eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od sprzedaży mieszkania lub domu
 • Ulga mieszkaniowa nie tylko na grunt budowlany

  Ulga mieszkaniowa nie tylko na grunt budowlany

  13:49 12.11.2020

  ... podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub ... od zbywanych nieruchomości lub praw. Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Wpłata zaliczki po otrzymaniu zadatku a ulga mieszkaniowa

  Wpłata zaliczki po otrzymaniu zadatku a ulga mieszkaniowa

  13:18 30.10.2020

  ... sprzedaży zbywanej nieruchomości. Na potwierdzenie tej okoliczności przedłożyła akt notarialny potwierdzający zawarcie umowy przedwstępnej, na mocy której powstało zobowiązanie do wpłaty ww. zadatku. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy wpłacona zaliczka na remont mieszkania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Ulga mieszkaniowa na komórkę lokatorską?

  Ulga mieszkaniowa na komórkę lokatorską?

  13:43 14.10.2020

  ... podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Odpłatne zniesienie współwłasności bez podatku dochodowego?

  Odpłatne zniesienie współwłasności bez podatku dochodowego?

  12:32 30.09.2020

  ... od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Sprzedaż, zakup i ponowna sprzedaż mieszkania w uldze mieszkaniowej

  Sprzedaż, zakup i ponowna sprzedaż mieszkania w uldze mieszkaniowej

  13:15 29.09.2020

  ... mieszkania w styczniu 2018 r. Zadała ona pytanie, czy od sprzedaży tego mieszkania będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku dochodowego

  Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku dochodowego

  13:42 28.09.2020

  ... od sprzedaży mieszkania musi zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Podatek dochodowy: jak ustalić przychód podatkowy po podziale majątku wspólnego?

  Podatek dochodowy: jak ustalić przychód podatkowy po podziale majątku wspólnego?

  12:52 23.09.2020

  ... domu, kwota 34.375 zł została przelana na konto żony wnioskodawcy, a kwota 184.375 zł została przelana na konto wnioskodawcy. Zainteresowany zadał pytanie, w jakiej wysokości powinien ustalić przychód ze sprzedaży ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Licytacja komornicza działki zabudowanej z 23% podatkiem VAT?

  Licytacja komornicza działki zabudowanej z 23% podatkiem VAT?

  13:25 27.08.2020

  ... lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności zwolnione z opodatkowania, zwolnienia podatkowe VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż nieruchomości: jak określić datę nabycia?

  Sprzedaż nieruchomości: jak określić datę nabycia?

  12:01 25.08.2020

  ... od zniesienia współwłasności nieruchomości małżonek dokonywał jej sprzedaży. Podobnie było w przypadkach gdy jeden z małżonków wprowadzał do majątku wspólnego nieruchomość, którą nabył przed zawarciem małżeństwa, a następnie małżonkowie sprzedawali ją przed upływem 5 lat. Organy uważały, że ów drugi małżonek musi zapłacić podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Ulga mieszkaniowa a datio in solutum

  Ulga mieszkaniowa a datio in solutum

  12:56 19.08.2020

  ... sprzedaży (aktu notarialnego). Przy czym „wierzytelność o zapłatę ceny sprzedaży” powinna odzwierciedlać wartość rozpoznanego przychodu ze sprzedaży. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 31

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: