pierwszą opłatę i opłaty roczne, które są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego. Na mocy ustawy przekształceniowej z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształcono w prawo własności tych gruntów. Własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przeszła zatem na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia z podatku od towarów i usług, użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w podatku VAT

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w podatku VAT

  15:02 26.08.2020

  ... wieczystego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia z podatku od towarów i usług, użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: nowe opłaty dla deweloperów?

  Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: nowe opłaty dla deweloperów?

  08:45 06.12.2018

  ... nowej ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, znajduje się nieprecyzyjny i niepokojący dla deweloperów zapis. Wynika z niego, że deweloper może przekroczyć – wraz z automatycznym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – limit pomocy ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, rok 2019
 • Jak ustalić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

  Jak ustalić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

  00:35 23.10.2018

  ... wniesienia sprzeciwu, traci moc, a wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, złożony przez użytkownika wieczystego do SKO, staje się pozwem. Dlatego to użytkownik wieczysty, w każdym przypadku, będzie zobowiązany do ustalenia wartości przedmiotu sporu oraz uzupełnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata roczna za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste, opłaty za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego
 • Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego bez podatku VAT?

  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego bez podatku VAT?

  13:41 09.08.2017

  ... oraz usługowej. Gmina zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego obecnym użytkownikom wieczystym. Wartość sprzedaży tego prawa określił rzeczoznawca majątkowy wykonując operat szacunkowy. Wartość sprzedaży została obliczona jako różnica wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Zadano pytanie, czy opodatkowaniu VAT-em ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia z podatku od towarów i usług, pierwsze zasiedlenie w VAT
 • Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  13:15 10.07.2017

  ... spółka przejmująca ). Wśród z nich znalazło się prawo użytkowania wieczystego gruntu. Stosowną umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste spółka akcyjna zawarła w 2015 r. Umowa ta przewiduje m.in. konieczność ponoszenia przez nabywcę opłat rocznych na rzecz gminy z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość pierwszej opłaty rocznej ustalona została ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo własności
 • Opłaty za użytkowanie wieczyste to koszty pośrednie firmy

  Opłaty za użytkowanie wieczyste to koszty pośrednie firmy

  13:33 29.08.2016

  Opłaty za prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym budowane są nieruchomości w celu ich sprzedaży, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodu i należy je zaliczyć do kosztów w dacie ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo własności
 • Nota obciążeniowa czy faktura na opłaty za użytkowanie wieczyste?

  Nota obciążeniowa czy faktura na opłaty za użytkowanie wieczyste?

  12:10 20.08.2015

  ... o sygn. I CSK 692/09. Sąd wskazał, że jeśli użytkownik wieczysty sprzeda swe prawo do gruntu w trakcie roku, obciąża go opłata roczna za ... iż opisana rozbieżność stanowisk utrudnić może prawidłowe rozliczenie transakcji zbycia użytkowania wieczystego. Sprzedający – chcąc wybrać postępowanie ostrożnościowe – powinien udokumentować zwrot opłaty fakturą ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo własności
 • TK: przekształcenie użytkowania wieczystego we własność niezgodne z Konstytucją

  TK: przekształcenie użytkowania wieczystego we własność niezgodne z Konstytucją

  20:10 10.03.2015

  ... prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych. Skarżący zarzucali, że zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozszerzające zakres żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości spowodowały rażącą ingerencję w prawo własności ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo użytkowania wieczystego, prawo własności, TK, Konstytucja
 • Wieczyste użytkowanie wypowiedzenie stawki 3% na 1%

  Wieczyste użytkowanie wypowiedzenie stawki 3% na 1%

  21:43 15.04.2013 PORADA

  Witam. Mam działkę, na której prowadzę działalność gospodarczą od 1999 r. Wieczyste użytkowanie. Miasto podniosło mi stawkę na 3% i powiedziano mi, że jak wybuduję dom, to mi zmienią z powrotem na 1%. Mam pytanie, czy zmiana trwała sposobu użytkowania nieruchomości, jakim jest ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, opłaty za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie nieruchomości

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: